Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
474.27 KB
2006-05-26 10:50:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
547
2496
Rövid leírás | Teljes leírás (40.3 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 30. 9. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGT-KANHMA, 1879. Jtóüár 80 in.
Tlxennyolecadik évfolyam.


Hlrsstssstt
6 hssábos petitsnrban
7, assodssoi 6 I minién
tOTábbi torért 5 kr.
NYILTTÉRREN
soronként 10 krért vé-
i tétnek (el
i Kincttári illetek minden
egyes hirdetésért klloi
30 kr leetendS.
ZALAI KÖZLŐIT
elíbb: .ZALA-BOMOQ
i iHltol réséét
1 werkeertibos.
sr.T«gi réséét illetS kfttlemenyek pedig s kisdobos Dérmeetre
intéseoillk : SAOT KANIZSA
Wlasstaskál B*nnentetlea leveted, eeak im*rt siaakeUr siktA r«(adtatnak el
Réeiratek. rieess aess kOldeuek.
^K»nlT.«aráro« hulyhaténásínak, „B..kanlzsal ónk. tüzolto-egTW, a ^.-kaniziíal kcr-íkedelml ■ Iparhank", „n.-kanliitt! Ukar«kpén»ttr«, a ,x«Um«t;yAi álUlánon Unitite*. Ulef, a ,n.-ka»lisal kl«de4-«ev«l« e»jj««»let«, a »«opronl kereakeíelml ■ Iparkamara a.kaniuai kaiTilamtmánya" a töhb megyei én váróul es;j«.«filet hltaUU" értesltíj*.
Helenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Deák Ferenci.
.Tilán forradalom táaadt «« egekbm? Tán egj aj riliftenmtés kés«ül8ben ? És as örök lsellem megpihenni vágyntl, És legsieretíbb ssíTal f.lhiru Deikot." Goath Gyula.
Évek jönnek, bat és örömet hozva az emberekre, a halandókra, kiket a sors ül-döz és felkarol egyaránt, évek múlnak, idók mennek, az őrömet magokkal a semmiségbe sodorva; a jót, a nemest, a magasztost el-viszik, csak a Irat, a nehéz fájdalmat hagyva meg.
Oh, mert egy cseppnyi bu az örömek özönét elfelejteti, de a sebet, melyet a fáj-dalom szivfinkbe rágott, azt az idók hossza sora, az elmúlt évek száma sem felejteti el. A behegedt seb is csak seb marad, melyet a leggyengédtelenebb érintés is felszakithat, njból vérzóvé, újból fájdalmat okozóvá tehet.
Nincs halandó e földön, ki mondhatná, hogy éltében soha, de soha boldog órákat nem érzett volna, mig nincs oly ember sem, kit a végzet annyira ölébe zárt volna, hogy ne tndná, mi a hú, hogy ne érezte volna szivében azon maró, nehezitó és keblet szo-rító valamit, mit fájdalomnak nevezünk.
És így hozza ezt a világ rendje ma-gival, az öröm csak a már szenvedett fáj-dalom által lesz örömmé, mig a bu is csak a már élvesett Öröm által lesz valódi bová. Folytonos öröm, folytonos kéj, folytonos jólét, folytonos bu, folytonos nyomor, az életet egyformává teszi, az embert egyen-lően eltompitja.
És valamint az egyes emberekre al-kalmazható, agy alkalmazható ez egyes nemzetekre is.
Nincs nemzet e világon, kinek egész folytonos nap tundöklőtt volna, kinek tör
ténelme gyásznapokat, szomorú eseteket ne jegyezne fel; mert a vihar ép oly szüksé-ges mint a békés idó, csak a kiillott vihar után tanik ki az életrevalóság; valamint az olvasztó kemeneze hév tüze hozza napfényre a tiszta szinaranyat. Ha a csendesen álló vizeket a szélvész nem zavarná össze, ha a vihar rajtok magasra tornyosuló hullámo-kat nem csapna, ™»i;hain«r irtaimasakká lennének.
Folytonos boldogságot, folytonos nap-fényt egy ember, egy nemzet sem kívánhat, de kérdés, milyen az öröm és bu közti vi-szony ? e viszony a mérvadó, ez az útmutató.
Se csodáljuk, ha egy ember, kit foly-tonos szerencsétlenség üldöz, kivel örök bu jár,ki látja, hogy legnagyobb erö megfeszítése daczára élte egére az ör...