Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.08 MB
2008-08-13 09:51:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
549
3657
Rövid leírás | Teljes leírás (280.68 KB)

Zalai Közlöny 1886. 006-009. szám február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

MGY-KA\1ZSA, 1886. Február 6-an.
e-uc m
Huszonötödik évfolyam
h ífl — —
Ityee siási M fer.
!Krt
u.in-Vn tma!.l.i *"(^n A kr
KYIUTÉHBÍH k t Hí kr.it k.U-itii-L !¦-tn illn.k wii.tl.ii fJM bír .twrt su ki !i< t.wilk
ZALAI IOZLOIY.
A nagy-ianiztai „Keroskeiklmi Iparbank', .*agf-kaniuai 5fi**aíe« tűzoltó egyltf, a „zalamegyá dlíaUnot tamió- ~
A lap wtrUtmi r+m
menyek a ueri iy%fi reszl-t illrt/S Üf i kiadóhira ftlhm Wrmeiit*»?
iotézrodók Na cr-Kiií
K.uir*tea vlsszs mm kllsttsek
i „nagy karáuai kudednevtiö egyesület', n „nagy kanittai tiiítiiinaegílyiötiövatkezef a .mpromkenskatielmi siparkamara' nagy kaniztaikülválatttmány'-ának hivatalát lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
RMktiouriut bingaUt
Se mondjuk-, hogy a létért „ló tOzdelemben a nemesebb érzelem luugja eleoyési; a nyomasztó anyagi gixertáa' megaka'lályoznak benoOn ket a sírflemi gyönyör keresésében ; , fáradt test nem képes élvezetre j elsó a természeti stfikaéglet kwlé-pifee, s csak aintán a szellemi! Xcm. nem igy van ! Nétink csak az (*c-em és köiérzület lüktetését, ama utasában, melyben megnyilatkozik. Unuzuak-e benDOnket az anyagi gosdok ugy, hogy megfeledkezOnk uelleuii aiakségleteinkról fagy lan-t,d e ai áltaüános és ftrtt eatme: ti emberszereUt vagy a szabadság, a mai uradalmi és gazdasági bajok miatt, melyek hatását ma nincsen ember nagy SUgyaroraaigon aki ne erezné!? Nem I ?
Amily általános miaden megszámlálás ntin a megdöbbenés a magyar faj szaporodása miatt, ép oly nagy a mozgalom minden ma gyarhom városban egyetlen egv sziohas megnyitása alkalmával. — Aionban aajnw, hogy míg ai elsí nem javul, a második is szomoni • ságra »ál. —
Nagy-Kanizsa város is megkezdte az alapot egy állandó színház megépítésére, s ebben talán anélkül, hogy gondolkodtunk volna faltaié, hogy etóbbrereló dolgank is lenne- — a nagy-kanizsai és dél-ia-lai takarékpénztárak, sót — félszázados ünnepélye alkalmából — a Polgári Egylet is 1000 frttal támogatni határolta. —
Mi nem vagyunk elvi ellenségei a színházaknak s igy a kanizsainak se ; de kérdjttk : van-e egy ailandó színházra nekünk kozonsé-güak - ? Vagy nem látjuk e a deficites és körülöttünk viibefulasaal sQidó szinházak sorsát?
Vagy talán már minden biz to-itva van, amit az elsó segély
megkiváu - vau tán arvatuzuuk. menedékházunk, Iclenczháznnlc — gyermekmenhelyünk ? Vagy tán eiek uem is előbbre valók az ál landó színháznál ? Valoszinlleg! Nem awttak jeW> jtréje aasa-ea gyersae ¦ kek halandóságtól függ Magyagw-aiágon ? Mi tehetünk ösuehaaoali-tást bármely néppel, ami kedvezó szaporodási arányunk kiállja mindenikkel a versínyt Mi szeretjak, ért-; jük a dráma szépségét, 8 bírunk aiinházi műveltséggel, mert szeret | jük a külföldi operettek éa eoncert darabok szépségét; minién áron a színházé ai elsőbbség — Közárvaházak, álljatok félrébb! Jó tisztelt közönség, tisztelt tanács, és tisztelt Polgári Egylet, méllóztasaaoak csak színházat építeni, de el ne felejtsék az ország jsjkiálltásait, és el ne f lejt-bék, bogy olyan ország, hol minden azái lakos közül évenkint négy hal nteg, olyan csak egy van : Magyarország, — és hogy ai összes halottaknak több mint fele az 5 éven aluli gyermekekre esik, és hogy a legsaj-nálastosabb jelenség mindenek között mégis leginkább az, hogy éppen a városokban ahol a magyarság tekintélyes, abiolnt többségben Tan. itt nem csak kulturális, de nemzeti-! ségi okok is kívánják —árv házak nincsenek! Nagy-Kanizsán is síin há..t akarunk árvakáz el&tt!
A létérti küzdelemben, ne enyész-siék el tehit a nemesebb érzelem hangja, s az aki ...