Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.24 MB
2010-01-25 15:08:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
821
4810
Rövid leírás | Teljes leírás (349.71 KB)

Zalai Közlöny 1898. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1838. március hó 5-én.
10-ifc szám.
XXXVII. évfolyam.
Előfizetési ár-
Égess érrs . . . 5 ír. — kr Fél ént . . . . S Irt 50 kr. Népedéire . . . 1 frt ii kr. EgjCS Mtara 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 bisábot petitiorbsa 7, másodszor 6, i minden toribbi sorért 6 kr.
KYILTTÉRBEN petit soronként 10 krért vetetnek fei. Kincstári illeték minden egres hirdetésért 30 kr. fisétendö
ZALAI KOZLORY.
A lap szellemi rétxét illető minden közieméoj a felelői sierkesxto serére, az anyagi részt iüeíö közlemények pedig a kiadó oevére cimz«tte& Xa^y-Kanizsar* bérmentve intétendök.
Bénnenteden terelek nem fwgad-útnak ci.
Kéziratok ri8«xaaem kBldetnek
| A nagy-kanizsai „ipar-Testület,\' „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár
részvérjy-társaság/ „nagy-kanizsai és a galamboki önkéates tűzoltó-egylet," a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járás r," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy .zsai külválasztmányának hivatalos- lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TÁRTA:,íü HETILAP.
Márciusi szellő*
Nagy-Kanizsa, 1898. márc. 4
Megenyhült a lég.
Enyhe szelíó fnjdogál, — nj életre ébred a természet.
Enyhe szellő, fújj, fájj, jótékonyan, üditőleg, életet vive szárnyaidon! Oly enyhe vagy, oly jótevő!
Vájjon te vagy az a márciusi szellő, mely egykor nemcsak egyeseket töltöttél el életadó melegséggel, hanem egy egész nemzetet ráztál föl dermesztő álmából?
Fujj, fújdogálj enyhe szellő, márciusi szellő, hogy merüljön el lelkem a múltban, mig lágyan csókdosod arcom.
Á jelenből a mnltba!
Egykor régen, — olyan régen volt, hogy mese talán, s olyan szép volt, hogy öröm rágondolni, — á múltba fájt vissza a honfiú szive. A jelen sivár volt, örömtelen, vigasztalás nélkül való. Elnyomott érzés, elnyomott gondolat, fásult közömbösség, megzsibbadt tetterő. Csak a mult Tolt szép, dicsőséges, lelkesítő. A nemzeti királyok honszerelme, Nagy Lajos tüneményes hatalma, Mátyás király káprázatos nagysága, a törökverő hősök éltük feláldozása, a nemzeti érzés küzdő bajnokai, bujdosó mártírjai, — ezek voltak, akik a jelen sivárságában Őrömmel és büszkeséggel töltötték el a bonfiai szivet. A mult adott erőt a jelenre.
De ez a jelen is múlttá lett. Elesett a hatalmunkból, s mint a legnagyobb magyar hirdette, a jövendőnek lettünk uraivá 1 Akkor nem bajlódtunk többé hiábavaló reminiszcenciákkal, de mindenki azon munkálkodott elszánt hazafisaggal, hív egyesüléssel, hogy szebb virradásra bírja drága hazáját. Egy szebb jövendő csodás csillaga vezette a nemzet lelkét nagy munkájában, mint a
három királyokat egykor a puszta sivatagban. Az Ígéret földéhez siettünk, mint ők.
S elértük azt is. Amire Széchenyi buzdította nemzetét, hogy lépjen előre,
— ez megtette. Nem váratlanul, de rohamosan.
A márciusi szellő hozta magával távol nyugatról a bátorságot, az erőt. Be ez a szellő nem lágyan fújdogált akkor, nem édesen csókdosta az arcokat akkor, hanem mint orkán süvített végig a nemzeteken borzadalommal fagyasztva a zsarnokok szivét, lelkes elszánásra gyullasztva a népek lelkét.
Áldott márciusi szellő, — vihart okádó orkán.
Ez volt együtt akkor! A nagy napokban, mely igazán magnus annvA Platonis volt.
És ötvenedik éve már ennek.
Ami akkor jövendő volt,\' — ma már mult lett, nagyon íb — mult.
Nagyot fordult azóta a világ és nagyon sokat ...