Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.89 MB
2010-06-23 14:17:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
571
5548
Rövid leírás | Teljes leírás (390.34 KB)

Zalai Közlöny 014-017. szám április

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1906
Negyvenötödik évfolyam, 14. axám.
Április 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
ElflfUataal arak: Eg*\'i ívre 10 korona, félévre B korona, negyerlivre 2 koron* 00 f. — Egyea aairrt ára aO r.
Keletül «lerkauio
Dr. Villányi Henrik
Laiitulajilonoi *, klailo: Ki. "1 i. i ilii" .1 A/.«.-r.
pi 1.1 U ii ¦ \' j i ^ogy a humanizmus, beteges tuliengéseben
Elemi oktatás, gyermekvédelem. > rombolja u ma, ouuirói m»
eszményi
művel, melyet egyrészről megalkotói,. K részben különösen reá kívánunk mutatni azon félszeg nevelési módra, melyet a házi nevelés rendszerében szervozelt némely árvaliáznál lapasztalunk, — azon szertelenségre, melyek
Az a légkör, melyben a lenézett, elcsigázott és rosszul fizetett munkáscsalád gyermeke született és felnevelódik ; melyben vidámság és öröm helyett, sötét gond és
gyűlölet vert tanyái: ez a nitliö soha el ueui , ,„
7 messze tulmennek a humanizmus fogalmának ,-nveszó mely nyomokat hagy maga utan ai ,,„,.,.„.„ „ , , , . , ,... .
1 , .. 7. ,,, , , ,., halárain. Vannak ugyanis alapítványokból ea
mindenre fogékony gyermeki lelek kedc y- ,,.„.,,. „,.,, ... .... ..... . , ,.
. . .., ,. \' közalapokból letcsOli és hatósági gondoskodás
világában. A társadalmi differenciák kiogyen-1, ,„i,„,, ..... • w i in
K , , , ., , 6J, \'mellett leiitartolt arvahazak, melyekben ugv-
liiésének e só kötelessége tehát mar a neve es\',.,„;„ , u, ,, . .. . , .
,, szólván a porból telszedeil árva gyermekek
elemi stádiumában lep elóterbe ; felhiván azl. „..,„L. t.i„i„. i„ ¦ „ , . ,
lesznek felvéve és nevelve. Meglepő azonban
ai a kénytelen lukszus. melyben a gyermekek részesülnek. Kzen elkényeztető nevelési rendszernek méltó folytatása azután amaz indokolatlan és cliiélendó gyakorlatban nyer
arra illetékes tényezőket, hogy gondoskodásuk teljes súlyát a minél korrektebb ós minél
ditsák.
Ha a kultúra és közgazdasági élet kifejeze8ti mely szerint - különösen a flu-íókusalban a városokban, a kötelező elemi IgjerawlMll _ a középiskolák látogatására oklatás körültekintó gondossággal érvényesül: „„almainak: még pedig nagy átlagban akkor az állam, illetőleg a törvényhozás nem| olvanoti kik a kö,ep(,s tehetségnek mértékét
Az ily kegyelemből isko-lesz aulán? lesznek a
pusztán a társadalmi differenciák békés ki- j :g &^ Q(jk n egyenlítésének- válik hatalmas tényezőjévé, | |azotl ifjaltljA1 ,ui
liauem a magyar nemzeti érdekek elómozdi-lásának is megbecsülhetetlen szolgálatot lesz.
Méltón sorakozik e fontos feladatokhoz a ..gyermekvédelem" nemes eszméje is, melynek eel|a az, hogy az elhagyott kiskornak és lelencek, valamint a vagyontalan árvák a lár-
niaguk tudatlanságában és elhagyatottságában félúton letört ekszisztenciák; szellemi proletárok: önmaguknak és a társadalomnak nyűgei, kik dolgozni se nem tudnak, se nmi akarnak: de kik azon körben, melyben születtek, tán hasznos polgáraivá vállak volna a
satlaloiii számára niegiuciitesscnek. Vigyázni hazának.
kell azonban, hogy a hlantropianak e magasz- K/. elszomorító tények leisorolása azonban tos vívmánya tul ne lépje a kelló határokat; | nem azt jelenti, hogy a felismert, az íkiizI
8xarkoiEto*ég: Nagykanlaaa. Sugar-ut 0. aiAm. |! Kiadóhivatal éa nyomda: Nagvkanliaa, Iíj Wajdlta Jótaafnél
Deik-Ur I. atám. I Hlrdataaek dljaaabaa aaarlnt. Nvlltlar aoronkant 40 f.
talentum számára ne nyiltassék meg a tudomány és egyéb előkelő hivatásokhoz vezető^ pálya; hanem jelenti azon félszeg é...