Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.12 MB
2009-01-26 15:03:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
810
5044
Rövid leírás | Teljes leírás (154.88 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ismeretterjesztő lap .szépirodalom, kereskedelem, Ipar,\'gyászát, tudomány és iMf.vésLcWrW..
¦ Mieten . lap lcR»UU> «Rjr Wen juliu« bi 1-131 kez.lvo minden hó 1 -én 10-én éi 20-án. - Einfiele«! ár pöBLln »iftkslaé.iol és 1„lv!»n hathoz hordva egén írre
6¦ frtt félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr —Minden olöSzotii * tulajdonos kölesén kdnmtnU »2 tddiú fsonliüó f-ltit-Ms mJLufcl itoa hmnOhtS)*._
Nyilttéi- egy Petit Borért ti) kr. — Hirdetések négy k>t4fea Petit sorért 1-ir 7 k*,, 3-or «"kf»*t tttmdm tivnUW tóistotáaért 6 kr.-t-nflj tgdijtrl 30-kr. fecienií. A beiktatási dij b a Up kezelését illető minden tárgy a Uindó hivatalhoz Nagy-Kamtsára ; a lap szellemi tartalmát illető Uf.zlsményck "pedn:, irgy minden legelek
bérmentve a caerkasítÖBÓghez küldendők Kapus-eJia.
Előfizetési felhívás!
¦ „Zala-Somogyi Közlőn)4*
október—deczemberi folyamára. Előfizetési dlj: 1 frt. 70 kr.
T. Szerkesztő ar! i
Becses felszóllitásának engedve ezeu- J nST kívántam a megyénkben ez évben fel- j lépett keleti marhavész mibenlétéről röviden értesíteni: I
A vész medvénkben ez évben hét községben lépett fel tnn.
1. H.-Sz.-Miklóson jnl hó közepe tájin, hova Kaposvárról húzatott be; de jókor eleje vétetvén, csak egy istállót lepett meg — miápigoruan elkülönöztetvén. 3 db elhull^prfmegszUnt. .... .2. Öbicsóii, hol szinte egy db Horvát-ortoighnl behozatván elesett — de a rendőri eszközök czélszerű s annak idejéni alkalmazása Folytán — tovább nem terje-dett.
3. Tapsonyban — hihetőleg vágómarha által hurezoltatott be július hóban, s az urasági falkába; e^har^pódzpft, — h^J_,pjrr
fél, ;h így4nagy -Kterjedfttjljsft\'Süctí-\'"Be^sb-irtOzségi FehtnTarkába"IsTtaent, s ott még jelenleg is uralkodik -•— de legutóbbi-jelentés szerint sziiniT Télben van —
TARCZ A.
Paródiák.
(ÁÍUaTmaava Kapoavér viasanyaihoz.)
¦—-¦X.
J- Bbc a a. \':
Erre a vesoro; .. .
„léten veled íitaán), bátrak basája."
Isten veled Cfiig-li °) bátrak cziglije! Isten veled te pad, ti Üvegek. Verekedéaek, tivornyák tanyája." Isten veledfén rtefa messze megyek. Ha Jrisssat érhetők-majd josanonr—~-Hadd lássam Uvegiru asztalidon.
Nem mint Gnndfcboirral telt asztalai, -Nem nyúlnak oljThösmőra Síékeid. 8 tón szebbek ai „Veroabarsest^.^\') dalhelyei, Mint vorösbortJmUámzó tereid.- ¦ ^
Mit éi Gnndi\'b\'jVereskereartlnekem, CzigKtkivan, Czigliért r»t rtivam. .
-\'——-r^r- ......
\') [Tarcajaa Ek^aTaratt.
")U((r<ui a«.
eddig 200 db megbetegedett, 104 me<nryi\'.-.í gyúlt, 8 1 elhullott — bettig és lábbndozó volt szept 15-én 25 db. ¦
4. IhtiroB-Uerénybe szinte jol. hóban.¦ ki nem puhatolható uton jött be — s cl- i terjedt a községi [éEen falkában — s liá- . zaknál a hon maradt" ökrök között: meg-1 betegedett ezekből 8*1 üb. meggyrtgyuk 3n, elesett 35, iebunkóztatutt !i, összes ¦ miit hnvesztoaég 4 db. A vő*? megszűntnek nyilváníttatott szept. 15-úi. oly szerencsés környülállások közt. hogy n ragály — sem az uradalmi, a községbe járó s kiút gulyán levő 4narluikra — setn a községnek szinte gulyában a helységen" kivül rekesztett marháira, melyek száma 540-re megy — át nem terjedett. \' .
."). \\emes Videtj nug. hóban lítc.-em-pesztetett Yapsouybxíl — oddití megbetegedett SS, meggyógyult 10, elhullott 19, szept. lö_-én beteg maradt 3.
ti. Inkén ésMihálydon fjziute fellépett a vész. Elsíi helyen a ragály átmenete nem puhatolhattatott ki; de Mihálydon egy Tapsouyból átcsempészett tehén betegedett meg. Mind két helyen...