Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.59 MB
2008-08-13 10:11:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
394
4532
Rövid leírás | Teljes leírás (382.73 KB)

Zalai Közlöny 1887. 001-005. szám január

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

¦••"v
NAKY-kAMZSA, 1887.Január lén
Kló fi telén ir
H1 H I) K v t 8 E K
p aao
dfB toya*M sorért & hl HYILTTEIttOl
l-Bö sas&na.
Huszonhatodik évfofyaiii.
ZALAI ROZLOHT.
A nagy-k mi.vtt ,Kereskedelmi Iparbank', a ,nagy-kanxisai önkéntes tűzoltó-egylet, a .nagy-kanizsai kisdednevelö i a .nagy-kanzsai ttiszti-önsegélyzö szövetkezet', a .soproni kereskedelmi s iparkamara' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos
¦TENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ hMTaP.
pa4ig a kis
Kézlratak
Beköszöntő
Nem tagjak uj ember
e lip
t. kSiSnaégénél s igy nea baazná-lak bektaxóatiU aj eszméket, hangzatos szárakat, csat amondó vagyok, hogy : aaidón a hrp tatajd«*o«év»i a .Zalai Közlöny' szellemi vezeté-sére nézve ez nj évvel werzódéaMe-rűteg viszonyba léptein, többek jóakaró bnzgalma s buzdítása folytán cselekedtem, Texérszovetnekal Up-lálra a reményt, hogy mindazok hű támogatóim, taoácsaduim lesznek ;
amidón a .Zalai Közlöny* szerkesztői tollat ujolag kezembe veszem, szívélyesen üdvözlöm ennek tisztelt
Aaerbach Láanló sat. Farancaraa-di iórealiakolai hittaaár Pécaett.
g emetem s te fogom az igazat,
Babíchay Gyula honvédhoaaár kapitány Erdélyben. I BaDekorioa Jáaoa kir. tábla
Tisztelni fogom a vallást, 4ekft-| A«i J*»f ko»6gi jagyao Hodo-TeteUi ia fogom annak, mindenki aluli tiszteletben tartását, mert csak __ ___
vallásos ember írhat tó honpolgár sj TThtTiah Gy6rgy poaumaater caak vallásos taakar hactllheti egymáat.
Ostáte
betseget, védeni
a szépet, a Jenest s e lapban minden humánus intézmény pártolásra1 talál.
Imé fóbb pontjai ígéretemnek, meljnek teljesiihetésére mindenek felett a jó Isten áldását és véghetetlen kegyelmét kérem !
De mi lenetek én magam, véges erö, ha e lap hú munkatársai, te-
Féfhlrás eléüaetésre.
Lapunkra, mely a múlt évfolyammai betöltötte a 26. életévet ismét előfizetést nyitunk.
A lap sterktttíse körül jelentékeny változás álí be, tamennyiben
Szatay SáMkr úr e muü év végé
vei a tzerkentoi telist letevén ott Rttari LlJM ur — lei e lapot már előbb 16 éven át szakadatlanul tzerhesttette — ismét kezébe vette Ki az ö lankadatlan buzgalmát a közügyek terén ismeri, — e hirt örömmel veheti tudomásul, mert benne a lap élén nemcsak jól ismert irót és tapintótól lapszerkesztőt, ka-nem jóakaró önzetlen barátot is üdvözölhet. Valamint a multbkn nem egy üdvöt (most már virágzó) intézmény köszönheti neki és hank-adótolUnak — léUsülését és ne\ •jy valódi érdem vagy tehetség a keim méltatást: ugy bizton reméltetjük hogy ertje teljességét ezúttal is önzetlenül egész odaadással megyénk és városunk jóléte emelésének elismerés-repártolárra érdemettörekvések méltatásának szentelendi. Semmi kétsége sem lehet tehát a ml. olvasóközönségnek az iránt Jiogy lapunk a társadalmi béke, egyetMés, sajó kozszeüem Jeniartá-
tában, ugy a közérdekek elömozdüá Kanizsa Táros lehetó srellemi eme-! eiofizetési pénzek, hirdetések, rec-sébuu határozott tényezőként pg a lésére, jogosult igényeinek méltó Umatiók s azt a kiadó hivatalba, jöttbe* szerepeimi, ih is eme re- pártolásra s polgári jólétének tiké-' Wajdits Jóaef kSnjvkereskedésébe j " ' - -------T "¦'-'¦- "'¦ axigoruan tdldendók.
Q a ál Gyürgr kW. mi.ii.t.r. aaimtiait Bpt»t«n.
G»lioiGatm»n» Ictdor ipil黫-«ra5k Muokicwo.
Gron Jöaaef uoár N.E)-B«ciko-rakaa.
(FolTt kor)
pá...