Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.49 MB
2008-08-18 10:57:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
668
7130
Rövid leírás | Teljes leírás (440.47 KB)

Zalai Közlöny 1896. 005-009. szám február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NA<-í-kA*IZSA. 1896. febroár lén.
S-IIe
BUfi E«r«x tm . . . i íft — kr
Fél eTr« ? (nM kr
Nefi^éTr* . . 1 in 25 kr
*»« 10 kr.
H ! R i & i e. ^ r. tk *> baaabo* petiuurtoau 7. tt«aod*
*¦>. t BMDdM urabui torén o kr
S YI 1 tTTk BKS
rjwriit Mroské ot iU krert »éle* »ei
lei Kincstan li ítek Dita4«a e|
k.rdei«Mfi *' "¦ hMWadO
ZALA
XXXV. évfolyam.
A lap trellemi é« tarifi r«iiét illető asndeu kA*leme&j H»Url x ¦xerkeaztő-kiadó nevére
mrairdea levelek n<>m 1
ír* klUcUf
A nagykanizsai , Ip»r-Testűlet", ,* nagykanizsai Délzatai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarépénztár
rfczvén)-társasig", a .nagy-kao'»ai- *• g»l»i»t>oki6okéiitM t«»olió-e«jlíf. t .atgr-sainuu «isdedue»eló jgytuílet* » . niig--k»aia*- üinitói járúkSrV a .ntgy-kínizsii k-resztény jótékony Dóegyief c ka«ixsmi úr. iótékooi nóegylef, .'acgéayek tápíotézete* a .katouai IiíAauyaa enylet" a .s.proli keraakedclai ipariamara ¦ nagykaniisai kOlTál»sztminyinak hiv.taloj lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TAR TALMU HETILAP.
8r. Wiauin lyila ullái- •» kiz-kUUii atiltíir.
A beállott kormányválság, hossiu ¦ kísérletek után. az lSf'S. évi költség-Telis tárgyalása közüen nyert nieg-' uUUsi
Mikur a Banffy-kabinet a kormán} t illette, a költségvetés egy része már le volt tárgyalva annyira hoí.v é['|)rii a vallás- és közoktatás-üeí'i tari-z» költségvetésének tár-jríkl»sa következett.
A rálság hosszas vajadása, a |iar!oknál. klikkeknél és egyesek-m-i reményeket ébresztett a« érvé-utesülhetés esetlege iránt. A" befejezés sok vérmes reményt tönkre tett. sok titkon ápolt aspíratiónak uvakát szegte.
A n;niényökben csalódott elemek in-in könnyen felejtenek s nem egyhamar tudnak megbocsátani. Így az uj ministeri kinevezések által keitett hangulat egyik pártnái sem volt valami nagyon kedvező.
Midőn az uj kabinet a képviselőházban bemutatkozón, az ellenzék lármás, kaozagó. gunyhahotát rendezett A kormánypárt, a túloldalról jövő kaczagást és gúnyos közbekiáltásokat fagyos közönynyei. komor hallgatással fogadta, mintha ebben a szokatlan magatartásban bizonyos káröröm akarna nyilvánulni" Az ellenzéki sajtó gunylap-jaiban a régi ministereket óriásoknak, az uj ministereket pedig liliputi embereknek illustrálta. Mindezen jelenségek az idők jelei voltak, me-lyekböllehetett látni, hogy a kabinet alakitás sikertelen kísérletei alatt lefolyt események sok gyu-aoyagot halmoztak össze a paris-menti életben, melyet a legközelebb sorra kerülő vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása
fog kirobbantani. Előre lehetett látni, hogy > sok ideig visszafojtott vihar, a kabinet legfiatalabb tagjának feje feletl fog kitörni s a vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása közben fogja haragját kitombolni Látni lehetett, hogy ennek a viharnak az első rohama fogja az uj kormány erejét kipróbálni.
Lz magyarázza meg azt. hogy mindenki feszült várakozással nézett a fiatal kultusminister flso fellépése elé.
Még saját ministertársai is. mert a cultusminister első sikere az egész kabinet jövő sorsára befolyással lehetett
Végre elérkezett a nagy nap!...
Az eredmény sokkal kimagasióbb. sokkal ismertebb, mintsem azt e szűk keretben ismételnem kellene.
A fiatal kultusminister első nagy beszédje fényes sikert aratott
Ur. Wlassics Gyulát tárczája költségvetésének tárgyalásán mondott első nagy beszédje után. mindenki a vallás- és közoktatásügy sokoldalú, széles látkórü. komoly törekvést) ...