Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.31 MB
2008-08-13 08:40:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
520
5594
Rövid leírás | Teljes leírás (1.21 MB)

Zala 1948. június

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

53. évfolyam 123. szám.
Nagykanizsa, 1948. Június 1. kedd
Ara 60 fillér.
Várható Időjárás: Mérsékelt, időnként élénk északi, északnyugati szél, felhő-átvonulásek, többfelé záporeső. A hőmérséklet alig változik.
Zalavármegye dolgozóinak hatalmas seregszemléje volt
a Magyar Dolgozók Pártjának első megyei konferenciája
ügy méretekben, mint külsőségekben páratlan ünnepség színhelye volt Za\'segerszeg, ahol tegnap tartotta meg a Magyar Dolgozók Pártja első megyei norferenciaját. Mindenki erezte, aki vasárnap Zalaegerszegen járt, hogy itbmost olyasmi történik, amely elhatározó jelentőségű az egész megye életére. A gyö-nvorütn fellobogózott város díszkapukkal várta a Magyar Dolgozók Vártja megyei szervezeteinek kiküldöttjeit, valamint Kiss Hárolyt, a Magyar Kommunista Párt központi vezetőséginek a tagját és fíies István igazságügyminisztert, akit a Szocá demokrata Pert delegált az értekezletre.
Viráj, virág mindenütt, az utak szélén, az ablakokban, az emberek gomblyukaiban. Leírhatatlan lelkes hangulat volt az egész városban. Már kora r- ggel a nagykanizsai M/IQRl-zenekar járta végig a várost. A konferencia, amit az /Irány Bárány nigyter hében tartottak meg, fél 10 órakor kezdődött a virággal, drapériákkal feldíszített nagyteremben, A terem egyik sarkában háromméterei köralaku térkép, amelyen külön színezték ki a békeszerető országokat: a Szovjetuniót, Rcmániát, Bulgá-iát, Magyarországot, A\'biniát, Lengyelországot, Csehszlovákiát és Finnországot.
A konferenciát fél 10 órakor nyitották meg, amelyen 335 kiküldött jeleni meg. akik korul 42 paraszt, 93 ipari munkás, 64 értelmiségi dogozó, 36 kereskedő és egyéb loglaikoiám. A kiküldött tagok közül 55 ne ÍJ 388 férfi.
it
I.ulmU* l>»i*« megnyílj* n konlorrnulát
\\ \\la¦«\'>\'!»r l>citfO t
.-.i lUllt\'tíW k. MfOlXMK\'llijÚt L
i\'\'v»ú, ft MKI\' moií.wi tidkiiin iiv i"t.i« ii:«y. rdwi/u.t> n koiifon\'iu\' miiik-iii Mónikáit, Ki** Káro.yt, MKl\' kí\'i>!|xiiiti wUW\'k l <•» Ki<* István ijrtfy t«\'it. t\'dvűzö.tc továbbá a/. Ünnepi lü\'iifí\'iviK\'iiin íiioajo.ont ISolwn li>t-
\\itfl IliO.\'Vvi kl\'wIoi\'lifZUVi.V VC/.otó-
!n ívcttost, l\'onesik István főispánt, dr. A^ánly Tibor alispánt, Kurkna l.uji «t.. a KiK,azdapáit Ka,a.megyci főtitkárul, Konczos Györarvöt, a Nemzeti l\'aiasztpárt" főtitkárát, .Mundi János {;ógttnfai római ka-to.ikus lelkészt- és a zalai élmuriká-sokat.
— A Magyar Dolgozók Pártjának mc^a^aliu á&\'ival megszűnik Magyav-i\'rszi\'won a munkásosztály kettfesége é^ moirszü.otik a demokratikus par- összefogása, a Nemzeti Fügjjet-
sésti Front. Nincs messze az idő, amikor a pártvillongás eltűnik 6 mindannyian egy céúírt küzdünk: a magyar munkások, parasztok és ér-v.\'imiséiíípk éie-\'szinvonalúnak eme-é.-óúit.
Rákosi Mátyás a konferencia dlEzeinüke
Lakatos l)ezsó megnyitója után ^¦ijen Mátyás za laegei-szegi MKP t;t«ár javasiatot olvasott foí. Ennek e.ío<radásával hatalmas, szűnni nem akaró taps^rkán közbon a konferencia, diszeinökévc .Rákosi Mátyást választották, az elnöksé/ tagjai pedig; Kiss Káioiy, dr. Kies István, Seben István, Lakatos Dezső, dr. Agárdy \'l\'ibor, Aiexa Ambrus, Aiijryaloetsv /.ültén, Pola János, budi Uubornó, l*údor Sándor, Cziráiky István, Fo-icnczi tízabó iióla, Ooroncnór Ciyörcy, Na^y Józiwf, öüv. Si Károly né, btádinuer látván, v Andor, Hrtkciy üyula, Tibolt JoJán ^ Kaht\'tn lAjoe ibttok, akik olfcy-laiták holyükot a (lidzomolvónyen.
A Iflhpán éi a Dártok ktpvlMlűl Udvoiflk a koBtersnolát
Az cisá folszókűó Boncíik István fóiípán volt Kijelcntetto, ho^ry örömmei latja a Magyar Konunu-n...