Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.9 MB
2008-08-13 09:18:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
595
5572
Rövid leírás | Teljes leírás (335.63 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 006-009. szám február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NajTV-KanizsR, 1871. február 4-<>n.
0. s/mii.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedi c
SOPRON és VASMEGYÉKRE
Vegyei tartalmú Hetilap
s/é|t!ro<liiloiii, kmskMMem, Ipar, »itz<lász;ií( (ihIoiimiij rv iiiiiuszci kiírtból.
ElöAietéii föltételek:
•C*» • fyakru Mtftl va§y ktl ttirrl><-»il»i ImiiU ró kUa.i li WAJIUTH JM7.HKK k^iir*kT*»k.'>W
A li>( huilio 2-Mor ti ti oilu
..v*ht>í ln-ihutáiín h k
A „Njill («r«i* 11 t->r btiklnlití d.jn
Hirdetéseket elfogad:
¦tltal: K .Alii) HIVATAL. KMltMVM: l'L Lí
>* PnUa: 7.1 Isi,KK M. I.ANO I.KOI'ULD, Ji
KHrtÁNimij BietkM; MAAHKNKTtIN k HM-
Mli«.sK Kt.lJULK , lil'l'HJK \1,A.1OS á*
XAt'l'LKtf IIKKMAK
Báró EÖTVÖS JÓZSEF
MÍiim titbtté.
K megrázó eseményt a képviselőház febr. ;i-ki Ti lésé ben mondott szavakkal közölj tik lapunk t. közönségével:
Somssich PáJ elnök: (lü-lállott helyéről, meghatott hangon.) Tisztelt ház! Hagy csapás érte a hazát, a képviselőházat és a konmtuyt. A haxa hú fiát, a tudomány legmagasabb uheaujiua emelkedett polgárá't s Uuzgn munkását, e ház egyik legénlemesb, legkitűnőbb tagját vesztette el. kinek érdemei h ha/a határain ki\iil is a legnagyobb elismerésben részesültek. A kormány egy hivatott tagját vos/té ej Imine, kiütik helyét ]>úfcdiii vajmi nagy (Hallal K fértiu érdemei sukkal kiterjedtebbek, hogysem e helyütt futólag felsorol hatnám a/nkat. Anniik hivatása le>/ ax. ki emlék buK/édét, \nn} <ietr.ijzul U-ltalo tanulmány után megírni fogja. Annál kevésbbé lehetném én ezt most. mert kehiem fajdalma ét szorongattalak és akadozó szavaim e/t lehetetlenné uwik. (\ak keserű kötelességemet teljesítem telint, midim a legmélyebb fájdalommal jelentem ;i liu/nuk, hogy b. KötvÖs .József ni. kir. közuktutá- ngti miniszter, a képviselőház tagja, f. ho 2-án éjjeli 1 1 órakor elhunyt. Ha a temetési szartai taick mikor lei-udo megtartásúról éilesülök , a t. háznak tuiloiuásaru hozom, most engedje mrg a t. liá/, hogy előzetesen kimondhassam u határozatot, niisiOTHit a bsu mély részvétét jftgy/.őktin\ vében k a gyáH/loiiog>> fi-lvomiMi állal fejexi ki. (AltalánoK helyeslés.) Kn részemről nem érzek magúmban erőt, Hogy hu elnöki teendőket végezzem.
*Deák Ferencz: Miután az elhunyt kívánsága szerint tetemei a beszt-ntelés után Kn-sílM-. a családi sírboltba fogunk s/állittatni. a lm/ küldöttw-gileg a beszentelésnél legyen jelen. (Helyeslés.)
S i ni i) u y i Krnó: Mélyen érezzük a súlyos exapást, mely hazánkat érte. Az elhunyt fényes múltja, jelen munkássága, u li>>n és irodalom iránt s/er/e'.i érdeiueí s/.á/s/on^au súlyosabbá tomíik a vuszteséget. A ház nézetét vélem tolmáesidni teliút, ha indinánjo/.oiii, hogy uhu/ u/elhiinyt iránti tis/f,i'letbül mindaddig l'üggess/e fol üléseit, mig a boldogult tetemei u fuvarosban lesznek. (Általános helye>lé.s.)
Kzzel az Ülés mélv csendben eloszlott.
A kn/ \ cli-iiKMiy bírál, az ; utókor itól! |
Hu a világhírű eseménvek részrehaj- i l.itlint bírálatát hallani akarod, ha inegaka- \ iod tudni, hogy egy-egy megrázó esemény j iniiiü hatást gyakarol az összes emberiség i knlélvére, ugy hallgasd meg a független \ fíondnlko/ásu közvéleményt. Ha val<KÍi szi- j nében ismerni akarod a/ emberi intéznie- j nyék s általában a történelem forduló pontjait, ha ülőre combinálni akarod egy a világ színpadán lefolyt véros dráma későbbi következéseit, ugy tekintsd mog a történet mohos bibliájának legujabh lapjait, melyen a késő unokák szolgáltatnak rés/rehajlat Iöu ítélettel igazsá...