Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.39 MB
2009-11-10 10:36:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1494
6517
Rövid leírás | Teljes leírás (561.61 KB)

Zalai Közlöny 1884 027-034. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
23. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SAflr-KAJSIZSA; 1884. április 3-án.
ffén írre...... 8 fit
íéi é\\rt ..... 4 ,
oefrj-fd érre...... 2 ,
Egy nám 10 hr.
HIRÜETÉSEK S hasábos petítsorban 7, maiodsro: 6 • minden további sorért ler
NYILTTÍBBEK soronként 10 kiért rí\'-tetnei; Ifi Kiuciifei illeték minden egyei biru.»-iésért 30 kr. Itetrxtdó.
Hnazonharmadík éviolyanL
A lap szeliemí részét iHető köilemfi-Dyek a srerkesxtőb&z,
snj-asi részét illető köfleménYek pedifc kiadóhoz bénueatre intézendő* : NAÖT-KANIZRA Wlsillesnáz.
BéraentuUen levelek csak ismer, munkatársak tó! fogadtatnak »1-
Kéziratok rlaaxa nem kuldeUek
A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank\', .nagy-kanizsai önk. tttioltó-egylet\', a .zalamegyei általános tanitóteatfllef, a . nagy-tawiisai kisdednereló egyesület ¦, a .nagy-kanizsai tiszti
önsegélyző szövetkezet*,a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kWválasrtmíny\' hivatalos lapja.
HetenklDjl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A chocolade egészség ellen.
Haszonlesők gyárából kerülnek ki egészség elleni chocoládé-féle czukor nyalánkságok. Ártalmas testanyagokat kevernek azokboz, hogy tetszetős szint adhassanak azoknak, de azért is hamisittatnak némelyek által, hogy olcsó keverékekkel nyerhessenek 4nlyt, lélekismeretességre nem gondolva, semmit sem törődnek következményével, csaí erszényük teljék.
Hasonló esetet olvastam a .Zalai Közlöny* 26-ik számában és e körülmény elég indok, arra, hogy felvilágosítással szolgáljak a t. cz. olvasó közönségnek.
A chocóládét, a chocoládé-féle ezukorsüteményeket némely gyárosok téglaporral, miniummal, czinó bérrel hamisítják, mert e bárom tárgy tetszetős szint, de egynttal nagyobb súlyt is ád a tömegnek; mások lisztet, borgonyakeményitőt vegyítenek hozzá, hogy a tömegben nyerjenek ; és ismét vannak, kik a cho-coládéhoz gilisztaszert, higanyt — édes higanyt — adnak és elnevezik .giliszta chocoládénak;" s végre vannak, kik elromlott, elavó-sodott ezukorsüteményeket használnak hozzá, hogy ezen is túladhassanak. És mindezek által oly talajdonságot nyernek azon készítmények, melyek nagyon is snlyosan támadják meg az egészséget.
1. A tégla por, hogy nem gyomorba való, azt minden magyarázgatás nélkül könnyen belátja az olvasó. Feltételezheti pedig, hogy nagyon is ellenségesen fekszi meg a gyomrot
2. A mininm — ólompor — méreg, mint óiomkészitmény, éppen oly ellenségesen támadja meg a bélszerveket, mint a czinober.
3. A czinober higany-féle készítmény. Fordulnak elő esetek, hogy
a czinóbert magát is meghamisítják téglaporral vagy elkeverik mininmmal
4. A lisztes keményítő annyiban nem egészséges tárgy mert könnyen okoz székrekedést.
5. Az elévült, avas czn-korsütemény^ekben, nemcsak hogy penészgombák léteznek, sőt vaj és tejsavat tartalmazni, melyek hogy igen is komoly betegséget keltenek, ez kétséget nem okoz.
6. A giliszta chocoládé giliszta ürömpor kivonatot és higanyt szok tartalmaznak, pedig a giliszta ürömpornak elhibázott adaga ép oly ártalmas az egészségre, mint a higany.
A chocoládé, mint cznkorké-szitmény épen oly hajlandó romlásnak indulni, mint a többi sznkorsü-temény-féle olajos, vajas állománya hosszabb, helytelen tartogatással szinte megavasodik, megkapja eszerint a penészgombákat, a vaj-, tejsavat és így anélkül válhatik egészségelleni czikké, hogy ezen állapotnak előidézéséhez szándékos hamisítás járult volna.
A most elsoroltak lehetővé teszik, hogy az e lapban felsorolt chocoládé által történt megbetegülési eset igaz, tehát, hogy a kérdéses chocoládé csakngyan hamisított, szóval : egészség elleni készítmény vol...