Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.17 MB
2008-08-18 11:03:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
558
3966
Rövid leírás | Teljes leírás (239.58 KB)

Zalai Közlöny 1896. 037-039. szám szeptember - 036. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

-¦¦'¦»
37-lk
|s. • ••"" ____
>", 1 LttKIHIÍ „.-^okeat 10 árért k; <arf a«M au;
XXXY. évfolyam.
ZALAI KOZLQHT.
A oagykaoneaj ,,!par-Te«ttlet;', .anagy-kaiizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotorí lakáspénztár
AUp uellejsi réuét iUe«ö ¦__
ita kOilei»eD, t leiéül ueikeasli wrtn, ai kaytfi rtexi tlletf kb*A katerek »e*i( » Imii w
* dw«M Kac7-Kaa lutri béracatve ialexendök
tttrmeatetlea Inelak ua r«c»l
- *»S»1*Bbok'*Ilkélltel tilIol'ó-aW"". » .nagy-kanizsa. kisdedoeveló egyesület" t .nagy-kanizsai Unitéi járáskor", a .nagy-kanizsai kíreaztény jóték »o«gj«»t* szegények tápintézete*. a .katonai hadastyán egylet' > kkdli ik'
É
ony
kereakedoimi iparkamara* nagykanizsai külvilaaztminyiuak hivatalos lapja
VEGYESTARTALMU HETILAP.
Az ország vtlmennyi közművelő 4éai <omtli» UJkmuglnll «x or- szag szivébe, hagy segveas« u egysege* magyar neazeti társadalom alap jait.
Közös akcióban, ix érik egybegyűjtése mellett ingjuk u állam élet kiépítését befejezni. Lz * jovi programja. Ak4M*vettdésea»é)ét aeg valósítani, i civilizációt véglegesen megalapítani. > etilül az óritsi számra rugó kivájidotiáat miodeu presszió ttélkii meggátolni és » augyar kultúrának Htjait egyeagi-teni, "iwiei ragvjábn véve ksltor-egyertletenk szent akarata, amelyért f. hó - áu sorompóba léptek !
Aho\s a* állaa keié el ma jut-har. oda elér a tártadalom njja. Ai-jstolok azok, kik a nai nappal ki-törűlbetetlen betűkkel vésték szivünkbe a magyar egységes társadalomnak eszméjét.
Nem követelhetek az illannál, bogy oly feladatot kajtaoa végre, amely feladat megvalósítana t társadalom hatáskörébe tartozik. Az illám akaratát szigorúan hajthatja törvényei Utal végre. Az ilyetén Wrvérryek ereje pedig «e« mindig ^aorfomte attMik. Társadalmi térvény mellett u állam törvénye törpe marad. A társadalom apostolai mád eszközökkel oldják meg aikernen feladatakat. A táraalatav törvétry az észt és azhret bi'ja aefitségnl. mig ellenben at állami törvények rideg betűivel nem képesek oly h«lj tetet teremteni mint amaaok.
Bármily hatalmas ia legyau ai állam, hatalmát még sem bírja oly szabadon gyakorolni, hogy ez a tár-aadalom legutolsó kunyhójába is el-jaaaon. Jóllehet, hogy behatoJáaa sem hirja segitaégúl az ertnalrot.
A társadalom ií\ ette a mai nappal a társadalmi kérdéi mogoldását. Ezzel nagy terhet emelt I* ax állam Tállairól.
Népiskolák felállítása, kiadedovo-dák, ktzaégi egyesületek, gyermek menedékhelyek, oiiaaó éa daloskö-r»k életbe bírása a nemzetiségek hazudozásainak megcáfulása, mindez dióhéjba szorítra a kultnr egyesfi lelek feladata. És ha még megje-gyezxak ast, hogy ez ilyen egyesületek leginkább erpoallt vidékeken mfikodnek, nem fukarkodhatunk annak elismerésétől sem, hogy a kultnr-egyestletek az állameaunének leg-hattaatósabb Tédelmezóje.
Hiadenki elitt eléggé ismeretes i az K. H. K. S. működése. Alig él e hazában még egy ily fontos missziót teljesítő tealdlet, mely a magyar allameszmének érdekében annyit áldozna, mint ez.
Ha csak egy oly ellenséggel kai-dene meg, mely folytonoaan alarm hazugságánál a kDItold clleoszenrét kelti fel eióttank, már is eleget tett I volna. De hivatása jóval nagyobb mederben folyik. Azokkal a jámbor ellenségeinkkel szemban, kiknek ideáljukat Erdély különállását Románia réazére lekötni képezik, Tállretve dolgozik az E * K. E az államnál egyetemben. Hogy mit jelentene Erdélyt Magyarországtól szétoiztani, azt leirni alig tehet.
.Erdaly Magyarország jobb keze", ezt a nagy szót mondta nagy hazánkfia — Keasuth Lajos.<...