Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.04 MB
2009-12-14 15:12:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
655
4313
Rövid leírás | Teljes leírás (290.28 KB)

Zalai Közlöny 1892 035-038. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAMTO. 1892. angflsztns 6-án.
35-ík szfim.
ElÓfixetéBi ár: Efte érre . . . 5 fri — kr. Kél érre . . . . •> ín 50 kr iNegredevre ... 1 fr. 25 kr, Egjes KZám 10 kr. HIEUETÉSEK b baaáboi petiuorban 7, máaodtxorl " ¦ miudfn további aor< n 5 kr.
KYX I-TTÉRB E S • petit aoronkmt 10 kr^rt \' ilU-tt*l< mim
1.-t ilo
¦tnek
ifi Kiucttaii ilUn-t ii.ii «1. ¦¦ • iryes hirdetőért 3" kr.
Harmlnczegy(»aik_évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető aiinden közlemény Bátorfl Lajos sterkewtó-kiadó nerére cxinwmea Jiagy-KaalzsAra t>er-mentve int esendők
B.-raentetlen le»elek nem fogad-^ tatnak «1.
Kéziratok Tls«a nem küldetnek.
~Á nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor", a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „n.-ianizsai izr. jótékony nőegylet a .szegények tápintézete*, a .katonai hadaatyin egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai kai választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Elektromos világítás.
örvendetes jelenség, hogy városunkban különféle társalatok, valamint magánosok ujabb időben oly efzmé-ket pendítettek meg. melyeknek megvalósítása N.- Kanizsa haladását kulturális tekintetben halható>an előmozdi-laui fogja. Midóo a posta-és távirda-igazgatóság felhívást intézett a közönséghez, hogy egy telephon hálózat létesítésének költségeihez járuljon hozzá, pénzintézeteink, valamint vagyonos kereskedőink aláírásukkal siettek biztosítani a vállalat létrehozását. Ha ma már azt tapasztaljuk, hogy kimagasló epületeink tetőin a telephon elszigetelők a magasba emelkednek, ugy ezt nem annyira annak a körülménynek köszönjük, hogy a távbeszélőre égető szükségünk volt, mint inkább annak, hogy \\a^yooos kereskedőinkben meg van az érzék, a fogékonyság mind az iránt, a mi a város forgalmának hathatós lendületet adna;. Hogy azután idővel a telephon az érintkezést, a forgalmat csakugyan megfogja könnyíteni, ez annak létesítésében rár.níiniőancsak másodrendű jelentőséggel bír. mert Nagy-Kanizsán a távolságok nem oly nagyok, hogy telephon hiányában a forgalom szenvedett ;volna. _^ A kereskedelmlí s iparbank kebelében tár-a-á;í alakult meg, mely egy serfőző gyár felállítását tervezi. Keszthelyen, Zágrábbte*. Pécsett ilyen gyárak már régeffbcja ártanak fenn, tulajdonosainak dús jövedelmet, a városok nak vidéki fogyasztókat biztosítanak.
A mi ezen városokban lehetséges, az nálunk is kivihető lesz és.remél-hető, hogy Zala- és Somogy vármegyék, valamint Slavonia és Horvátország fogyasztó közönsége ide fog téríttetni, ha a nagy-kanizsai sörgyár versenyképes italt fog produkálni.
A telepliou hálózattal és a sörgyárral gyarapodnék tehát Kanizsa. Ezzel miud-- azok. kik az otóbbi időben vérmes regé-
nyekkel nem igen voltak eltelve Kanizsa jövője iránt, meglehetnek elégedve, de nem agy azzal a szomorú utczai világítással, mely Kanizsát lenyomja egy harmadrangú alföldi város színvonalára.
1837-ben alakult meg városunkban egy társaság néhai Tárnok Alajos elnöklete alatt, mely a város szépítése és közbiztonsági szempontból egy szerény pt&bgó olajmécsekből álló utczai világítást hozott össze. Azóta nagyol fordult a. világ sora, a találmányok befolyása alatt egész társadalmi életünk átalakult, de azok a szomorú mécsek még mindig sötétséget árasztanak az mezákon, a kü-lömbség csak annyi, hogy a harmin-czas években a világító anyag repe...