Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.32 MB
2008-08-13 10:23:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
362
3374
Rövid leírás | Teljes leírás (350.62 KB)

Zalai Közlöny 1887. 036-039. szám szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NK-Y-kAMZSA. 1887. szeptember 3-án.
36-lli 8Z&XD
Huszonhatodik évfolyam.
KlöfitttiMi ir
NYÍL ÍTEdBEK
ZALAI I0Z10NY.
& lap ic*!l«(ni tíaiét iu>t8 k»* énrak a ne k*aLtüs*gturx.
takarékpénztári
HérKM-«l«a levetek i fodtatnak el
Kéziraté* vissza sasi kilátíaek
A nagy-kanizsai , Kereskedelmi Jparhank', a ,-nagy-kanizMÍ önkéntes tűzoltó-egylet, a ,nagy-k<uiii.%ai kudednevelii egyesület", a ,nagy-kanizsai4ilzfi-vnsegélyzö szövetkezet', a ,toproni kereskedelmi s ijmrkamara^nagy-kanizsai külvdlasztmányduak hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 1!
10
.Hullaiam ai ólt erJnjrWa.:*
Kitka öröm jutott osztilyrésrül Zalavármegye közönségének, midőn koronás K1ral5u.uk, *Ö Császári, Királyi Apostoli Felségét körében láthatni s hódoló tisztelettel üdvözölhetni szerencsés
Szeptember 8 — 10 napjii hoz-zaK ineg az ötömet, uiely alkaloiu-mal «7.eu]élyesen is meggyőződhetik Felséges Királyunk, hogy édes hazánk » határszélén a magyar ősök-szent hagyománya tőrhetlen hüaég-.gel. a lfKtisztább kegyelettel óriíte-ti«: hogy a , legelső magysr ember a- l-iraly" iránti h"dolú érzet örök lángként ég » szivekben .'
Meggyőződhetik ó Felsége, bogy r munkás nép a békét óhajtja, oly beiét, melvben a ga/daszat, ipar és kereskedelem-viriKozzék A hpnanus intézmények szaporodna fejlődjenek, ía kőzboldogság minden térea érez
-^leggyózódhetik ó P.-lsége. hogy a nibgyar nemzet békés egyetértést iihajt a más aj*u honpolgárokhal, tiszteli és becsüli mindazokat, kik »«ent Ut\.m koro aj.i alatt egyesült or-zágban a f,'|lodé< rendszeres-égét, a tudomány hjUdisat óhajtja;. »z ország alkotmányai tiszteiéiben tartják és inu«- éuséget minden kül-, vagy Wl-J: .i-ia« eileu Tédel-
Meggyőződhetik ó Felsége, hogy Muraköz népe bü a mag;.ar anyaországhoz ; a bujtogatásokaak nincs ilt tiiaja. mert még az utifú is a hó.J Znujiek lábnyomain fejlődve — gazdagabb, büszkébb Az e vidéken dalolt nagy költő és sasmerész vi-léz szelleme cl, hat és uralg még most is miudeiiütt. A nagy múlton elmereng a hazafiul lélek, hogy új erőt lelkesítő ösztönt és csuggedést nem ismerő készséget nyerjen a ne-táni nehéz napokra!
Üdv Apostoli Királyunk ő Felségének !
Hódoló tisztelettel üdvözöljük Za-lavarmegye területén !
A volapUk.
. . . B-),-Ur*diaiD * Dyelvtan raa-ará/atat>a, k-éuy«lBOlli« áely exkedéin B auiod<-Q komolyabb olvasmányt meilöavn a uapi htrek ulrasftaába fugtam pihend-1 ¦*'
.Páriában *gy műuyelvve1, világnyelvvel teaaoek kliérletet, ulvasám fél-' Duiao " Siep eaak b»dd tegyék ! Majd iámét :
„Böcobiii iogyeuea l* ut'>lj amoka'
id«auflk a volapük o»-«;!aiiulá*ár* éa a
i-.«íübb iHüitiieaetekbeB aa elsA három
nap alatt kétaaasmi iralák be magokat."
. . . Nidci máa dolguk, niu »--j*k
i»gy«in-D ayeU*«í dapuului rá — utste-riii-ítf, V» ósá^Oí id*'psiart4fj !
. Hu-iontiaioai év Ó a oyolruuiló, *tíy caomó traoda é« aogul nyolvlanaak
HBi4iui-L*Dgin*'h'"idt féle remek nr«lv-maé is, tne.yro t kiadó* Úrimm Quti-[av FierskiM kól Ölt, d» a nusly aem a ta-niruk nem a laoulók réaiérAI nem ré-BL-sÜi kii Ó figynlemb-n!) Tehát éa *tfya-
•t -nímé'. Riiu- a gya<urUttal horn^ok-
.A trancxi-Potr J<>uraal ea anyulci-s "**r eli'&aa ö't! bíró lap, tel karó ha
. . . A P
fcgr-t.
Hiriftpi iiCM MÍat saaji ¦•¦!
T á r c • a.
t /. .ba -

¦ irM v.liiuk aaij.iai tt irálynak b'inilú...