Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.82 MB
2008-08-13 08:45:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
463
5446
Rövid leírás | Teljes leírás (1.3 MB)

Zala 1948. augusztus

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

53. évfolyam 175. szám.
Nagykanizsa, 1948. augusztus 1. vasárnap
Ára 60 fillér
A Népi Bizottság fontos felhívása!
Leszállították a sertéshús árát Egerszegen
Mintegy 250 mázsás gabonarejtegetósl bűnügyet leplezett le a GR.
Jlx első tervév eredményei
Irta: Bérel Andor, ez Országos Tervhivatal főtitkára
A uuirviir \'I*1\'. íu e\'s" tervévben \'iiri\' wuiimiáaok szerint miut- / k lljj tul a
a
e<n li/ «áza!iÍAka j
iorixM">iráii.vü;itot. Az óv la hónapjára eú\'iinínvzo.t 12 milliárd forint értékű i|ciii:ikk«\'t üzomoink már az óv e\'*i> 11 hónapjálian le;ryártot-iák. Kz annyit jolent, hogy 50%-kal iornie.üiik tóbbet, mint tava>v és o— 3uo hijjáu már elérjük u. hékc-i>.\'ii ipari terme-ős moiinyiségOt.
Ki\'.zekeilósünk újjáépítése roliain-toin|K°ihan folyt a hároméves terv «>.só óvóiicii. A lieruházátok erodoti -127 iniiiió forinttil sieiutan, több, műit 470 miiiiő forintot Uwznek ki i\'s őzzel e.énük azt, hogy közlekedésünk toijesitúképasBége megközelíti, sít ojrves [ontjkbaji tulha.-.ulju a i«!:el*\\it.
A liurnairyobb mOrlúkben azonban a szociális és kulturális építkezések ős ogyób beruházások lorvét halad-tuk tul. Az előirányzott 235 millió forint értükü beruházás helyett 420 :.: ió forint- értékű munkál, hajlut-iu:n> \\ósri*>, kórházak, i\'scesonu,jtt-lio.\'.ok, i>.ko.ák, szaiiaióiiu.iMk, ia-kások, stu. ópiU\'SÓvel, ujjáé;>it,*ó-\\A C--- ic.bzoiicl.Wvut. tízak a i.oiu-házások kOzvei.enüi hozzájárulnak a r.óp é\'etszinyona.áiubk oiuolt-tv! e/. i*> az éietsziiivonai omelkodoti a béiek ős fizeu\'-s.-k, valamint a parasztság pénzjövedelménok növek-yése révén is. Igaz, hogy az úiak is emelkedtek kiin\'iiu\'sjji az év oIjó hónapjaiban, <io a dolgozók jövedelmetek eine.ked.-se jwal n.cg-haíadta az éx-tfeiuiuiav.isi költaó-srek növekvés-H. Kbl.eji kü.önbödk á mi oiszásrunk a tókis oi-szá^ok egész sorától, aho. az ái-ak ^vor-sabi) ütembon nüvokszonok, mint a doiirozók jöyedc.moi. Az élotszin-voual Javu.ását a dolgozó lakossáa azon n érbsti *.o, Iiojq- jövödeilmébőí ma j>..ai u.b!> éJfc\'hniszort és iparcikket tud vásárolni, mint e^y osz-iciidiivel o/elótt.\'
Mintltzok az *feredmónyok nom
!iu..tau ti\'t ölünkue liaiv é.-> fúrad-
^¦(.\' néiküi. llo^y idáijí ^Ijussuok
:. :n <¦<;>¦ csapást-\'tollett móinünk a
noiuoki-ácia és a húroniévcs i-jit
í .ca.svyv.iio, az áruló Naiíy loitaio
liivcij-o, a reakció jobioida.i »zo-
;"iá:ilí»iiiokruia hiveiro. llo^y a há-
¦¦¦:V\'\\:» tcivjt oiodniéiiyeKoj) vt\'ifro
¦ ¦\'--.•li hajtani, a m\'ipi domokrá-
>\'in ai.anuiMvk euiját kciiébo krllott
^x>nnie a ir>áriparrmk ós a hitol-
¦ ¦ lusokat a kulcspozícióit,
_y é\\"vei ozolótt méíf a
¦¦¦-\'»"«¦ érdokoit szolgálták. Ma
mm az dsszoö fontos bankok állami
TOzetés alatt állanak: gyárijxiri
. >i)unleáa8águnk 8O°;o-ia, a {jyánpar
taügépeinak 90o/o-a a táraadalma-
í>i:ott szektorhoz tartozik.
K történeti jelentőségű, változások woiiott a municáiasáff, & toehnikfti ós egyéb értelmiségi dolgozók ób vtOíik elvűit a dolgozó magyar p&-raszLaás akaratorejének, munkaioi-rásának és feg\\BimezBttBégének, ami legjobban a termojósí és mun-kaversényben nyert kifejezést — kíjszíinhetjük, hogy a sok szem-pontbói kedvezőt jjii körülmények között a kezdet temérdek nehézsége ©lienéro, ezeket a hatalmas erediae-"yeket el tudtuk érni.
. Jogos önérzettel...