Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.08 MB
2008-08-13 09:08:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
526
4335
Rövid leírás | Teljes leírás (314.92 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 019-022. szám május

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NaKy-Kaiiizsn, IH7I. inújus (i-úii.
1!). sziiiii.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a xulamcgyci KazdaHagi PKjosiilot liivatiilos órtesitöjo.)
Kiterjedve SOPRON es VASMEGYÉKRE.
Vegyea tartalmú
a .szépirodalom, ken\skr<l<kkni, Ipar, Lii/dászai, tudomány rs mümzei
•t»I*a ii*abat»a,
WAJDITM JiHtMKf' a»»r»b..-.fc..1i»il.««.
L16Axetéii föltötelek;
fUlya.it ha*hu> h..r<lá«al i* >.«!¦» p,..t*.. MI<W<
4. v,Mhr* put • « #n ki.
A h*t ku4l>.. 'Jaanr « *¦ miii
I
I v Á .Njlli i/r»B-
ivibht holktalAairi ft k> ¦ b.ikia
ti)kélyetese<léíM''nok betol vána
Azui kérdenie, váljon hununkban hol volua bel)tm a nö;t*íkt!,fgy(.zt.irüeii t térképre mutatva felelhetnénk, hogy azon *ik, c&ak-iictn végtelen rónán, uiely altnliiiinket ké-l>ezi. A fekvőben itt nem talál a goxck* akadályokat. Talajra nézre szintén itt volna rá uukség leginkább. A Hanság, Csongrád, Csanád, Bibar uieg)ók fekne szurkos aujag gyakran ntékes talajára leginkább keiknek egy korlátlan uriS, mely eífn talaj elzár-koiii tulajdonit megtűrje, uíÍ uiiutt síik gazdának vetetten marad a földje ós/szcl, mert ereje gyaiig*) Yült * megkérgesedaU fekete fl>ld felugarlása v. későbbi keverékre is.
Aimut tudjuk ezi-k a legtermékenyebb (Oldjeiiik. Azonban a termi'njck neut bizto-tttk ; »iu ídú s/csiéljeitol napban függnek. Itt volna ti'hat helyűn leginkább a guzeke hogy az eddig csak 1 2"-rr fal karolgat<',vt talajt, uiuakájába veuué s kollolt'g me^múlj itvóu, a kinziradaj* a a* elzárkózás ellen mcgvédeué, s így a Uinuútwkut némileg biztosi Uoi.
A gőzökét friltútlenul csak is ott luhet páitoluuuk, hu) a talaj uiélyilémíröl van wú • ebbeu rejlik az egéai találmány fou-
I Kmsága és horderrje S csupán e/.on felirat ,a mélyítés k i v Í h e t ű s é g e' elég volna arra, hogy e gép' teljét méltán) lulnt nytrjt'ii, s lóltb Mlóiiveirirk fel sorol áBát elhagyhatjuk. A tótibi előnyök a mélyi-té« mellett eltórpulnek, h némelyikét meg íh r/áfolhaljiik. A go/eke munkájának hal&dáüa nt'Ui mutat fel fclttlito ereduiérijl, unu'itnyibcn imuonkint H holdat végei:. A/oh igazammal, mi egy hg gazdaságban leuni üzokott, hol a güzekv ín alkalma/a^t nverbet, a naponkint végzendő holdak >U inát mi túlszárnyalhatjuk kelsiur, tutroin-szorosau. Szabályos, tokélyctes utunkat mi-gválas/tott n/Uzokkcl, Ügj'o.M'ii biM nitolt uiuiikáHokkal mi is tehetünk, s igy eljutunk legnagyobb részben mínda/.on ha-Hzouba 11, mi a toké Ive t^H munkát kivinni -iiwkU, Fclho/zák a g»r.eke előnyére uít is hogy mellette a/igaero s a cselédség lót-szimat lejebb lehet uzáUitaiii. Ki azonban vagy cink uagv1" kis réule-lben, va^yr tul-jt'scn fi síid is fogadható. - Agabnabehoi-dist, a trágya kihordást s egyéb fuv^ro-zá»t mindig a/, igaerónek kelt teljeiituui. 'l'ole uytTilnk trágyát, bzúval a/ igacróre a gözeke mellett is állandó síüknégUnk leeud. Azon (UlitAs is csak rénzben áll. liogr a güzeke mozdonya által elincllőzhetjuk a cW'ulögép mozdouyát. Tuiljuk ugyanis, hogy
a rséplé-i is csak akkor jntalma/ó, ha m<-n-tol linsa/abb n;t|Hik alatt i'M'|H'lti>tarik, te-liát ko/vi'tlen a hordás után. Azonban a larlok fellóiésc is ezen idurn esik, melyik munka maradjon el inkább, minthogy két urnák nem lehet egyszerre n/olgálni, A c<iéplögé|) mozdonyát a go/ekr luoiduiiya U'hut fnltftletiül uom uóiolhalja. H ha pú-tolhatiiú is, váljon mily elönynyel ilulgoznitnk olt. hol a helyett hogy egj ti M l««>rejil gépel fülünk, helyette c.*ak ugyana/on uiiin-káho/ 2o— 2U l.H'rejü gépet tüzelunk.' A/onban pótolhatok a malmok gepci u-len át általuk, ha iiKtari...