Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.79 MB
2008-08-13 10:06:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
543
3841
Rövid leírás | Teljes leírás (290.84 KB)

Zalai Közlöny 1886. 045-048. szám november

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

XACY-ttlMHM, 1886. November 6-án
6 frt------
J HMkr 1 EnlBBr
Efjrat azam It ar
11111> E t í: a E I
6 basáaoa prliuorbaa 7. Blátodsaof liadVn további eorerl 5 kr
¦YHTTtMO
(.1
Basa.ru
Hoszonötödlk évfoham.
KÖZLÖNY.
A nagyk mziax , Kereskedelmi Iparbank', a .nagykanizsai önkéntes tüzokó-egyUt, a ,nagy-kanizsai kixkduevelö ~~
i
Nag y-K a » i m ¦ d
tgt/tsüitf, a .twjji-lrawjat túzti-önxgélyzi ttdmtkeuf, a .joprom ik«Twi««mt i iparkamara' nagykarwai küíváUatmámjának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
llalotuk estije-
Szomorú emlékek szomorú innepe — vigs'g, hivalkodás és érzéketlen lelkek csód ülése nálunk, kik csak azért mennek a holtak városába hogy lássanak és láttassanak.
Ha az elborult lélek elnereog a muita> emlékein s az arczon végig gördül a szív szenvedésének keserű g; um&cse: a köny, meghatottan vo-fájdalom-kitorés elől a
¦ul félre e jó érzelmű pmvksczaj és faragatlan megjegyzések j Teseob
embertárs; — nálunk | ^íet
Néhiay ti* i putatakarékpéu-
ttrrél.
Háromnegyed éve körülbelül, hogy a postatakarékpénztár intézménye hazánkban is — a külföld és Ausz tria példájára — életbe lépett, és ha végig tekintünk e háromnegyed évi működésen, az eredmény bizonyára nem fog bennünket teljesen kielégíteni. Nem elégít ki pedig azért, mert a mellett, hogy a be
Bint
,ak0MÍg tr4 á.
•^ , / ^¦"- ~ "¦- ¦" i m^m ¦¦ b ^n aaf a*¦>™ ^^ar^p^^ai^ BBia mu J
Urnává teszi magát, ki levett ka-! boz képeat mélUn Tirhltó T0,M lappit akar elmondani egj imát az nellel, aoaiom „ . „ztály, a mely /elköltözött kedves sirhalma fölött |legillMbb TOin, hÍT,t„ . ^^^
Igaz, a fajdalom nem virág, | Urékpé[lI[ír ,ímtaa 03xlo[Ml ieűrji ¦elvet az ablakba tesznek, hogy or-1 ^^4,^ TM itt képviselve. T. i. szic. világ iássa; de ki tehet róla,' boey jobban megkónnyebbal a fajdalom, ha az elporlott szir fölé térdelve rebegjuk el újra az elfelejthet len válás búcsúszavait ?
Pedig ezt nálunk nem lehet stég-tenni és nem is teszi meg senki. Zij. nevelés, kiabálás, tolongás és érzéketlen, profán emberek közt senki sem teszi ki magát a csódülés okozójának. Az értelmiség még 6 óra
detét veszi a tömeg néprándorláaa. hogy az .est bekósxönté^el bordélyházi üzelmekkel fertóztesse meg a aegilKsöttlés szent btrodsümit.
Erkölcsi cnlyedés tekintetében alig van hazánkban város, mely a mienket elhagyhatná s az ily pros-tituált népnek csak az ily alkalmak kellenek hogy iblnös szeovedély, mely nbigiba haj ti lelte minden jobb érzelmét, tnisnlyra jusson. Minden nagyobb városban már 6 órakor bezáratnak a sirkertek, tegye meg a rendőrség náluok is ezt. Ne enged jak a holtak és élik legkegreletesebb ünnepét profanizálni. UUz egykor mi is ott leszünk. —r.—
az iparosok és kis kereskedők osztálya. Éppen ilyen, vagy legalább majdnem ilyen csekély aráoyo a betevők osztályában a köznép; pedig ennek legtöbb alkalma és módja Tolna a takarékosságot termésxetesen kicsiben
— Ütni. Legtöbb alkalma rolna a gazdagság körali apró bevételekből egy-egy kereset félretenni, a mely-
Ukariuni. anoyi mindeneseire ösz-előfor-dnlni szokott ré let len — és szükséges
— kiadásokra, nem kellene mindjárt a takarékpénztárakra szorulni, a hol a pénz drága, mind amellett, hogy nehéz hozzájatni.
S ha az ...