Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.44 MB
2009-01-26 15:05:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
527
3498
Rövid leírás | Teljes leírás (215.17 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 034-036. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i-Kanizsa*. j^arniadik évfolyam,.
34. szam 1864. Dee. 1-én.
sepirodalom, kereskedelem, ip
>iJVgazdászat, tudomány és műveszeU^ré&ől.
ag|gÍBjgy estiét Mvaitalag Jag^a^-
fr^\'féíí™ Vfrt*N ^7" Jn,Kr, K í "\'81 nÍ.n.\'Íra h4 ^l" 1<Wa10 ^ =" H5^«"! fc portfai «=etttUaé,SeI é. helyben kfate i»rt« erfss évr.
6-írt.i féléyr^3frt; Negyed évre lfrt 70 kr - Mmden ellltartS u tnMtmo. MesSn könyvtárit « dagfattlli Feltótelek mellett fél i^tZZX^l -
.iluul,..,.,..^. - i,r ¦ "0 kr. fantaniil!. .
«>iliut, „„„ p.«: „LS ,----V- J .• i » "*»™«m ""TWni-lB eaáigi teantiUó feltételei!; mellett fél-iniHüd
M&r í 1°lkr-JL?-1|ídf-te\'°lí3,\'Í6T.1""Íl1* P,etitsocirt l-»n kr,, 2-or 6 kr. é. minden iovibbi beikfatirirt 5 kV s\'bélyeKaüért 3015: A DO.kfaUs, díj- * a kp keselyét tileto minden tárgy a kl»d6-b*falatto» N5gj=KínU.ini , . Up űdleml tartüHÍFnletii ESgemények pedig, mgy almi
bérmentve-tt-Bscrkcsztöségiica 1~J-t—i^i—^-----¦— J c o <=j
előfizetési felhívás.
Lapunk hatodik félévébe fordultával, midőn ennek irányát, múltját ismeri t. olvasóközönségünk, a hosszas felhívás, programm helyett nincs másr.tíBüudündóul:\' mint-sziveseirielkérai a nagyérdemű, t. olvasóközönséget, becses --pártfogásában továbbra fa-énegtartani lagunkat. Mi rajta lészflnk»-hogy gz-irfök és hivatottak közreműködésével szellemi tekintetben-nem csak hqgy-csökkenni nem fog- a jövőben, sőt emelkedni^ a mennyiben újévtől kezdve jutahnáka^uziink ki pályamüvekre.-ffítgy-\'p^fg^hg^rtM^gla^-ban jelenjék meg, s hetenkénti vendegük lehessen, ez egyedül ötk>T- buzgó- pártfőgásáfiSHHggrmelynek: kiérdemlésére mindent .elkövetünk. Előfizethetni Jíelyben, ugy minden cs. kir.-posfabnitfjdnáí-figy évre ő frt, fél évre 3 frt, negyed évre 1 frt 70 kr. ó. értékkel. " T_( ". í.
Kelt Nagy-Kanizsán, nov. hó 26.-an 1864. - - - - --ucrküizts. - •--
...........: kiadói . . -
¦•\'\'Pest, november hó 26-án. _____\' f
A SzeilSztessUk azon kérdéseket, melyek -aek vitatására e lap köre tőrt enged.
*:*1HogyTÍralt: levelünkben mért Kvánffit e lapot min.^\'^\'.iíron fenntartandónak, — íme a tSbbelraMU\'áz-etsS ok.
Ifi^ban felemeltük\' a népet magunkhoz, ném tUrhetvén: hogy mig a világ Bzámtalan államában szabadság, a jogegyenlőség napja
-Beteg. vagyok. .„ *) -
Beteg vogyokv^jTEríílet, Hég is élni szeretek. Dal zendül meg keblemben, de Fáj a dal, — nem zenghetek.
Néha búsan elmerengek, — Előttem a néms-lant — Hogy a dal, ha eltemetnek, Mivé lesz majd-ott alant\'?...
ragyog s a mint fentit x kormányoknak erőt, szilárdságot nyujtavégben, áldást a békében; ngy alant cnltnrai haladás mellett, a szellem és anyagnak haladást^feBsőbbséget, — nálunk a szolgaság — as^*^.r e bélyege — Sardja lnnczait! _ . - - - . -
De eleget tettünk-e azzal, kogy a népei felszabadítottuk, felemeltük magunkhoz?
Bizonyos körülmények közt a szellemileg éretletrwipnél, -a szabadság nem tör-e a gyermek kesében ?I
itt lídnl,itt kebelemben, Be ah, el nem zenghetem I Látlak, látlak, vágyón nézlek, Némán üdvözöl szivem.
.-,TB,.íiihgfc»nnrit.d»lnlteni», ¦,
Szemrehányókig tekint Tje Hozzám a szép kikelet, Mintha fájlalná, hogy lantom Nem zeng hozzá éneket.
Éa a csalogány Bámulva
Szdl be hozzám: „hol vagy hát?
Mért nem. segíted elzengni
A sziv Üdvét s bánatát" ?
Az-éhredtí ibolya is Kérdi: „ miért n@m vagy iés ? Néked szoktam elregélni _Hasszu éjem álmait."
„Nem...