Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.4 MB
2008-08-13 09:31:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
557
3483
Rövid leírás | Teljes leírás (305.12 KB)

Zalai Közlöny 1885 010-013. szám március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

VHY-kAMZNA. 1885. inarczJus 7-én.
XO-llt
Elit! f téli éri
111 R i'KTÉS KK
8 haaabo. prtittorhan 7, miantaui
« ¦ aÍDtai további Mrrrt & kr
¦ t ]0 krért Tétetnek tel icaiari illetek miDáVn eirtes hír detéaért 30 kr fixrtendö.
testület'
Huszounegyedlk évfolynny
A lap sidlrai rtaétiHetf kAsU-
aaéoytk * Uifffcesztáaéghn, aoyifi írómét Uictő kOalemények pniiga kiadúhÍTftUlli(w bénaeoiTf
DtptieD letelek naa gadtatjuk cl
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank", .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó égyl oeí-, „zalamegyei általános tanító- ~~j~ „¦nagy kámzsái kudednevelö egyesület', a „nagy kanizsai tisztionsegélyzii stövetkezet', o , soproni kereskedelmi siparkamara nagy kanizsai külváiasztmáta/'-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A jelét fkrriMi.
California! Oalifornia ! bégjeidben van a jólét lerakva. Brazília, fövényedből is a jólét tükröződik vissza, t mivel Hunnia aem California, aem Brazília: épp ezért mi honfiak az anyagi jóléthez nem juthatunk el soháv
Soha! igy siói az örökös nóta. Igaz, hogy aranyunk, ezüstünk nem amerikai, hanem csak beszterczebá-nyai, nagybányai, gyémántunk meg Dem brazíliai, hanem csak mii-marosi, de mindamellett nálunk is ráakadhatunk California aranyereire a ráakadhatunk Brazília gyémántjaira, csak akarni kelL
Akarni, akarni, könnyű ezt ki mondani. Bizonyos, hogy könnyű az akaratra appellálni. csakhogy a hol nincs meg a jószindék, az akarat, ott a tett mindörökre elmarad. Az akaratra kell elóször hatni, ha egyáltalában valamit akarunk, s ha egyszer az akarat a jó agy szolgi-atábal állt, sgy az ennek megfeleló nyilvánnlás is nem sokáig fog kése delmeskedni. Aranyra van szükségünk, csak akamnnt kell és lesz.
A bányász, midón a bánya la brrinthjaibjn döngeti a sziklafala kat, nem ölbe rakoti kezekkel várja a jó szerencsét, nem a tokai, som lyói. csopaki nektárral öblögeti tornát es csiklandozz* Ínyét, nem pihenteti ki nem fáradt tagjait a ruganyos pajüagon, nmem verejték .öiepette ragadja ki a föld kebelé -Ml a csillogó erezet. Ha tehát a californiai aranyászok csak munka > fáradbatlan munka után érték el a jólétnek egyik kellékét, ugy termésre tes, hogy ugyanennek elérésére nekünk sem áll egyéb eszköz rendelkezésünkre, mint a — munka. S hogy a munka az anyagi jólétnek valóban, majdnem egyedüli for-rása — természetesen nem reflek-
el nem
tálván itt a hagyatékokra, a melyei pedig szintén csak igy keletkeztek | — a mindennapi tapasztalás is mn-
Az az ember, ki nem heverészi napot, ki idejének legtöbbje: a kibújóiban, vendéglókben, kávéházakban, mulatságokon, hanem a műhelyben, munkás- vagy iró-asztal-nál tölti el, az ilyen ember rohamosan, vagy bár lassan, de minden esetre anyagilag gyarapodni fog. Avagy minek köszönheté Franklin gazdagságát, ha nem a kitartó munkának?
S ugyanez áll a társadalomra, épp ugy mint az egyesekre, mert
Európa pedig elég anyagi tó-kéTel rendelkezvén, nem volt oly annyira rákényszerítve a munkára, mint Amerika, i épp ez az oka. hogy amíg ott a munkásság a munka kedvet fokozta addig nálunk ős-diáknál a renyheség, a mnnkátlan-lanság a munkakedvet loha-itoiu. s jólétnek egy Hogy Amerika Európát másfél század lefolyása alatt elérte s a föltalálások terén túlszárnyalta, ez a tény egyenesen kitartó munkásságának tudható be.
A munkásság az által, hogy ember összes tehetségeit egy pontra irányítja, mintegy elaltatja
végűi mindkettőt szi vonalára juttatta.
I
j - - — «*------ -i------
,egyesek teszik . társadalmat ...