Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.04 MB
2009-01-26 15:00:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
806
4819
Rövid leírás | Teljes leírás (170.14 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

t
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, iparT-gaafliszatIL,,|g.djimÁiix fes művészet kflréfcgl.,
sí «V, r" pi > \' ,", \' •»««»«« " t«>jdono., tOlc.II» UayrUrit « edd^i fennliUé feltétek mel4f ír^SSSSESÍ^
bukUU" *J \' » \'"P k™\'"« .Iklo m,„de„ ttrjy a k»d* h.ntalh.. Ka^KMtab., a Up .aelLml tartalmit ÍUetS k»rl«.é»7«k íX^gv mtad« l.ídA
berracDíve a ezorkesztüstgliez küldendők Kaposvárra.
a
Ötödik félévebe lép lapunk rövid időn.
Az idő folyamában kevés két év; de elég napjainkban, ha .önerőről" tesz tanúságot.
Hogy eddig fennálltunk,kettőnek legyen szabad tulajdonítani: t. olvasóközönségünk részvétének s az „önerőnek;" Isten után az első megáldotta ez utolsót
JU>U továbbra is Ígérjük: hiven szolgálni Zajjaj jSjOj&o_gY- s a szomszéd megyék szellemi és ekeit.
Szolgálni az igazságot, melynek erejével soha porba nem eshetünk, Kiváló figyelmet fordítani gazdászat, ipar, kereskedelem, nevelésre.
Tiszteletben tartani mások véleményét, de a magunkét is tisztán megőrizve, magasan hordva hirdetni mindenütt, hol azt a közhaza s egyesek érdeke kívánja.
""¦ f fs^lmTSlEelté-tni á L oTn á oTa tb t ynánt legknzéfebo-lty=fz^ gondolat király, mely soha le nem köszön/
Midőn továbbra is Ígérjük, hogy habár parányi erővel, de Isten és a jók segítségével törjük a>ögös utat, melyen jobblétünk felderül. "~"
Nem pihenünk, csak midőn erőnk lankad, de teszünk folyvást, hogy a rohanó idő kívánalmának megfeleljünk; a eivilisatio terén előre törő népeknek ha Sem is versenytársok, de legalább nyomokban legyünk.
Midőn a jók javával, seregével folytatjuk a munkát, kérjük a nagyérdemű t olvasó közönségnek továEBrajs szives részvétét lapunk iránt:
Hogy & haza érdekei minden kiváló pontján hiven legyenek tükrözve, a provinczialis lapokat nem megszűnni engedni, de teremteni kel.
Az előfizetési feltételek lapunk homlokán olvashatók.
Kelt Nagy-Kanizsán, jun. hó 12.1864. ¦ -; __\\ \'\'" ; .
\'- ¦-. ... ^ \\ •¦ -..... Roboz Istfáit.- -
78 t^-
SoraiyhWében\' fcebÍe»etl~Kapo.rár városában léte-üandü tnkanl-kpéi"**\' alnpitdsa obijából társa-Báir-slnkult következő alapszabályokkal.
ű -1. g. A aomogymegyci takarék pénztár tetcsi-tásére Ütaxiiz darab. 1ÜŰ os^ért^forintról szóló^részr_ vjjpy kibocsájtása által/ ötvenezer forint alaptőke tetetik le. mely\'aláirások Által fadoxro vau.
i"2.3. *Aá "ikként rkiálütatott-risptoke az egyo-
g»Tii-=rt. fel nora moiiflliató. ,
; ?* S~Aíj[|SgHJkőaek 60 7v-toli> alapszabályi)-c
mogYröiltéso alán az egyeaüTeí pénztárába befizettetvén, bjjt?T Vn"-*"T"~ «tilniiV l-j, a mé"- liúii\'aLJYU 40 °/a részlet befizetését szükség eaetéro a közgyűlés randáii ol. A Ursulat megalakultnak csak akkor t-\'-kTüVtikT Va* alaptakéneTí ÜÖ % tettleg k\'fUelMcU.
4. §. A részvénvsek részvényeik után jar:ilu egyetOO 7a illetőleg 40 % részleteiknek a hirdetés tíil natuitündí ű hűli határidő alatti bcáz*t< aure az idü fitorint fennálló hivatalos nxagynr iiirlapvk utján fognak fel scóli ittatm.
------íö ¦*§. A kamatok rondwcrlnVYőTorenKíiil &"
?4,^ félőben fognák- filetto Ini. 7 ^J1** m^öi" felVételo iránt nem-rendőlk«ik, AaoU a következő töi^^ö-.Trapjiirxrlokúlm caaloltataak-., a aztato kamatozóvá tétetnek.
17 §_ Szabóságában »11 na illötu fülnek a be-tóiéikor kijelenW, hogy botétele utáni kamatját meírhntározot...