Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.91 MB
2008-08-13 09:52:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
475
3492
Rövid leírás | Teljes leírás (285.8 KB)

Zalai Közlöny 1886. 010-013. szám március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 1886. Marczlus 6 áo.
1O lk ax
Huszonötödik évfolyam.
¦YILTTtnUI
,r..uk ' 1" krf-rt t'"t*t
,. ,i«n Ulrtfk mind™
,„.,,.Tt SU kr Ó!
'"Kik

reutt ültftó k*»J*-|
fi nrtzet illeti", közlemények! a kiadóhÍTft tlboz MnBeotrej
i ír j-K iiIkíi
Kenralek W**ra
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank', 9nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egyief, a „zalamegyei általános tamió-' a „nagy-kanizsai kisdedneveiö egyesület", a nnagy kanizsai H-iziiönsegAlyz^szövetkezet* , a w*f>pronxkereakfi'lelni s iparkamara' nagy kanizsaikülválasztmány*-ának kivatal>s ia/ija.
HETENKINT_EGYSZ_ER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
7 U" t «vi
n vK.ii... ¦
tette volai. ma mir lobogónk • ciéihoz sokkal közelebb illana, 8 »^*ro.ikkí...it»l»D o maga is nekaok aotb.n iga d De ba most nem ia, a
Ha tehát beszélnek, ei jó jel; ¦ ba bírálatul vagy éppen tanácséval is járulnak hozzá s igy mint-. eg} gyamoUtjáic. c/. Irgjabb
taiiics
fogják
Tiszta igazat mond midőn azt Írja: .Ez az egyesület, mely a közönség részéről igen ü«gi-mérvn táuiugalá&nal örvíod. tagad -'
De a bírálat jóakiraiu s a hatatla'.ul a legjobb inteniiokkal „,,.j niKuinzenvrs legyen, mert bir ^ 1It ,em hagyhatják elísme-csak ez esetben togtdható el, scsak ret|eDfl| nogT buzgó választmánya! akkor mondhatjuk bogy egjüttére- alu&ea eszkjzt megkísért az egyezünk, sülét kitűzött szép czéljanak elé-
A .Zala,' helybeli tekintélyes résere."
lapunk, a Magysr-Irod»lom- és MB- Igaz» van abban is, hogy az,
vpszet-pártoló Egyesületnek nem volt egyesület anyagi eszközei, — lega- ] annak keletkezése idején tanácsadója, lább e kczdeinénvezé^i id« szerint, — ' csak bírálója. Meg pedig sznmorn elégtelenek a kitűzou czélok elére bírálója, amennyiben létrejohetését ^re de nem oszthatom azon téves akadályozni megkísértette. nézetet, hugy ezen akadály az egye-
Meg vagyok győződve róla, hogy sülét fenállását még jelen alakjában azt akkor ép oly meggyőződéssel is illosoriussá tenné, tette, mint a mily elismerőleg nyi Közelebbről kell egyesületünk
latkozik arrul most, — in^g nem intentiiit ismerni, s a nézet bizony-is egészen egy éves feiulli-a után nyíl Ménk fog még pedig jelen e meg vagyok arról is győződve, alakban is, — rokonszenvesen tor-hogy egy ujabbi fenállási év után dúlni
még melegebb hangon fogja e köz-: Mi tette ezen - 8-10 hó-
érdekü egyesület létezését üdvözölni. \ val iné? ezelőtt soksk által halva Ennek megvan a terméazetes született gyermeknek nevezett — oka mert az egyesület a kezdemé- egyesületet azzá a mi az ma? — nyezés nehézségének közepette is'Mi emelte azt azen polczra ame-arra érdemet valóban szerzett, s'iyen ma már mindenki látja? Mi mert ugy látszik, hogy maga aj oka annak, hogy a közönség keblén
.Zala' is komolyan, — s ezt tőle \ melengeti s pártfogásában részesiti? Dem is tagadhatja míg senki —
érdeklődik a közügyekkel, s ezáltal csak azt igazolja njibban, hogy e lap e provintiámk egyik lüktető szer vét képezi.
Kedvesen fogadhatjuk lehat uiidón az idézeti Mámban egyesüie tüukröl nézetét ^elmondja; nagyon helyesen tette azt, e ha korábban
Azt tudnunk kell. de sokan
tudjak, én tftut elmondom,
nem
tudj, tftut ondom, mert
tudom, bogy azzal egy...