Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
475.49 KB
2006-06-07 11:11:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
298
1477
Rövid leírás | Teljes leírás (70.27 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. december 7. 98. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

KASH8A, 1ST* de«iember 7-én.
88-LIC
TlMnoyoIcudlk árfolyam.

ZALAI IOZLOIT
«! erre . ■ ♦ .
netr«d éT™ - •
Egy fám 10 fer
1 \' Hlrsstéisk 9 basából petitaorbaa
7, másodszor 6 ■ mindao toTibbi sorért 5 kr.
NYILTTÉEBEN
i •ronktot 10 krirt ti-
I lelnek fel
|| Kincstári illetik minden 7 hirdetésért k«lSi 30 kr
1 A lat SMUszal rátett f
t Uletí koaltmsajsk s l
\'1 ia«rkentSbSa, 1
sajafi részit UlatS kozleatlgjek ptsag s Uadokoi bsrsMsjWS
KtimUii HAOYKIHIMA
VlttstaskÉi.
BensenteUe. Ismlsk.
csak tsaiart atsiifcslár I
1saktol fogadtatnak aü
elSbb: ,ZAL uSL - S O BzX
IKsabatok vissza astsf
N..KaiH«nmTÍr8« helyh.tédifánmi, „n-kanlzsai onk. tüzolto-egjlet« i ^.-kulumi k«rMke4«in,i . |p»rbank«, .»..kanlxasj takarékp«uUr«, .
Bl áluianti tuititai tolet\', a ,n.-kanli«al kladed-neveli egyediét", a .soproni kereskedelmi s Iparkamara L-kaatiaal kílválaíitiBanya" • Ubb megyei és váresl egyeiftlet kintalM érteslUi*.
\'Uetenkiut kétszer, vasárnap- s csütörtOköu megjeleaő vegyes tartalmú lap.
Zalamegye rendkívüli
1 közgyűléséből.
Folytatólag közöljük az 1880-dik 6\\bea leszolgálandó megyei közmunka be-osztásról szóló intézkedést.
A zala-egerszegi járás 11 utvona-lán van 2559 két fogatn, 55 egyíogatn igás és 12177 kézi napszám, készpénz-zel megváltandó az igás napszámokon kí-vül 501 kézi napszám. Zala-szent-György és Kávás községek kérvényei nem telje-sittettek.
A novai járás hét utvonalán van 1203 két fogatú, 43 egy fogata igás és 5275 kézi napszám, ebból 369 kézi nap- í szám megváltandó. E járás szolgabirája j és Késmárky ntbiztos nr különösen meg- \' dicsérendőknek határoztatott.
Az alsólendvai járás tizenegy utvo-nalán van 1609 két fogatn, 814 egy fo-gatú igás és 21192 kézi napszám. Meg-váltandó kézi napszám nincs. A Dobro-naknál elterjedt veszélyes gyepük kiirtása határoztatott, ez érdemben a járás szolga-birája a kiirtás eszközöltetésére utasittat-van, jelentése beváratik.
A perlaki járás tizenegy utvonalán 1218 két fogatú, 997 egy fogatn igás és 20736 kézi napszám van. Meg-
, váltandó kézi napszám nincs. Oorícsántól .Csáktornyáig a Drávagát eszközlésével a \' főmérnök megbizatott s az összes köz-
\'. munka erö ideforditása határoztatott. A légrádi hátralék kipuhatolásával Schmidt
.. Emil pólai birtokos ur bízatott meg. /** A csáktornyai járás nyolez ntvona-
■ !án van 1234 két fogatn, 373 egy fo-gatn igás és 13347 kézi napszám, ebból megváltandó 291 kézi napszám.
A letenyei járás tiz községében 1465 két fogatn 145 egy fogatn igás és 9861 kézi napszám, meryboi megváltandó egy kézi napszám sincs.
Nagy-Kanizsán van 170 kétfogatu igás és 2707 V, kézi napszám, valameny nyi megváltandó.
Zalamegye tizenegy járásában 8 Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városban ösz-szesen van: 20,185 két fogata, 3109 egrfogatn igás és 141.653 kézi napszám, ebból megváltandó 16.675 kézi napszám. A megyei utak összb^pssza: 1055-9 kilo-méter.
A parsai járás utvonalára a minis-terium által adományozott 12.000 forint-ból fennmaradt 3269 frt 29 kr. a zala-apáti atra fog fordittatni s nem 4000 frt, mint azt a ,Keszthely\' közié.
A novai járásban Ínséges utmun-kákra 15.00...