Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.55 MB
2008-08-13 09:46:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
345
3276
Rövid leírás | Teljes leírás (325.67 KB)

Zalai Közlöny 1885 049-052. szám december

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANKSA, 1885. Deczember5 én.
Huszonnegyedik évfolyam.
f i xrt*ti ár:
. . ' írt. — —
- - - 2 irt 60 kr.
... 1 i Í6 ,
es u*a tt kr.
11 i )í :> KT E8 E K
s min^^n üiiabhi *í**r^rt & kr ÜYILTTÉRBEII
rönk -I 1U kn-rl vii-tnek t.l
,i<tt*m 30 kr fi* teadk
ZALAI KÖZLŐIT.
> lap «Hlnin íróé* iU»tÓ ks*le-
BT*r iróft Ul-tö k . fNÜf a kiadofcira alhwt intferadök
N acy-K anU*in Wlasaicihax
ft.rwnt-tlen Welck n«m gattutnak rl
Kaziralek *lt»ri ae» kUdetsek.
A rtagy-kaniuai ^Kereskedelmi Iparbank', .nagy-kan inai ánkínUt tűzoltó egylet', a „zalamegyci áiialánoi tanüó-stiiief,a „nagy-kanalai kúdednevelö egyesület', a „najy kanizsai tiiztiiimegélyzű KÖvetkezef, <i .soproni kereJeedelwii s iparkamara- nagykanizsai külválaatmány'-ának hivataloé lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A 600 forint.
A rohamosan haladó Kuropá-
iz ég tudja: minó átkoa befolyás
.-Sretlieztében egyre
emberi igények ; nó a Inxus, & drágnsag s mindig nagyobb nagyobb keleté lesz a drágábbnál drágább piperetargvakoak, a bársonynak, selyemnek.
Hát ez mind igen közönyös do lotL arra nézve, ki nagy jövedelem-
teljesen jóllakott a legény-élet rideg örömeivel; uudorodisig el van telve
jövedelmen tengfdi élet kénvtzern-tége nyújtott neki. Aaért használja fel az első pillanatot arra, hogj részben emberi hivatásitól is iudit-tatva, megfeleségesedjék.
Az első évben még csak vannak; a
mel rendelkezik évente; de azomg
kétségbeesés *»gj tuuncjuM. vi~iinnn t •
ív ' 1200 forintot a az aetiva, a sto-
íe°- ""¦ |morn »ctiva megmarad 600-on foly
Nézzük csak a középosztályból tonosan. A mérleg minden évben t.rfcwú hivatalnokokat, kik ahányan egyet-egyet libben, végre teljesen rannak, körülbelül ngyaoannyi fize- lebillen. tési fokozatban vannak ! Biz azokkal ízemben nagyon tanulságos dolog megállani, hogy gondolkozunk kissé behatóbban belyzetök felett.
Nem kell az itt érintett közép-osztálybeli hivatalnokokhoz — a «ü-lónben ide tartozó elsóbbranga tiszt viselőket, — (minók, például a tor lényszéki bírák, szolgabirák) általában »i 1U00-2000 forint jövede-éló hivatalnokokat is sza-! Hanem kell tulajdon azokat érteni, kik kex 80 kros napidijasságon és
.emmel mitani képpen dik a
végzik a 600 lorintos irnokságon. Kell érteni és figyelembe Tenni általában azokat a különb >zó pályán müködó hivatalnokokat, kik — ha egyszer a 600 forintos állas tisztító helyére jutnak, hiába várják szomorú, egyhangú, keserves éJetök fo lyamáu át — habár örökSs imádkozásban is — a messiást.
Az ilyen hivatalnoknak — mikor elérte korlátolt vágyainak netovábbját, — igen természetesen elsó dolga megfeleségesedni
A bosszú fágyaiodáai idő alatt
Talán luiust vezetett ? ' Talán sokat látogatta a pénzbe kerüli nyilvános lelyeket ?! Talán zsiroa konyhát tartott?!
Nem!
Családjával együtt egyweruen ruházkodott mindig, a lebetó legszükségesebbekre szorítkozva. Nyilvános helyen minden esztendőben legfölebb 3—4-szer jelent meg, akkor is valamelyik tehetősebb barátja kontójára. Minden istenáldotta na pon tántott levesen és főzeléken kívül egyebet nem evett; csak vasárnap egy kis húslevest. Még is adósságba keveredett.
Hj h, mert ma már lejárt a csudák korszaka. A , két árpa kenyér s az ötezer ember jói-lakása...