Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
389.41 KB
2006-05-31 11:01:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
465
2174
Rövid leírás | Teljes leírás (45.85 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. március 3. 18. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

SAGY-KASIZ8A, IS\'9. márezlus 2-an.
IB-lls az&m
Tlzennyolczadlk évfolyam.

fii irre . . * .
n«ped irre . . 2 ■
! Egy nAm 10 kr
i
Hlrtfttéitk
ft haiAbof petiuorbaw
7. •
daaor 6 ■ min.ian
UTlbbi torirt 5 kr
KYILTTÉRHES
•aronkint 10 krirt >i-
leluek fel
Kiiicatiri illeték miadto \' _ i hirdeti\'irt kal« \'30 kr 6apt«iid5.
ZALAI KÖZLŐIT
elóbb: .Z -A. H. -A.-S OMOGYI

p.diC a kiadóhoi h«rm«tu?fl
intiiindSk :
NAQY KANIZSA
WllMlíaaai
Bérmentetlen lev&#171;l&#171;k. eaak iBiaart mankatár aakt6l f<t(adutnak rí
iKiairatok TÍMM D
N.-K&#187;nl&#171;&#171;város helih&#187;tÓ9Í?ána., ,n.-kanizsai 5nk. tűzoltó-egylet", &#9632; ,n.-k&#187;nlzi.&#171;l kereskedelmi a ip&#187;rbwik&#171;, &#8222;n.k.nlziial takarék&#187;énitár&#171;, a &#8222;zalamewel általános
&#171;, * ,n.-kanlzs&#187;i kl&#171;ded-ne&#187;el6 egyesOlet", a &#8222;soproni kereskedelmi n iparkamara B.-kMÍzí&#187;i kaifálMitinlny&#187;&#171; s több ménjei és városi egyesület hl&#187;&#187;Ulo&#171; értesltije.
Hclcnklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hazai Iparosaink érdeke. III.
(Vége.)
Az ipartörvéoy tehát Magyarország-ban rósz, mert az orsság lakosainak körül-ményeivel nem kedvező viszonyban áll; azaz ezen törvény a külföldi ipartorvény kaptájára van ütve, holott népünk még a jelen időben az ily törvény mellett c<ak veszt, és veszteni fog mind addig, mig tőke pénzeseink az ipart fel nem karolják, s a kormány a belföldi iparcikkeknek kül piaczot nem teremt.
Magyarországon pár százezer iparos van, tehát pár százezer család van fűzve hozzája. Az iparosok most nem képesek megélni kézi munkájok után, annál ke-vésbé tudják adójukat fizetni. Mig tehát az ipanörvény az országnak pár százezer kiililns családot adott, addig ugyan annyi adu fizetőtől fosztja meg az ország pénz-tárát. &#8212;
Az ipar egyesületek vállalatai, az or-szágos kiállítások nagy vívmánynak tűnnek lel. Nem tagadom, hogy erkölcsi értéke van, de valóban csak annyit igazol, hogy Magyarország müipara jeles, és hogy ipa-rosaink hivatva vannak versenyre kelni más nemzetek iparosaival, mert az ott ki-állíttatni szokott hazai iparczikkcink ha nem emelkednek is csin kérdésében a kül-földi hasonczikkckkcl azonos színvonalra, de tagadhatatlan, hogy keveset engednek maguk clejbe, mig .belbecsét tekintve me-rem állítani, hogy azokat felülmúlják, mert tartóságuk, jóságuk erőjével azokat túlszárnyalják, s használhatóság tekinteté-ben a fogyasztóknak kedveznek, mert a külföldi gyártmányok mint: kályha, vas-Demüek, szövetek, bőrök stb. csak addig j jók, mig használatba vétetnek; a kályhák | sokszor az első vagy második erős tüzelés alatt megrepednek, a zárok, kilincsek egy heti használat után igazításra szorulnak, a szövetei az első gyűrődés után ócskává lesznek, a bóröK repednek. Vannak még, kik emlékezhetnek, hogy régebben, a ezéhek idején jő nevű hazai ipa-rosaink álul kiállított kályhák örökségül és egy állapotban szállottak a háztulajdo-nosra-; a zárok örök időket állottak ki hasz-. n ál ható állapotban ; a szövetek tartósága és (. jóságáról öreg uraink máig mintha mesét ,\' hallanánk, ...