Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
526.44 KB
2006-06-01 15:40:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
292
1440
Rövid leírás | Teljes leírás (73.18 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. június 19. 49. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 1879. Június 19-éu.
y y
!&»-£*£. BXÉLXXL,
TUennjolcsailk írfolyam.

HUet"

ElHutttlár i érr* . . ÍU int .
•d írre . . 10
Mrtttta*
p«tiuorb«s
7, májodiior 6 I minin \' loTibbi iorírt 5 kr.
KYILTTÍBBBS (■
■orookiat 10 kriR t*- I
uta*k fel- i
Kioeatiri illeték miadtt
ejjM hirdetőin kolo 80 kr ftMtuidS.
Bermotetl.il l&#171;nl&#171;k. es&#171;k uM&#171;ft mnnhitir* <t&#187;kU\\ fojtdutmk ti
ZALAI KÖZLŐN
IKMntok Tiani na
j klld&#171;tD&#171;k.
elóTjb ,Z A. JL. A.-SO MOGTI
^K&#171;nlMav&#187;roi belvhatéíásának, &#8222;n-kanizsal öak. tfaoltd-egylet", &#187; ^. .n.-kanlzsal kisded-nevelő egves4Uet&#171;, &#9632; .soprtnj kereikedel
keretfoíelml i torkuk*, ,i.-k&#187;lwü takarékpénztár*, t .zalamegvel általános taaitttee- H iparkamara *.-kaaUsal kDlTilasitmaav.- &#8226; több megyei &#171;s társai euretulet Utataln értetiUje.
Hetenklut kétszer, vasárnap- s csutörtűköu megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
&#8222;Zalai Közlöny"
hetenkint kétezer megjelenő lapra.
Előfizetési díj:
JuL-decz. félé?re . . . 4 frt. jnl.&#8212;siept. negyedévre . . 2 frt.
Vidéki előzetőknek legalkalmasabb a postautalvány igénybevételével küldeni be az összeget, melynek eszközlését idejekorán kérjük, nehogy a lap rendes szétküldésé-ben akadályok támadjanak.
Hirdetések gyorsan és jutányosa közölteinek.
Kérjük t. közönségünk becses párt-fogását s lapunk szíves terjesztését.
Nagy-Kanizsa, janius 16. 1879. Kiadó hivatal.
WJUDITS JÓZSEF k0a7.kuttk.uv-.
Főutcza Wlassics ház.
AZ onxÁgm kiállításról.
(Folytatás.)
Ugyan e teremben litjnk kiállítva a hazánkban oly uagy mértékben lorrá-&ozo keserű vizeket is. A Hnnyady Já-nos, Hákóczy, Corrin Mátyás és Victoria források, valamiut a hontmegyei szántói I savanyuvizforrás, melyből egykor magam | is öuielteni 2 krjaval palaczkját, jelesen képviseltetik magákat csinosan rendezett kiállításaikkal.
Mellettök a gyufagyárosok, neveze-teden Leitner és Grünwaid Bpestról, Neu-bauer li. B.-Gyuláról, s Neubauer K.. üyórból, szintén haladolag tűnnek elő. Itathatod itt nyájas olvasóm még Upestet is szines gyufákból összeteremtett kép alakjában. De láthatsz itt magyar indigót és a kaposvári Madai János termeséből, gépolajt a budapesti Haez Gergelytől, csontlisztet az első pesti csontszéngyárból, euyvet a losonczi Andravszkitól spanyol-viaszt a budapesti Müiler testvérektől, borsavas méwst a bpesii Kosa ü. K-től, buzakeményitót Uerz és Basehtól Bpest-ról, stb.
Nagyszerűen van képviselve a mező-gazdaság és állatkiálHtás is, hol Gr. Ná-dasdy Fer. dohánynyal, Gr. Zichy Fer. gabnával, Simor prímás gyapjúval, Gr. Uonyady Ferencz sajt és magvakkal, Gr. (Jhotek kendertermékkel, Kovács Pál s Frommer Antal magkereskedéseikkel stb. állottak a piaura.
Az élelmi czikkek között kiválóan a malomipar kelt tig) elmet. Losonczi, velen-czei, debreczeni, s pesti góz- és henger-malmok ugyan csak kitettek magukért Üveg alatt láthatsz itt méterhossza, s vastagságra arasznyi átmérőjű szalámikat is Meduna J. elsó magyar gózszalámi gyárából, tésztákat Topitstól, mustárt Tonestól (Arad), csokoládét Leitner és GrOnwaldtól, mézet Bedről Svaty Ágos-tol, juh túrót Schmör Anreltul Brapesség-bői, valamint pozsonyi kétszersülteket Keszelbanertói....