Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.2 MB
2008-08-18 10:59:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
633
3951
Rövid leírás | Teljes leírás (277.87 KB)

Zalai Közlöny 1896. 014-017. szám április

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

. 1896. április 4-én.
_L
i in -'* kr i (n *ü kr
taaaáboa petffaerbaa 1. másudasor . * miodra tor&bbi torért S k
N V 1 I.TTKKBES K-t.it aoronkfui 1'' kren vetetnrk •¦¦ Kincstan il íteb, ousdeo egy
\\\V. évfolyam.
ZALAI1OZLOII
smdes közlemény Bsterft ¦ a«erkeanö-kiado ae.we
ajCuiz**, mentve intet endök
mramlen levelek n*n
,&~aagy-kanizMi Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Koiori takarépénziár
részvény-társaság*, a ,oagy-kauizsai- ég galambokiftnkéntes tOJoitó-egylitV a . nagy-kaoizsai kisdedüeTeló egyesület" a .oagyífcaoixsa: tanítói járáskör*, a ,nagy-kauizaa aóegylet", „d.kani i
A nagykanizsai , Ipar-Testftlet-
... ttV a .nagy-fcaoizsai kisdedüeTeló egyesület" a .oagyífcaoizsa: tanítói járáskor*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony jótékony nóegylef, .szegények Upintéute". a .katonai hadastyáu egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai tűJválasttmáoyáBak hivatalos lap;a
egylet, „d.kanizsai irr. jótéoy n^y, .gy p . y gy .sproni kereskedelmi iparkamara nagykanizsai talváUsttmáoyáBai hivataioa Ud
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Betfaanla.
Egyszerűség káza. békesség tanyája, Benne « szerétét égi fényéi lángja.
Megváltó otthona, kíe tért pihenni, enyhületet lelni. Kis időre a $»k bántalmnt Jeledni
S talált oltalomra.
A ház hányat tagja: Mária és Mártha Lázár testvérükkel oiy aivesen látta.
Vgij szerették ötét. isteni Megváltó beszélgetett nékik, — Oh jól enk a szó, hogy ha a szív [ vérzik —
Vigasztald ijJ0f.
. A'e /élj kicsi hajUk s ennek áldott
, [népe, }l'<gy hi/áj * iveUkj néztetek az égre.
Letekintek rátok. A mennyben ix lészen rátok gondom
\nekem,
At ,-ávi szent jobhjátíÁ. visszatér a lelkem Gyakran ti hozzátok.
Szorgalmai vagy Mártha, /áradozol
[értem, Htyy a vntek csak van. ide atÜiasd
{nékem,
Te pedig Mária
A jo*,b részt választód bátyáddal Ll
Mindhármotok lészen örök boldogsággal 1ölem jutalmazi-a.*
Jöttek ezután az Örök gyászn napok. Mitélték Jézust a zsidó Jöpapok,
S a tóviakoszortit
Durván tették /4jŐ, vérző homlokára 6 keresztre /eszitek a kínzás nyomába
És <it ég béborti-U.
De ö /eltántadott és/elment az égbe Golgythának hegyét már csak onnan
| nézte,
Itt maradt a nyája. Bethoiua népe nem Látja Itt többé.
y székel Jézus immár mind
-örökké S onnan néz le raja.
Sincsen már romja se a békés kis
[háznak, Helyén vidám szőcskük, madarak
[tanyáznak.
EUiagyattttt a táj . . . . Jjokóinak teste régen porrá váü»tt. De lelkiik Jézushoz fel «i égbe szállott S ott a sziv már nem Jáj.
HAtlÁSZ "MARGIT.
Trittitia
A nagyliét harangjai komoran szólaltak meg Feketébe ftlíöífttl alakúk apró lépésekkel siettek a templomokba, hogy ájtatosságukat elvé-geziéif. Ott térdeltek le a félhomály bau az egyházak hideg kópidozatára, megváltásért rebegve imákat, meg-vá tágért ? A miséző papok kegyelete* éneke elhangzott Lassú léptekkel haladt a szószék felé egy su vátiy arczu cier^cus, akinek orczáu egy szigorú noviciatusnak nyom»i láTaxottak meg.
Remegő hangon kezdte szónoklatát, mely inkább önvallomáshoz, mint H»gy heti prédikációhoz has...