Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.44 MB
2010-01-25 13:28:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
940
4785
Rövid leírás | Teljes leírás (424.2 KB)

Zalai Közlöny 1897. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, m
j-
Etőfimeté$i ár: Egész én-e . b írt — kr
Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. NefrredsTre . . . 1 írt 2S kr Egyes szám 10 kr. HIKDETÉSEE & hasábot petiuorbaa 7, manodnsorj Ő, j minden további sorért 5 kr,1
SVILTTÉRB EÜ jpfiit toronként 10 árért Tétetnek\' [fel. Kincstári il.íték minden egyesi i hirdetésért 30 kr. liaeieadő
XXXVI. évfolyam.
A nagykaoizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-ta-jöság*, a »Kotori takarépénztár réazvény-tirsasig", a .nagy-kanizsai- és galamboki Önkéntes türoltci-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedneverő nőegylet", „n.kanizaai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tanintézete*, a „katoaai hadastyáa egylej\' a ,
Amp szellemi részéi ülctS n [det közlemény a felelős szerkeiztö] bérére, az anyagi részt illető kön-BeménTík pedig a kiadó hí-Jtére ex szetten Sa^j-Eaeísatt-raj bérmentve intézendök.
Bérmentetlen terelek nem fogadtatnak el.
aem kőidéinek
egyesület" *- „nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-kanizlai ^resztény jótékony soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kül választmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Boldog uj esztendőt!
Nagy-Kanizsa, 1897. jao 3.
Öiánte saivvel kifásnok minden olvasóoknak boldog újesztendő t az uj év küszöbén.
Vége r»n ismét egy érnek.
3 akármilyen könnyen részi is valaki az életet, ez a forduló gondolkodásra készlett mégis, s ha csak pillanatnyira is, de komolyan gondol a letüni évre. Az idő elröpült, visi-szahozni többé nem lehet. Ha bút, ha bánatot hozott is reánk, mégis olyan nehéz megválni-, tőle.
A lefolyt -évet sajnálnánk kétszeres oknak van. A lefolyt év ünnepi év volt, a hazaszeretet finnepének éve, az ezeréves Magyarország apoteózisának éve, a\' mu\'. lelkes kultuszának éve, a jövendő biztató reményeire gynjtó esztendő. Ezeréves mait zárult le vele s egy dicsőséges jövendő nyílt meg. A mait fénye, ragyogása, a jövendő tündöklő feltűnése együtt emelték ez évet Cnnepi évvé
Milyen jó is volt, hogy a mait ünneplése közben olyan kevés időnk jutott & jelenre is gondolnánk.
Mert a mnll évet nem számithatjuk egyébként a szerencsés esztendők közé. Sok csapás sújtott beu üo kei, kivált g a z-daközönségünk szenvedett sokat: termése Ciak középszerű volt, szől-ieiben a filloxéra és a jégeső tett nagy kirakat, marháit a sok járványos betegség pusztította.
Azonban még aiucs okunk két-ségbeesui, s mindég megmarad számunkra a vigasztalás, ho^y a jövő talán jobb lesz.
A mult év jelentékeny változás1 hozott létre városunk kormányzásában. A régime megbukott, bár a régi rendszer még miodég nem te-
mettetett el vele együtt. A jelek azonban biztatók ugy, hogy e téren várhatunk legtöbbet s itt van legnagyobb kilátásunk, hogy legkevésbé csalódunk.
Vármegyénk is elvesztette régi főispánját. Helyét szintén fiatal erő foglalta el, kinek ambíciójában, tettvágyában és nemes törekvéseiben vármegyénk haladásának és fejlődésének biztos zálogát látjuk, kivált midőn oly kipróbált "férfiak állanak mellette, kiknek eddigi tevékenysége biztosit erről.
A közélet terén tehát elég bizalommal nézhetünk az. nj esztendő elé.
Egyik első rangú feladata lesz lapunknak, hogy mint a nyilvánosság orgánuma, élénk figyelemmel kisérje a .közigazgatás minden ágát, ébren őrködve a vezető tényezők minden tettére, buzdítva és lelkesítve, ha a jóra törvén akadályokra bukkannak, intve és bírálva, ha a közjó útjáról letérnek.
Van-e vájjon ennyi biztató momentum, ha társadalmunkra fordítjuk tekintetünket ?
Sokszor e...