Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.43 MB
2009-12-14 15:04:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
671
7160
Rövid leírás | Teljes leírás (562.76 KB)

Zalai Közlöny 1892 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAKY-KWSl 1892 Jaouár 2-áii.
l-ső BzAm.
Etöfixeíesiár: |ee*»* itn,\' . 5 írt — -
ttl érre . . t bt 50 k: . i.r .¦ . . . « - 2i kr egyei ihm 10 kr.
H1KD ET ÉS EK S iiHí.^i petitaorbin 7, mÁsodszwr
,6. ¦ : ¦ -: toraJibi torért 5 kr,
NYiLTTÉJtgiN
lit toronként 10 krért vétetnek Kinc»Uxi lü-ték mind«a égje* hirdatésm SU kr fisvteudS.
ZU1I KÖZLÖK
jjarmtaczegyedik évfolyam.
A lap Kellemi éi anTági résrót ő kSzlemlny Baío\'fi
sicrki-sztö- kiadó nevére c: (tetten Nagy Kanizsára bénn«i intézeijiiŰk
B«B«nM!-n lei
3 íogxi-
Kéziratok >isszs nem küldetnek
| Anagy-kanizsaí .Kereskedelmi Iparban**, a »n. kanizsai önkéntes tflzoltó-egyla?, a nagy-kanizsai kisdedjjeveló egyesületV* a .nagy-karnisai tanítói járáskor", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\', a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápiotéaete", a .katonai badastyáo egylet"
a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai kUlvilasztaknyinak hivatalos lapja.
HETENKINT.EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Haladjunk.
A.- évek feltartőzhatlan lépéssel előremennék, vissza sem pillantanak a már lejárt útra, mert a műit romjaival nem törődik. A világ rendje ezt ugy kívánja, ami benne örökkévaló az az emberiség.
Mi, kik az emberiségnek csak
iép agy, mintha a száz éves tölgyfa I iedül ugyan, de gyökerét kiirtani nem lehet
Mit remélünk? A hitben van remény is, remélünk. _ mert hiszünk, remélünk, mert erős meggy ózó désünk az, hogy az emberiség állandó; remélünk, mert czéiunk nemes, remélünk, mert czélunkhoz vezető eszkö-
mulo íeilobbanó lángjai vagyunk, hi- \\ „, . ,
, . . , ~, . , \\l \'zök birtokában vagyunk, a nemes
válásunknak érezzük azt, hogy e láng , . , , __.. ,,
. .,, . , t . igyekvesnek, remélünk, mert igv vél-
feDynvel vilagiuon és a folyton élesz- .rí ... ,. ,
- , jük elemi azt a lépcsőt, melvrol
tett* tűzzel matassak azt az irányt. , „ t. , , , •> "a.
, K,., , . % lepillantva fáradozásunk édes sikerét
melyen a surü ködfátyolon keresztül , .__«-
*JL**», -„AoU^Lí: „mh fialhatjuk. A társadalomnak a remény
elérhetjük rendeltetésünk czélját, az
alap és létköve, ut az Istenséghez
emberiségnek szolgálni.
Heg dívik a szokás, vagy lán\'val° emelkedésre & habár minden helyesebben mondva a szokásjog, hogy iW"Mk más é* más a törekvése, az újév hajnalpirját forró imával üd:^,.62,^ «™ \'DtbaD ******* a vözöljilk, az ember bölcsőjétől a néma.10 .6
sírig remél és a hitben és remény-1 És mosr- midlin 82 uiév reiok beu találja hű kísérőit, melyek öt ébredt, emelkedett fővel, úszta lelkiébren tartják, serkentik a tettre és kerettel és szeretetteljes szívvel fel-buzditják oly nemes cselek vény ékre, tekiatö°k az égboltozatra a magyarok mik csak az Isten képére teremtett. *ste°éhez.
embereknek jutott osztályrészül. . Istenében hisz a magyar; az a
De mit hiszünk, mit remélünk? gondviselő kar, mely évszázados vi-Ama gondviselő lánczolat, mely azúrokon keresztül vezette a magyar embert emberhez köti, ama kitöröl-nemzetet, az a rendithetlen bizalom, hetién törvény, mely az atyától a melylyel még a legsúlyosabb napokgyermekre átmegy és azt parancsolja, ban sem csüggedett el, az a szivós-hogy szegődje! az Üdvözítő emberiség ¦ ság, melylyel a természettói van fel-örökös szolgálatába, ama a természet ruházva, mind ez nemtsak megérlelte, által belénk vésett egymás iránti de gyö...