Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
526.34 KB
2006-06-01 15:34:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
296
1767
Rövid leírás | Teljes leírás (51.85 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. június 12. 47. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1879. Június IS-én.
47-1H:
Tl«ennyolci*(int


< hasábos petitsorban 7 msaodesoro s minden Wváfcbi sorért o kr. ,
Mramkéot 10 krart fe-lettek fel-Kincstári illeték minden egyes hirdetőért kilo 30 kr naeuadt.

I KÖZLÖN
ZALAI R0ZLM1
O G
elíbb: ,SS A. X* A-S O
[ Á ha átsüss* ram* 1 Ulsto kostám jarslr &#9632;
&#8226;serksarlAas,
a&#187;va&#187;i rsesst mstl
khlwáipk pezsf &#8226;
&#9632;aOT-KABltta
Bérmeetarlea lerelsk.-esak ismert monkatái. eaktol foradUtaak el
MUstsek.
IKMratok Ti
J UU(t
KiialnavárM kelrhatéságáBak, &#8222;&#9632;.-kanizsai ónk. tüzoltó-egyM", * &#8222;a.-ka&#187;l*&#187;ai kereakeíelml &#8226; iparkuk", &#8222;n.-kaniuuü takarékpénztár*, a .zalsmegyel általán*. tulUtm-tület", a .&#171;..kanii&#187;ai kirteí-a-CTeU egrartlcf, a .M-roal .ereskHel.,1 i Iparkamara a-kaaitaai kttliiiMitmaay." &#9632; t&#171;&#187;b megjei él városi egyesUet .UvatalM ert&#171;*1UJe.
Beteuklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön inegjeleuő vegyes tartalma lap.
g egylet.
(Folytatás.)
A gyermekek czukorélvezésének pár-
tolását illetőleg: hogy a csont és izom-
képzódésére szerintttnk is szükséges czu-
kor és czukros eledelből mikor és mennyi
adassék a gyermeknek ? ez az édes anyák
gondja és dolga; a gyermek megbírálni
nem tudja s éppen azért, ha pénzhez jut |
és nincs módja azt megtakarítani, csupa ,
torkosságból mind arra költi és mérték- |
telén élvezésével gyomrát elrontja. Mind- |
emelett a aukor és gyümölcs kelló élveié- |
tének egészségi szempontból a magáét mi
is megadva, még a takarító gyermeket
sem korlátoztuk annyira, hogy pénzét olykor-
olykor erre ne adhassa; azonban az elsat-
nyulás eltávolítására és erós nemzedék elő-
állítására az evés, ivás, dolog, játék, álom,
tornázás és fürdés kelló élvezését a testi
erú még hathatósabb edzószereinek tartjuk.
A. mi pedig a gyermeknek a kísér-
téssel való megküzdését és annak legyő-
zését illeti, valamint a hadfinak minden
vitézsége mellett alkalmat mutatni, s fegy-
vert kell adni kezébe az ellenség leveré-
sére, ugy a gyenge gyermeket a pénz
elfecsérlésére, többnyire elnyalakodására csá-
bitó kísértésének legyőzése végett mégin-
kább szükséges valami eszközzel gyámo-
liununk; és miután 1 - 2 krján vágyait
kielégítő érdekesebb tárgyat nem vehet,
ily védeszközeul az iskolai takarékpénztár
ajánlkozik; &#8212; ennek hiányában, hacsak
pótlásra maga magának takarékperselyt
nem csinál, utóvégre is elesik a küzde-
lemben: haszontalanságra költi el pénzét.
Ezen intézmény továbbá materiális -musra sem vezeti a növendékeket. &#8212;
Ugyanis semmi egyebet nem czélozván, mint a gyermekeket meggyőződés alapján takarékossághoz való szoktatás által oly aoyagi helyzetre vergődött emberekké nevelni, kik a helyett, hogy mindun-talan másokra szoruljanak, magukon s embertársaikon segíteni képesek legyenek; ezen elv és elli nvetett vastag materialis-mus lejtője között igen nagy hézag van annyival is inkább, mert a takarékossághoz való szoktatás koránt sem történik a sziv-nemsitó egyéb erények háttérbe szorításá-val, hanem ezek ápolásán kívül melléke-sen, és csak ezekhez illeszthetóleg kezeltetik.
Ajánltatik továbbá az iskolai taka-rékpénztár helyett a munk...