Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.31 MB
2008-08-13 09:14:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
596
5245
Rövid leírás | Teljes leírás (427.71 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 036-040. szám szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

VuK.y-Kaiiizsii, 1871. szpphmiber 2-án.
36. szám.
Tizedik évfolyam.
Ztilci-Soniogyi Közlöny
(H zaliiTiicxyt'i jíuzdiisági ogvcsiilct hivatulo* értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
a v/iplroilaloiii, kíTi'skrdelrni, Ipar. ^a/dás/ai. (inloinaii} rs infimzd kóréhői.
••"*•' • lyihrM mm fél v*|y **' iv"''-, M*»f bi-Mtwi iruata r* kiméé bh ttlal i
i javaslat.
nk jjtrv«ii>-ti**lf|f>éHi'k dá«* f.lrjrh-n?
1. JurvÁ
idejében, legkivált, hu tudjuk, hogy ragályom termés/ctílek, nélkülöz/tik a gyapjti és pamut ruliu-fY-li'-kfl, inert semmiféle Ur^y sem oly hajlandó a ragályt magához vonni <, azt visszatartani, mint a gyapjú <% pamut. Kire kell gondolni még az ágy és bútor-keszleteknél is. LegtanácMisnbb azokat elzárva tartani.
Ebből a/, az Üdvösségei! tanúság, hogy ragályus járvány ideje alatt a pamut és gyapjú tárgyakkal foglalkozó , érintkező egyének mindig nagyobb veszélyben forogunk azoknál, kik távol állanak tülök. Kzen alapbúi fulyik ki nfimien axát ovatonsig és intézkedés.
2. Minél nagyobb számmal szaporodnak a betegek, annál nagyobb gondot kell fordítani a t-stí és egyéb tisztaság eszköz-lenére, szorgalmas szuba szellőztetés, niosö-das , meszelés, súrolás, szoba-, udvar- és utczaaöprés által.
3. Különös gond fordítandó minden bűzt terjesztő tárgyak büztelenitésérc tisz-tugatás, cltakiiritátt és elégetés által. A trá-gwi-gftdröket, az istálló tnig\át elevekorán kikeli hordatni. Tiiztan tartandök a házi és utczai csatornák, vágúszékrk.
4. A népcsoportusodás mimlunkor és minden viszony közt beszüntetendő, leg-iukább kell óvakodni a betegek és halottak körüli összeeső por tosudáatól, különösen a kö/nép közt annyira divatozó halotti tortol.
Előüsetósi föltételek:
ftvnafvedr*
HlrdetéaeK
i
í>. Szoais/.éd a szomszédot ellenőrizze, j uebogy a gondatlan szomszéd a gondos úa i elóvigyázó szomszédnak legyen ártalmnra.
ti. Járvány ideje alatt legtanácso-sabb hússal élni, meri a növényik tiuilla-dékai rendesen kormiyug Urtatmuak és okozói a veszélynek. Hz teszi szükségesség hogy h piaezi növény élelmi tárgyak a leg-s/.igni'iibuan ellenőriztessenek, fóleg a gyümölcsre né/ve.
7. Inni legjobb tiszta kut, vagy forrásvizet, borivóknak megengedhető a vizes fehér*, hasmenéskor a fekete bor ivása. A nagyon keserű, savanyú és fiatal sör ivása betiltandó.
8. Járvány ideje alatt nagjon mellőzendő minden ismeretlen összetételű kontár óvgyógyszer. Orvos dolga must a közegészséget ugy, mint nz egyes betegeket gond viselni, vész beszüntetésére hatni,s ez általa jólétet biztosítani. 1
i). A könnyelmű életmód ep oly vr-nzélyezUitő, mint a gyáva, ftíleliues visszavonulás ; annyit tesz ez, hogy a rendes életmódtól eltérni nem tanácsos, ajánlható ellenben eltérni a re Hitetlen tói.
1U. Járvány ideje alatt gondolni kall arra in, hogy test- és lélek fárasztó munka és gondolatok által ne zsaniltussanuk. Jobb idejében lefeküdni, idejében felkelni, mintsem zaklató munka, hosszas ébrenlét által a testet és lelket folytonos izgatottságban tartani és az által abban a kórhajlamot feléleszteni.
11. A testnek szokatlan áthalése épen oly ártalmas, mint annak felhevulése.
12. Ha a járvány nem széliben elterülő, tehát nem ál (alános, hanem csak
biznnyns vonalban futó, részletes, vagyis egyes vidékekhez kötött, nem felesleges a hely, vidék viillo/tnt.is. Le^bi/tosb oly köz*%, vugy vidókre ni.-nui, mely a trrjesí-kedéii vonalban járvány mentes maradott, vagy végkép megsiilnt abban a koriu-into.
Ily elövigyázul és berendezés m...