Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.82 MB
2008-08-13 09:59:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
520
3522
Rövid leírás | Teljes leírás (276.15 KB)

Zalai Közlöny 1886. 032-035. szám augusztus
Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

VÁGY-KÁMZSA, 1886. Augusztus 7-én
32-iic szara
Huszonüfödik évfolyam.
í í. t Mi kr 1 írtiSkr
Ef7« tzw !• kr
|| I It [i K T L 8 t I
¦YHTTEKUIi
. rt 80 k tU-re.,<i5k
ZALAI KQZLQNT.
niztai , Kereskedelmi Iparbank'^ a m nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet, a „zaíam egyet általános tanító- ™
i Up ts4!«Bi ria.ét i
padig t ki
ifil«a»B<
j
(adtat i.afc •!
.<-.-* r nagy kanizsai kisdednevelö egyesület \ a „nagykanizsai tiszti-iinsegélyzö szövetkezet', a ,soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy kanizsai kúlválasztmányáriak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Síahil; rendelet
„ ; -miü, vemlégl-j, korcsma, étkezde.
s'tT'i: yálinkaméréf, kávéház és
kárémérés iparokról.
F.Jjt. í. .4,..|
j rf mteit jtirati ithitifa kötött »xe-
,„?ly*Z'lttit<ÍHÍ, vuyyl* a Ulrnas
kocsi i/Hirrói.
4. 5 A bérkocsiknak márczias h, 1 tói október hó régéig reggeli n uratol éjjeli 11 óráig, november 1 [ól február hó végéig reggeli 7 ¦atü. este 9 óráig állomáson kell .taniök.
ó §- Vasúti indóháttkaál ét r-yrb köztekinteteknél fogva Nagy-Kanizsa város több forgalmi pontján ejész éjen át léién szükség bérko » Kaikra: a rendőrhatóság időszakon tiut meghatározza az eml<tett tae-,ve>en megjelenni köteles bérkocsik -zámát és minden egyes bérkocsira :,ezve a megjelenei bcljét és idejét.
hzen kötelesség akkép osztandó meg KuC'iszám szen:it sorrendben a b'.Tkucsi tulajdonoson között, hogy abban mindenki egyformán tegyen :éizt és senki tul ne terbelte&sék.
6. J Az eu/edcheihetó bőrko-¦ ic szama Nagy-Kanizsai várostertt-
.étére összesen éO-bunállapittatik meg.
7. j. A viteldíj a következőleg iilipuutik meg :
Egy egész napn reg ;el 7 óráiul" kezdve esti 7 óráig az az 12 órára 6 frt, egy fel-fél napra az az 6 órára 3 frl. Egy negyed órára öu kr . egy fél órára 6u kr. háromnegyed órára Su kr, egy egész urára 1 frt, minden következő ne-l'vcJ órára 2ü kr.. a vaspálya udvaráig vagy vissza megrendelt bér-»»csiőrt 1 frt, a kocsi belsejében el nem helyezhető Iddiért vagy csomagért kaiön fizetendő 10 kr. Mu .atu helyeire Sinczba és Laurákba 1 frt. Ks Kanizára és Szt.-Miklosra 1 frt. Palimba 1 frt, a színházi fn
varokért odavitelért 1 fn, visszavitelkor 1 frt. tinczvigalmakbozi fuvarokért odavitelért 1 frt, visszavitelért 1 frt, templomba és pedig
wketés é* kereszlelés alkalmával oda és vissza 1 Irt, temetés alkalmával a temetóig és vissza 1 fit, szülőbe és pedig S7.abadb.egy, Szt. györgyvár és Kis Bagulára 1 frt, Látóbegy és Nagy-Bag.ilAra 1 frt 5Ü kr., För-béncz és Cserfóre 2 frt.
Minden kocsiban könnyen hozzá férhető helyen az árszabást kifüggesztve kell tartani és az ezen ár-subásban meghatározottnál magasabb dijat követelni nem szabad.
I Minden kocsis köteles ez árszabást elegendő számú nyomtatott példányban magával hordani és abból
Jegy példán>t a beszálló vendég
'nek kívánatra átadni.
I Kzen példányokat, melyek egyszersmind panaszlapok. — a rendőrség kiállítási áron szolgáltatja ki a bérkocsi tulajdonosnak.
! 8. §. Bérkocsi tulajdonos csak oly lérfi egyént alkalmazhat kociis-nak. ki élete 15 évét betöltötte, józan életű, rendőrileg kifogástalan
^és undort gerjesztő testi hibától ment.
j Minden kocsisnak az 1434. évi XVII ik t. ez. 99. § által előirt muükakLnyvöu kivul még a rendőr
| hatóság által kiállított hajtást jo-
, gositvauyuyal kell biroia.
j Ilajtási jogosítványt...