Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.88 MB
2008-08-13 09:40:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
674
4795
Rövid leírás | Teljes leírás (395.87 KB)

Zalai Közlöny 1885 031-035. szám augusztus

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

^AGY-KANIZSA, 1885. Augusztus 1-éo.
3X-11E az&m.
Huszonnegyedik évfolyam.
¦A r<n
l itetni ár:
t frt » kr.
» aia> IS kr.
HIK li ÜTÉSEK hasábos petitsorbsn7. másodasor 6. « Minden loTebbi sorért & kr
NVIITTÉRBEN
>iironk^> t lu kren vetetnek tel
mrMari illetek minden egyes hír'
dewaen 30 kr nzrteűdk
A nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet-, a „udamogyex általános tanúé-
A. lap uellenu reszet ill-tő kóxle-
aajagi réiaét il.etö koeiemények pedig a kiadóni™ alhox bérmeatve
iatécendöfc : Kagy-KaaiK-áa
Wlusicshu
Beravatetlpa levelek nem fogadtatnak el
Kezirttak viasza mm klléetaek
tejiÖlet' a „nagy-kanizsai kisdedneveli) egyesület". a ~nagy kanizsai tiiztiönsegélyzÖ szövetkezet*, a , soproni kereskedelmi tiparkamara' "nagy kanizsii külválasitmány* -ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
I E regéoyek önzeviaarlau ket-
Az olvato egylete* kőnyvtárurél. < tós bon; bon a társadalom éa • ¦>-
| gyar irodalom iránt.
KőzmOvelódésOnk tényezői t8-
rfti üem a legutolté betyen ál « „jUmlóT tartalmuk; olvasóegylet intézménye. Feladata' rgyrészról tagjainak alkalmat nyuj u,i szabaS idejöknek kellemes és trig.rsigok, drastikus szója-
hasznos ekoltésére és ez által a].JL:t L ^.. , _____*._ ___.i. ..
pénzt s nem ritkán becsületet é erkölcsöt rabló helyektói őket el
Idegc&iklandoztató, kétértelmű, társadalom |szemétdombjáról felszedett alakjaik; az erkölcstelenség és bűnnek eszmé-¦ nyit
'{tékáik stb. által megmételyezik ' egész lelknietét. Különösen
tüzes a Téré, hera a képzeLme, meg
serdoló korban iszonyatos pasztitáat vonm; a nemzet. naW napokmeg-. jsinek ^ Aj ibrán
ünneplése s az olvasás álul beonök L
eróteijes és élénk nemzeti közérzü-l j j -»j j
leírt, bazafisagot kelteni s fenntartani: ismereteiket bóviteni s így ai általános műveltséget terje«iteni. Feladnia másrészről a nemzeti irodalmat pártolDi. mi: egyes tagjainak tenni sokszor nem áll módjában.
A magyar olvasó közönség, összehasonlítva a nyugati nemzete-kérel. csekély. Ha már most e csekély k&tSnaég is " idegen sajt* termékei stan kapkod, kérdem: mi fog történni ami édes nemzetünk irodalmával? tíyyszerü, de leveri a válasz. Folytonos fejIMés helyett pangás ét hanyatlás, mert a közönség érzéketlensége folytán jobb íróiak is tatba veti* toilnkat, és máantt teresnek tehetségűknek s munkásságuknak teret. Pedig egy nemzetnek mily drága kincse saját irodalma:
tüzes a Téré, hera a képzeLme, meg , . .„. ___
nem valósítható ribgot aliot nagá- bizonyitgatni felesleges.
nak. melyben teljes meggyőződéssel hiszi az ó végtelen boldogtalanságát; szivében beteges érzelmek. niugta-vágyak támadnak ; a családi
Hagyjanak fel tehát olvasó egyleteink (önképzó körök, kaszinók stb) a selejtes kü földi mOvek vásárlásával es forduljanak saját íróink.
déae a kanluuii jár&sban.
(FolyUtá*.)
májai hó iO-in. J e I e o voltak:
Korsós János alo&k, Hsydu Hi-hilj, B.su Pál, Bokia Fsrkes b. tagok, Riitor Janói kir. becalobislee, Totb Imre
kórt prózainak, unalmasnak Urtja, hála Isten eddig míg le nem alja-
E feladauinak megoldására a) j mely ót meg nem érti, s melyból |»odott, hanem az igazi költészetben kön...