Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.82 MB
2008-08-13 08:31:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
549
8306
Rövid leírás | Teljes leírás (1.18 MB)

Zala 1948. február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

ipartestület jjagyományos iáncestélye február 1-éi
53? #vt»!yarn 16 *z*m.
Nagykanizsa, 1948- február J. vasárnap
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Mérsékelt nyugati északnyugati szél, váitozó felhőzet, tokfelé köd, néhány helyen kisebb futóeső. A hőmérséklet alig változik.
Mcrvy <3yuU:
Szabad nép nim tlrannusok alatt vitai
,.H<p|n»ii uuaapeljuk a KOitánatAg kól tves éYtorduMlAl1*
Ksor <lii» nil íii<oa<l>b tiirM\'.Inlmi Ivr.mli/.hB-di\'wit h .\'\'avultuk, iiR\'KiijulUik nr. idők koliójébun. Minri <V|km u ró^i nwrynr Litúly»ágnak Ictl volna Irt-iiít;a, unitkor nz idík miit\' voltak h zsarnokok »\\i oli- {íjü151cW>t?I \'.\' Ctolsú u:igy ;»t*z!ii<ija pniiujt a rvudszr\'iiK\'k a» káboru volt. Azt játszotta ki a nagy :t"tki-nt. VtubarUi-e a rtí^i rtndmer, hxvy uhttu Orjksés. oly un íiáborus rselnkedur után istiu\'t öt tartják majd mLltón:ik arra, hojíy n tónic-•jck viv^tójí.- lejben ?
Soha naii várhatta rs ne is várja toha.
A szabadság: megúrkezésokor kapta Dópünk az oligarháktól és feudálisoktól ralft ine^szabadulúat és ms;n-Kzol^ált joga volt, hogy mint szabiul társadalom a szárút i«!lussa. Hallatta is és uj álktmíonnát »álasz-tott. A nép szava Jeten szava. Non, ez a szó férfias volt és méltó ahhoz, ho<fv a bukeszcroló nomzatek rábótmtsanak : iani, a inag\\kr lUL\'m-eet us cl istenadta jogával\'és megmondta : ©Iteinettem a régi időkot, eéa\\ íendszarBkot és a ldazabaditott •mber önálló üaalekvésérel raogvi-iwz\'.oiu uj államformámat, .amely-ten sza\'.aüon boldogulhatok. A par-faicentarizmus fcjlödósj megmutatna. hoj;y az eiyotlcn kihctségue ut : * néphaUiloiii\'aitii kimondott, feiux-t»rtott óa iiíazpitctt KuztHreaíA^, a:iiDiyliui) nincs tdmomús.
Eiulwri tar.UinőiiKkül ollonkuzik, hoK> znarnokol .kcnyurat giolt,\'al-juftk. A tőrU-noVni unó jjéidui mutatják, hor\'y a ionriiokok üilil) niüi-()i(í éf min\'dtMiliol, mindűiifujlu nó|> i\'lkk i k l\'dt
^ fitjocto ki. hk\'ig-óráitr járomban i.irthatták u [uivilá^mulftt-!aa loiiu.\'^\'Dla\'t, do kú»6bt) u n«p-har.iK o;»u)x")rt\'; u kónv-ui-akn.
Korhadt tendszort mim Juliut hz uj idftk snolkiinúbíjn r4kónysiwriU)-(qi a tömegükre1. A Magyiii ^jjitérsa-»ág TÍL4g^eból, a Ssovjct Hadauru^\' gyózelnio révén kapta meg életleh»-vöaégtít. Természetéé, hogy az uj rendszvi iiek ellenségei is voltak, de az idó ne:n c^knek ad igazat, h»-nsji a népnek, amaly félelem nélkül akar tini. A feudális urak pedig húboruklaa, félelembe kfirgotték a n»>pet és adott esetben megint csak azt tennék.
Hősi, szép és korsi»rü volt a harmadik Magyar Kdztársaaág születése. Fulviragoztatáeán a sokmilliós magyarság munkálkodik, eliameré-fcét a szoniBzédos napoktól éa a béke-szeretó népektől kapja, fonntartáeát íuatositja a magyar nép, a-nelNnek óhaja volt ez az uj rendszer. \'
v A ríigi rendsaerrol való telj** szakítás, a haboru utáni lolkos épités, egy ország taipraáüitéea, a köztór-saBági vívmányok megórzése volt tennék az államrendszernek a feladata. Lőnek mag is felolt.
A Magyar Köztársaság soha nem «*ngBdi mog, hog*>\' oey nép akaratával ikembon a régi iizeakznáfiyoió mnd-•bbt telepedjen a m&gy&rtá? nyakára. Nem enKsdhüti meg, inert Akkor,a multat tánia«rt*ná fol inin-ton (aanvedéaérui együtt.
A Hababur«Dkat^LO0 autaodórei
U\'taiHxiwtta a lungvar íji\'\'[i-harnff n Ii-Anrúl, Ktiroly kii\'nlv ulatt vi\'Tkult a inugyai\'siiii, n fá«i«/t:i Jlorthy-ix>«üiinlion mógtnnulto n nmgynr dolgoxók tömöri\', hogy caiik e^rv joga van : háborubu masírozni, Szúlasi cazcvcs7,.*!tt pvilkon napjaiban pedig -mulathatta, milyon ínél.v-re 8Ílllyodt a nemzet. Eaek\' voltak a m\'qjio orósiiakoit ...