Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.19 MB
2010-01-25 15:50:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
768
3935
Rövid leírás | Teljes leírás (332.04 KB)

Zalai Közlöny 1898 019-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HAGYKMIZSA, 1898. május hó 7-én.
IS-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Elöfi zrí t-gi ár:
E$t*x ém . 5 fii — kr
Fel e*re . - - - i frt 50 Irr. Szedem - ¦ 1 frt 25 kr íxjm rr.rn.rn 10 kr.
H IRDBTÍSB K fi iiaial>o»pHitaoríiaa 7. maandasiir fi, i wmf.rc :orabbi aor-rt i Itr.
NVH-TTERBEK ¦,ti:t wroekeat lUkrért Tétetnek ft.j, kjufi\'-ari illetek ujadén e^yn nirJeteicrt 3U kr. fiaeteadö
ZALAI ROZLOHY.
A lap szellemi rétiét illető mindezt közlemény a felelő* axerkesztá ne»ére, az anyagi részt illető k&»-lemények pedig a kiadó serére címzetten NsvfT-KMizwftra bér-aeiiite intézendnk
KérmenTetlea lerelek : latnak ni.
f»gad-
Keztralok rluuieM kildetnek
" | A nagy-kanizsai ,Ipar Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár
rési^éáj -társaság/ .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet, ¦ a .nagy-kanizsai kisded ne? el ó egyesület," a .nagy-kanizsai Unitéi járáskor," a ,nagy-kaaizsai keresztény jótékony nőegylet.* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a .katonai hadastyán egylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETffNKINT EGYSZER, SZOHBATOxN MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP._
Türvényjavaslat a hitelszövetkezetekről.
II. cikkely, Xa*j-Kanizsa- 189» májas 6.
Főfontossága a javaslatnak az az intézkedése, melyíyel a központi hitelszövetkezetet állítja fel. A mint maga a javaslat is kimondja, e központnak lesz feladat*, a keletkezett vagy átalakult gazdasági és ipsri hitelszövetkezetek előmozdítása és hiteligényeinek kelégitése. A központban folynak össze a vidéki szö- * vetkezetek szálai, itt elégíthetik ki hitelszükségleteiket és egyúttal a központból lesz ellenőrizve működésük. A központi hitelszövetkezet tagjai az alapítók, vagyis oly tagok, kik a központi hitelszövetkezet alaptőkéjéhez egy vagy több alapítványi üzletrészszel járulnak és rendes tagok, vagyis oly gazdasági és ipari hitelszövetkezetek, melyek a törvény rendelkezésének megfelelnek és a központi hitelszövetkezetbe belépnek. Az alapító tagok a központi hitelszövetkezet kötelezettségéért csak alapit ványi üzletrészük erejéig felelősek, misrészt a központi hitelszövetkezet vagyonában és jövedelmeiben csak annyiban részesülnek, hogy üzletrészeik, alapszabi lyszerü visszafizetését s a nyereségből legfeljebb 4 V, évi osztalék kiszolgáltatását követelhetik.
Minden belépő szövetkezet legalább egy 200 koronáról szóló szövetkezeti üzletrészt tartozik jegyezni. A rendes tagok tehát az egyes hitelszövetkezetek, a központi hitelszövetkezet tartozásáért üzletrészük névértékének ötszörös összegéig felelősek. Üzletrészeik után pedig ha az teljesen be van fizetve, legfeljebb 4*/« évi osztalékban részesülhetnek.
Természetes, hogy minden keletkezendő vagy átalakult hitelszövet-
kezet első gondja lesz szövetkezeti tagol belépni a központi intézetbe, melynek nagy horderejét az adja meg, hogy az egyes vidéki hitelszövetkezetek által nyújtott kölcsönök alapján törlesztés alá eső kamatozó kötvényeket fog kibocsátani. E kötvényeknek biztonságát és bonillát emeli az a körülmény, hogy az áthárult kötelezettségen felül a központi hitelszövetkezet erős tartalékkai fog rendelkezni.
Mert a központi hitelszövetkezet tisza nyereségéből első sorban 10V« a tartatékalapra, további 107« a kötvények külön biztosítéki alapjára, a feumaradó összeg az alapítványi, üzletrészek osztalékára s ennek födözése után a szövetkezeti üzletrészek osztalékára fordítandó. A maradék egyenlő részben a tsralék-alap és külön biztosíté...