Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.52 MB
2010-06-23 14:20:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1704
5002
Rövid leírás | Teljes leírás (411.17 KB)

Zalai Közlöny 022-026. szám június

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1806.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 22. SZÁM.
JUNIUS 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Elófnet**1 álfjü HÍS*** É"\'a 10 borona, (cUvic 6 korona, MgvetUviá 2 korona 60 f. - Egyes azám ára 20 t.
i i *zerkc,,;li
l>r. Villán)! Henrik
i ., ¦ ii í- klailo:
III. \\\\ ,i |<lit« .1 „,,,,¦!.
A jelszavak kultusza. 0»***««.. tmm^ «ik v,-.gig
\' a legnagyobb kereskedelmi vállalatok élén
- a közgazdaság, oktatás. - „Hó fórlinkun és az igazi szakembereket az
Valóságos nemzeti fogyatkozás számba injainkon megolvashatjuk. A többiek csupa megy nálunk a kellő közgazdasági Indás és puluikusok A vállalatoknak cégér koll és tájékozottság hiánya. Anti igaz, azt tagadni nem szaktudás, nexus a politikái körökkel nem volna helyes. Közgazdasági tudásunk ** közgazdasági Ismeretek. Ahol a köz-nagyon fogyatékos és ez a lény már messzi- gazdasági tudás és szakértelem ily csekély lerí közéletünknek minden ineguyilaiko- értékelésben részesül. 011 hiáha keresünk a zásáról. Különösen a politikai tanácskozásokon szaktudásra való komoly törekvést és ami a kevés kivétellel olyanok viszik a szól. akik- legszomorúbb, hiáha keresünk közgazdasági nek közgazdasági készültsége a képzelhető közvéleményt, hozzá ertó emli, rek érinikezé-legtilacsouyabb szinvonalon áll A törvény- sehol kialakult állalánoi nézeteket, amelyek hozásban a szó szoros értelmében a köz- kifelé mim hazánk és államunk kifejezett gazdasági dilettantizmus uralkodik és az. öllel- közgazdasági igényei jelentkeznének. Ehelyett, szerűség, mely minden rendszeri nélkülöz, nálunk estik kháosz és fogalomzavar ural-
Kulönösen a kiegyezés óla a 80-as évek Mik *» mindé.....kintelbeit fegyvertelenül
végein létesült törvényalkotások tesznek tanú- vagyunk kiszolgáltatva mindazoknak, akik ságot a közgazdasági érzék hiányáról. Ez a ol>M>l a tájékozatlanságból hasznot búznak, korszak csak jelszavakat ismer Ennek a meddőségnek fóoka a tájékozatlanság.
A törvényhozási feladatok egész nagy » közgazdasági készültség hiánya, amelynek tömege várt ekkor megoldásra es nyilván- alapoka viszont abban rejlik, hogy eddig való voll mindenki elótt. hogy a nemzeti tűig a közgazdasági dolgok iránti érzek ki-. törvényhozásnak rövid idó alatt évszázadok fejlesztésére sem teltünk elegendői mulasztását kell kipótolnia. /intő elő kell A hiba már az. ifjúság középiskolai varázsolnia mindazon alkotásokat, amelyek a oktatásánál kezdődik, mert a középiskola a magyar államiság kiépítéséhez szükségesek s közgazdaság iránti érdeklődést nemcsak, hogy amelyek a magyar nemzetei képessé teszik nem kehi fel az ifjúságban, hanem annak arra. hogy Európa művelt népei között mid- eszinekörét egészen ellenkező irányba lereli. lóan helyei foglalhasson. Kezdetéi vette léhát Tökéletesen igaz, hogy a középiskolai okia-Ogy lázas liliiui munka, egy nagy korszak, tasnak nem az a célja, hogy az ifjúságot az. amelynek nagy erényei meg nem akadályoz- ideire gyakorlatilag előkészítse, mindazáltal halják a kutató szemet abban, hogy nagy az ideális állapot mégis csak az volna, ha a hibáit is meg ne lássa és azokra a kritika középiskolai oktatással sikerülne minden ifiu eszközeivel rá ne mutasson. Ennek a eiklopszi kezébe egy olyan arany kulcsot adni. aniely-epitménynek egyik fóhibája épen az. ami a lyl ó magának az élei kertjét megnyithatja eiklopszi építményeket állalán jellemzi l. i. a Az erkölcsi oktatás alapeszméje az. anyagi kötőanyag hiánya. Ez a kötőanyag a köz- javak abszolút megvetése. A humaniórák gazdasági tudás és a közgazdasági rend- titkaiba az ifjúságot a hellenisinus fáklyája szeresség. A magyar politikusok nem ismerték mellett vezetik be. Egy rég letűnt világiéi-első sorban saját hazáj...