Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.51 MB
2023-05-26 13:16:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
0
3
Rövid leírás | Teljes leírás (297.42 KB)

Zalai Közlöny 1886. 032-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\AGY-KAMZSA, 1886. Aogusztos 7-én
c
j___
^Előfizetés* ár
¿r:ö • - • 5 {n--
fel <?*«
Egyei <záa iC kr
t
L' f. t 50 kr 1 frt 25 kr.
hirdetések
j£ifil>o*p»tit«orban 7. má-udszor s Biin.i«-n t*vá»o.i »<rért 5 kr NYILTTÉRBEN
;nr<v ként 10 krért v<-t«t: ek f, 1 ^itu'g»" ai«f«éjc m «HUH egres hír df-t » rt 30 k . tixrteiidök.
Hoszonöíödik évfolyam.
!
A lap szellemi résrét ilM5 kOile-
mények a ne k- irt5ségh-z, anyagi réfsét ilWS körl-miayek pedig a kiadóhivnalhos bérmentve ietcs^ndők: Vagy-Ka nizaán Wlaasicshá*.
Bértneníeilen levelek nem fo-g*dt«rn&k el.
Kéziratok vissza nem küldttaek
A nagy-k nizsai „Kereskedelmi lparbank', a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet, a „zalamegyei általános tanitó- '
r * •
estidet*, a tnagy kanizsai kisdednevelö egyesület% a ,nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző szövetkezet B, a „soproni kereskedelmi s iparkamara8 nagy kanizsai külválasztmányáriak hivatalos lapja.
'HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.


Szabályrendelet
a fogadó, vendéglő, korcsma, étkezde, ¿irhás. pálinkamérés, kávéház és kávémérés iparokról.
(Fojyt. é. véne.)
j rendes járati időhöz kötött sxe-,„ely*z<tUitá*i, vayyi* a, társas-kocsi iparról.
4. íj A bérkocsiknak márczius hó 1-tól oktober hó végéig reggeli 6 órától éjjeli 11 óráig, november Mól február hó végéig reggeli 7 órától este 9 óráig állomáson kell leaniók.
ó: §. Vasúti indóházaknál és egyéb köztekinteteknél fogva Nagy-Kanizsa város több forgalmi pontján - egész éjen át lévén szükség bérko-kocsikra: a rendőrhatóság időszakon kint meghatározza az említett helyeken megjelenni köteles bérkocsik számát és minden egyes bérkocsira { nézve a megjelenem helyét és idejét.
£zen kötelesség akkép osztandó meg kocsiszám szerint sorrendben a bérkocsi tulajdonosom között, hogy abban, mindenki egyformán vegyen részt és senki tul ne terheltessék.
6. §. Az engedélyezhető' bérkocsik szama Nagy-Kanizsai város területére összesen éO-banállapittatik meg.
7. §. A viteldíj a következőleg állapitutik meg :
Egy egész napra regjei 7 órától kezdve esti 7 óráig az az 12 órára 6 frt, egy fél-fél napra az az 6 órára 3 frt. Egy negyed órára 50 kr. egy fél órára 60 kr., háromnegyed órára 80 kr., egy egész órára 1 frt, minden következő negyed órára 20 kr., a vaspálya udvaráig vagy vissza megrendelt bérkocsiért 1 frt, a kocsi belsejében el nem helyezhető ládaért vagy csomagért külön fizetendő 10 kr.. Mu-j lató helyekre Sánczba és Lazsnakba 1 frt, Kis Kanizára és Szt.-Miklosra , 1 frt, Palimba 1 frt, a szinházi fu
magánál hordja, kívánatra a rendőrség közegének készségesen előmutatja, a szolgálatból kiléptekor pedig gazdájának visszaadja.
A gazda az eltávozott vagy elhalálozott, vagy a rendőrség által a hajtástói eltiltott kocsisának jogosítványát a rendorségne? 24 óra alatt visszaszolgáltatni köteles. Ua a kocsis a jogositVunynyal megszökött, ezt a gazda a rendőrségnek ugyancsak 24 óra alatt bejelenteni tartozik.
10 § A kocsis kocsiját felügyelet nélkül nem hagyhatja, sem másnak vezetésére nem bizhatja. Ha a hajtásra képtelenné válik, helyette más a kocsit hazaviheti.
A kocsis köteles a kocsit a szabályszerű dijért bármi...