Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.49 MB
2008-08-13 08:33:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
545
6043
Rövid leírás | Teljes leírás (1.17 MB)

Zala 1948. március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

Várható időjárás: Mérsékelt keleti, délkeleti szél, kissé felhösebb Idő, nyugaton küdképzödés, a hőmérséklet fokozatosan tovább emelkedik.
Egy könyvecske varázsa
\\ia-t. liúRV itt Vafrvkam/si\'in in, i\'-tik- •¦¦<)• ¦íl|">1\' * Alaf;\'\\ar Koimnu-tfU l\'áit tagköinTOusVijóivik kiao-ii.K*. :ij|->i\'ifa w>k»u fordulnak »•\'-; •¦+ +tjiü\'-Mtí>/., e^vívszl, hogy
4C ^ i u
ki\'tii.yw\'itiiwröl, ni.uirú-\'zt az*ai a kó-néps\'i íwgy .-•\',\'iuiik űliot lioi-r,\'i, tioajr Irk\'ijiivvsaikuk a Vmjryar Ka;n-mn:VfiU i\'úrttja. lapunk mát lói>l> »\'kao:u\'ii»l i\'o^L ;lko/.ot; a Ugkö
•iirujokl.aii küeiiük a >>MOkaiii/s^i ia.-«<28i titkárának nyii;it\';o. atút, t*l;.ui:nt r*iivsik Lítt.Vu róÍMptin én Hliilijigur Islrüi, ánbkfatizitJ hoz-
/ü-Z\'Jj** 1.
i.i« í\'i.n ol\\ urjvoi iiuiWUkozik inBR, ».nir.:\'i n;iiiik.i-íi!ioz{{aljni íörlenrtu-Iíbii la\'in <í S/O r\';tii\'i:<>:i kivíil fehol • tVium "nmu volt, jjéöa. Az um-ubh",m. itt Najyk.inizsÓJi. cikkünk iiHítíj.\'Uirjí\'u >ia" a Magyar Kon-. aum.\'-lK .\' árt taf{köiiyrc.tki"ójo Co^í^\'-bvtatja. » fizikai.\'ijl(?.>/ól é[>po.i-
HfcV. B1TIÍ. MZ íi-bííü.tó^.rt, !•¦! Í3
iM>/ólvj a u.iras/.i.-jiíjrúl,, íjhonsict raprúi-\'iiajira tÓMieg.-seu .jüanok ké-ryí.ivk a j .irtho,:. nojry ui ta;.-ie vitel i .\'.urlal il.Kiira vugyék t?l yket a .\\Iu-§y«: KunuiMiii\'Nt.1 i\',irt tagjainak «ora a
A ,V!a;ív:u- liommmihUk l\'árt .pú-»i>t!;i! nu, .v.:ri\':s»\'j{-.\'>iK>k. én ¦íikeiv-u-olt ..i»íi .i\'.iian vj;i, hogy őr. ¦¦> (art
tMt
| /ú, fj
. falvi;itt-tfe* » iot:i;ua
«\'iiüi{ u rn^ikkk. ki- V>U.:6rta :i n.-.p u>i>ö
a mái mi. L")ki U>-
no„\'
a.
.1
Uifyai
Kotu-
Pún V
ttú
gy
i\'tii-t., u\'iiely uj i-za\'iu.l v:l.i nnir t<ilil> a ;k, a Magyar Kou.aiuniüta t«j<küii.vv»;SL>iíjo i:oni jok\'tit ^at ist olyan ért»U>ml«n, mint \'. ..ukoiú mimlonült éí itt NaRy-^i is., lúroiy.l\'lta. úc kó*- >\'\'g- hojü\' eaiiki nom Joiiot a Ma- iu ü\'iiunisU Párt ta;^ja, aki i <jl6n.\\6kot, állásokat, neinóí a dfl iiem lelwi taprjj a; scyn, M \' .wrk.oi.-si ¦\'¦:e\'.:A, <!sryt*~ ta^-
i ut.:;.i tnarokuyi <t,opo:ii;ó! j»tt hata\'nia* töt>i€{(i\'úrilá m .ilagyar Koni;iiuni*ta Fúrt-. Ne.a «-uia úaliM ha tokijai soráoa, ha ku-
Brkölcsbeten é* párt-;. E;35k8t nem tünk jnju-í a pártlofi, a nagy nyilvánosság ¦JéM kfyle.dk ií^Ute kizárják to-
r» l( közül.
A .Ma^wr Konim\'uulHta I\'árt köz ¦ pj>:iti elipnórzőbizottóágának elnökts K.i8» Káiolv OTa/.ü^^ryüléBi Ttépvli-eló, »ii legutóLbi nagykanizsai tartóí-ko.iáe* allvalmával » Jtominunista?r-lölciról és a tagkünyTeíerérói a Vü-TrtkczőkBt mondotta:
//a mii< >\'« jár n.abad\'iúf\'vfisztif\' tel it iletvosréliytl ma a AoM-munixtak munkája, az MKP tat/tOp fa í» bizonyos áldotat-wtttaláM\' jel.nt, m" is ° dolgo-sik harcának.:9 ttenMef bo\'.do-fuiAtának harctU jelenti. Kern teában}; itlj, sttfatet\'en köwfrl-•minyekrt fáxttagjainkfcal nztrn-bén. de a:t mtgkivánjak, minden ptirttagunkiól, úgy élj. n, *¦"— környezett héttelettel,
nemni »c V
reá.
e
a r\'ímr.\' több\' rissét<V., «\'/.?»-
he út g ii\' ii\'len i>í1rl\'anunh\'\':ii>-
*<iel Jel nJse¦• n Mngynr Kom-
muntla fúr\' éj o? <i/ész n.-n-
.\'«\' JfárW.
Ndm luniondást hinietiink. és? i-< i kivű.iunk a k
-.i Jtülümis nsíkéuz\'iuist. i\'sak mDg...