Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.41 MB
2008-08-13 09:03:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
610
6202
Rövid leírás | Teljes leírás (392.15 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 014-018. szám április

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

Nngy-Kiuiizsu, ISII. npiil l-i'-n.
14. szath
i hö/löiij
Tizoilik évfolyam.
(11 /.iilaincgyoi gny.riniiági egye,üld hivatali)* crtcsilö|c.)
Kiterjedve SOPRON- es VASMEGYÉKRE
Vegyea tartalmú tietllap
n sy.é|ilroil<iloin, kereskedelem. l|>;n\ naziliíszai, tinlomaii) ex mii\ eszel kíirclníl.
Hlrrtotósokot elfogad:
il.irf.i, Pgr« l»lktal*>M »> kr. MtSi.hU «Á>imH |c«»IM: MA \rU.N-lr.l« • \
A .Nirill t*r«a' . I |.M(. \h >**».¦ rtl'IMH.t . ilft'KI.IK ViAJOl
Klód/otrM 1'rlliÍMi-.
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY'
Sopron «¦¦* Vasmeflyekre
lutlkl>tliinyj\ i'-íií. mÚMoitik vvmyyntére.
A (»\)1> 4* ...áxidik •tiu-jptü.' • ••án-M-l ¦¦•I-
lümktl, !iugj« Ilik *mrc)»ilr.' ix.10 ilijl md'ibu bt klll.Un. ¦¦i»*ikeaj»i.«h;t> •Ikalon.bV.I hiúik vaf;ank lkunkat túlibbra !• ¦ I. kn.ftmif aii<^i |iMrtlufá*aba l>ual»aiuial Mániám asojrtval t» inkubo, a>rrt a <¦!»¦
. k.> bt
¦¦(••tíaél lehelfl Itirrii taijnllant i a Uv, t>r»iáfo» *• kHlfnldi Mr»k«-t inwtíilvr U.hi HirdaféHhtl ay«rM« 4> Jataayaiai kintiak
Előfizetési ar:
IhTI apr jmi (*ni.-(:vi-(jrc I Irt .»O Vr, «..(>!. Mi*vr.i * .
drt?.:. évn»Kjfi.n» \ . .'»<> .
KJmió hlvutut.
A gépek tökúl) etttHi'<UWnok belől vásfi
Mindou év iinyliu/ía a maga virágait, Vjt\ év Nincsen xyÜoxOrsök nélkül.
A sKuliattterintVtxrtiii'k rétjei, fái min den évben meghozzuk g\ uműlcsadójiikitt. A tudomány mezején ftaknem naponkint tan egy-egy uj eszinuteiméuy, a/: ipar toru pedig épen azon legtermékenyebb t«l»% iiiflyeu egy egy lefolyt év legtöbb m közéletünkre igen fontos eredményt, vívmányt mutathat l>l.
A/ átaUno.% ipar táti keretében poriig a ilirert gópé.s/rli ipar kmiii ág, melyen h ! legtöbb taláhiiAnvitJik sarjai tűnnek elo I évenkint, inch találmányok egyúttal min ] drii iparágra i* kiterjednek s befolyásuk n\ tdl haladásié* lendületet tonnák maguk uián.
A gépészeti ipar terén lett lialndú* és | találmányok haszna nem egyoldalii, hanem miffjon kiterjedőt s majd nem azt mondhatjuk, hogy átaláuos.
Nincs u/let, nini:* iparág, melyre a gépészet bem- foluia, melyben fovtgy legalább i<t igen jelentékeny szerepet ne vinne, hót bi/.tou ttllitliiitjiik, hogy miinteti ipar ágnak a gépészet u fo életeié a ciak ennek luladáhit és tejlndé%e. által jutnak fokozni tabb tökélyre a többiek is
A nyn-- ti-rinétiyi'knek útalakitáaa oly fokra. hog> a/ok liits/iiAlhntukká legyenek. (lis/.l, -./é^/. <-/iikuf síb.) a/ iiiiire/ilfkekiiek
i'lóáHilaK álul a kiterjedt izükiégleut tv dezbetlúk (fegyverek, bulor én uhvet slb.; csuk a gópés/et segélyével eszközölhető.
A gépeszet bi-fory közvetve niitulen leriiit'lesn!. ¦¦ Mert nincs tl/let, nincs ter-roeléri, hol a gépészet által nyújtott wtíkorok, szerszámok ttegélví-t igénybe ne vennők, mely segély állal nagy munkáinkon komivit-hetüiik, azokat egyszei üsithetjük, vagy jobb, a termény clöiUlitásának jobban megfelelő ujunkat (elírtunk, miáltal jobb terményeket h talán előny íjsebben állíthatunk elé, végeredményben tehát a gépészet ftltti hutha-tóü gyámul itásbao részesül illik.
A gutii. gépé.-zetuek ueiúzetgazdászati
elotüinl.. A ni. ga/daság a/.on s/^J.-s
ulup iiidvin hí, cgiw nép cs átliuui'lttt nyiiKü/ik. <t IrgtoutoHabli h a Iruimuuibl) kiiei'H^"*') lll1(l üzlet. Mimién halailiN in-liát i' téren a közeidre mvve is nagy. iné- tvlfkWn n\ibtko/ik. A gd/<l. g<-|>...