Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.95 MB
2008-08-13 09:38:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
605
2856
Rövid leírás | Teljes leírás (280.89 KB)

Zalai Közlöny 1885 027-030. szám július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

Y4GV-KAMZSA, 1885. Július 4-én.
27-1K
Huszonnegyedik évfolyam.
Ei%/
t bt 60 kr
Egyse •**• M kr.
IIIKUKTKHKR haaabos jwtit sorban 7, náa<>d&Kor| 6. s inÍD<)«-u unalitu Hon-rt 5 NYiLTTÉRBEN
M»rr»nk- t 10
fel
Kiursián illet«*k Diindt-n egyes hirdetésért 30 kr fiz tendö
ZALAI lÖZlÖRY.
A nagy-ianiztai .Kereskedelmi Iparbank", „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet-, o „zalameoyet általános tanitó-
_L
A lap u«lWm rtnM
menyek a. uerkeutoséfbe* anyagi részét ülrtfl pedig a kiadóhiratalfaoz
S agy*K a a lm A a
BermeoutleD leveiefc 0«at fogadtatnak ej
UHratofc vtatxa mb kHastasfc
*. a „nagy-kanizsai kúdednevelö egyesiUet\ a „ruigy• kámzsái ti&ionsegUyzöszövetkezet*, a
i s iparkamaranagy-kanizsai külválaiztmány'-ának hivatalos lapja.
g
HtTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az országos ikéUUás ás a
njaio ar mezŐKzadauii; versenye
a külfölddel. Irt.: Dr WAGSKIt L tanár
Több oldalról megkerestétYéo íi iránt, bog}' Dézetemet u országos kiállításnak a hazai fóldwQre-lésre és enoek fejlődésére való be-fi>lrásán<l tenoém közzé, teszem azt a kelló oyiltsaggal, tekintettel arra, hogt e kérdés nem pusztán a hazai, hanem a fraoczia német és ál ulában az egész sajtót is érdekli.
Magyarország ez idó szerint par excelence földnmeló állam és és ugyanez log előreláthatólag még
meink előtt folyik, tényleg oly harc, títek arra, hogy .egyébként ked-
mely a létért vivatik. Az ebben vező conjanunrat mellett", a mi
való elbukás egyértelmű volna az alatt a munkás. — hitelpiaczvisxo-
ország és egyúttal az állam romlá- oyok stb. értendők. A magyar me-
sával; meg kell tehát minden lébe- zÁgazdának ez idó szerint éppen agy
tót tennünk, bogy e harczban győzelmet ügyünknek kivívjuk.
a mint
táaa
a nyugatiaknak a talaj felé kell iparkodnia és
javi-hogy
A jelSli ki
kiállítás amaz irányt,
félreérthetetlenül ezt elér^ a<™ csupán a marhate- níéstést ke" észszeríen úmie. h»-
melyben
jelSli ki amaz irányt, melyben a
létért való küzdelmet jajomra dönt- Dem mezőgazdasági iparágakat is hetjük el. Munkásság, takarékosság te" meghonosítania. Az illattenyéu- ezek tés lUetóle« « állatitermények eló- iállitáít 8Ioros tapcolatban áll a ; takarmány termeléssel, az utóbbi 1 a mezőgazdasági iparágakkaJ
lag.dható. hogy egyes .parágak j^kaetto^1,«rtsig é,\ köztük nem egy olyan, amelyet biz- | belterjesség fogalmait igen gyakran vast speciál.s m^yi,•JP»r»»j!;8(18imoklák aT„ni 4, hlmJ8an &,_
és észszerüség eljárásunkban, létünknek föltételei.
Az elsó két föltétel tárgyalásától ezúttal elállván, a következő.--u me,yek llltt eUo sorban „oklt ben az észszerű eljárás fogalmát értjüki a melyek mezőgazdasági ter-fogjuk a mezőgazda szempontjából megvilágítani A gya-üség és
do7
patermelés álul bizonyára sokkal jobban értékesíttetik, mint némely vidéken a — sajnos — még mindig Oiott rablógacdaság által, a mely a gabonatermelés, azaz a pisai nové-nvek művelésének túlzott voltában áll. -
A czutorrépa már 9"/.-i>Ji czukortartalommal is kitűnően alkalmas a serfőzés czéljára, nem is szólva a 12—14%-nyi czakortartalomról, mely akárhány vidéken található. A répacmkor-gyártás tudvalevőleg nem rég ment keresztül egy nehéz krízisen, a mely talán még mindig nincs végleg bejezv...