Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.39 MB
2009-12-04 15:04:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
884
6290
Rövid leírás | Teljes leírás (406.67 KB)

Zalai Közlöny 1891 001-005. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IBM.
Mfit-KAMm. 1891. Január 3-aii,
Előfizetési ár:
;eK*U érre . . . 5 fit---
jfel éwe . . . . 2 frt 50kr tierta ... 1 frl25 kr. Ecy*s azin 10 kr.
H1SDKT ËS\'EK -8 boibo* p -tiisorban 7, auttodizo mir.ae» tov&t&i lorért 5 kr
HYlLTTERBkN
l foróakt\'ut 10 krért rLt<-tne) jffl. Kincxt&ri tll-îék minden i-içjP. biniatéaln 31.1 kr SíetsüdS.
, A nagykanizsai .Kereskedelmi Iparban**, a ,n. kapizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a nagy-kanizsai kisdedoevelő egyesület*,* n .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagykanizsai izr. jótékon\'y nőegylet*, a .szegények tapintézete\', a .soproni kereskedelmi iparkamara"
nyának hivatalos lapja.
nagy-kanizsai külválasztmi-
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOD MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
<? v " / _._¦_ í \' il I
Előfizetési felhívás
a
„Zalai K öí.z I ö n y"
1891-Üti 5L^^3i*v\'ik éTfoiyamára.
Az aj ér megérkeztével harmmezadikszor kopogtatunk az ajtóu: Bojdog újév" kWánattal s bizon nem tudjuk, melyik a szebb felelet: «9&-.Szabad", „Lehel" avagy épen ,Bujjbe* ? — Mindannyi jó, ha előfizetnek! - Mi "pedig e szempontból jelenünk meg. Hogy aztán megérdemelj ük-e a pártfogást? nem szenved kétséget, mert az a három iksz erős várunk minekünk; uem ütjük a nagydobot, nem kiabálunk s nem szedjük Össze csalétekül a szebbnél-szebb szavakat, hanem tettünk, teszünk s tenni fogunk mindazért, mi a közjót előmozdítja, mi szórakozást nyújt, mi t közönségünket érdekli s leginkább helyi viszonyainkhoz illis.
Ezelőtt közel harmincz évvel messze vidéket képviselt lapunk, ma már több cíecsemót táplál szép megyénk és vidéke, kisebb-nagyobb szerencsével; nem irigyeljük, sőt örülünk a szaporodásnak, csak hasznára váljék azon körnek, melyben él s dicsőségére a hazának, melynek felvirágzásáért küzd fiészüukről emelkedett hangulatban történik a további küzdelem, mert a szép mult tudata növeli a bizalmat, edzhefi munkaerőnket és nemes ambitiút nyújthat. V
.Nem bíbelődünk politikával, az a nagy napi lapok feladata, de igenis a vidék anyagi és szellemi érdekeinek előmozdítása fótörekvésünk czélja. a társadalmi kérdések helyes és higgadt iránya megbeszélése, és a fejledezó tehetségek méltó felkarolása, buzdítása kellemes feladatunk.
A politikai nézetéket tiszteljük, az egyéni meggyőződés dolga; a mi teendőnk a hazai ipar. kereskedelem és gazdászat emelése s m.-.ó.-j felett helyi érdekeink megvédése, mind erkölcsi testületed, mind egyesek köz-iráuyu működésében. A jótékonysági törekvésekcteljes erőnkbóli előmozdítása, méltáuylása és buzdítása az érdem elismerése, a munkaszeretet terjesztése s az egymás iránti tisztelet- és becsületérzés virágának gyeu géd ápolása. A családi szentélyek tiszteletben tartása, esetleges megvédése, de arezpiritó dicsériádák gúoytermelö gombáinak tápot nem adunk; a nemes törekvések, világos és közjó irányú intézkedések előtt kalapot emelve, hazafias és emberbaráti Készséggel harczuluuk mellette s vele. Be hát miért mondjuk el mindezt? Hisz ismerik működésünk irá-
nyát, munkakedvünket a igyekezetünket arra nézve, hogy szép Zalánknak, de tülönösen kedves szülőföldünk: Nagy-Kanizsa városának dicsőségére, jólétének s polgárai boldogságának előmozdítására van irányítva egész törekvésünk. Nem csoda, hiszen íme harminczadík éve, hogy Nagy-Kanizsán megszületett lapunk egyfolytában, szakadatlan lánczolatban itt jelenik meg s megfogyva bár, de törve nem, folytatja pályafutását.
S midőn ez alkalomból háiaérzettei telt szívből mondunk köszönetet a mély?:; tisztelt közönbégnek, lap...