Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.75 MB
2010-01-26 08:32:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1064
5091
Rövid leírás | Teljes leírás (277.13 KB)

Zalai Közlöny 1899. 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
38. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

¦ AGYKAHIZSA. 1898. január hó 7-én.
1-SÖ szám.
XXXVIII. évfolyi
Előfiteléni ár: Eftti erre . . . * írt — *r. Fél éra . . . . a frt 60 kr. Kejrredévr* . . . 1 frt ib kr.
txjt* ném Wtr. HIP.DSTÉ5EK 5 baaiboa petitaorbaa 7, miaodaaor 6, 1 miudec toribbi sorért & kr.
S VILTTKKBEN petit Boronként 10 krért Tételnek lel. illeték minden e{)n
kirdetéaert 9U kr. fisetenóL
ZALAUÜZLŰIYf
I A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,
részvény-társaság,* , nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet! nőegylet," .n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete,
A lip siellemi réíséi ÍUetc ooia-den közlemény a felelős txerkewtő ::etf.-i-, is UJMCÍ rész: j;iető kfls-leraénjek pedig a kiulo nerére cJni/.-ürii -V&íj-t^.iíi*a a t>*r-ment»e iotéxeuilAk
l>nr*lok TÍM*xatteiM küldetnek
Takarékpénztár részvény-társiság,* a „Kotori takarékpénztár ~"|~ i kisdedaeveló egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony tstyán egylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányinak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYEZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Műipar és műizlés.
ou i XaLT-Kaiiít»a, 189». január t-á*.
Hírlapjainkban megint Jeremiás siralmainak gyászakkurdjai hangzanak föl, hogy a műipar bár fejlődik, ezzel a műizlés lépést nem tart, sióként a tisztelt : közönség nem vásárolja a magyar műipar sikerült termékeit; pedig, mondja egyik napilapunk, van ám a műipar-kiáll Hasban a harminc - negyven forintos broncz-tirgy is.*
Álljunk meg egy pillanatra ennél a dolognál, mikor ime veszendőben van Hunnia és sirnak a bns magja rok És nézzünk szét egy kevéssé a határban, mennyiben igaz e panaszos felszólalás és mennyiben terheli a magyar társadalmat a súlyos felelős-ség vádja, különösen pedig éppen az utóbbi. .
Hazánkban mindig a közönség a bűnbak; mindig az ó fejéhez vagdossák a nehezebbnél nehezebb vádakat, ügy a jelen esetben is. Hallania kell számtalan torokból: nincs műizlés és nem veszi a magyar műipar termékeit, hanem kapkod olcsó .külföldi íurattermékek nfán. De a sok tisztelt Felszólalók nem gondolkoznak szociálpolitikai fejjel. Nem mérlegelik az érdekelt társadalmi osztályok anyagi helyzetét. Holott pedig mind ezt egy pillanatra sem szabad szem elöl téveszteni, mert éppen ez vezet igazságtalan megítélésre, alaptalan vádak emelésére.
A műipar támogatására a műzlés mellett az anyagi bírás is szükséges. Vagy nem képzelhető-e olyan eset, hogy a műizlés fejlődik és a mú:par még sem emelkedik nagy arányokban, mert nincsenek fogyasztói? fiz az eset a magyar társadalom esete. A mi társadalmunk szociálpolitikai összetételének nem éppen a miiipari
TÁRCA. ~"
Boldogság.
— IrU FEHÉR LIPÓT. — — A ,ZmJai Közlöny\' eredeti tárcája. —
A hatalmas fenyves erdő közepén, kis patakocska e7ŰBtÖs vizének lágy csörgedező hallatszik. — Különben néma csend. Néha belefúródik e néma csendbe egy-egy különös rikoltás. Valami madár hangja; vagy táu a gondatlan, turpis atatyrok gunykacagása. Néha meg panaszos üvegbaogok rezegnek végig a légben. A leogő zefír okozza e hangokat, amint keresztül suhan az erdő fát közt; Tkg; talán Pán tujt bele a bét uádcső böl készült pásztorra volájába. A gyantát airó fenyőfák átható, üde illatával van telítve az erdő homályos levegője. Imitt amott tnd behatolni a homályba egy-egy fényes uap.-ugár, mely folyton táncol a talaj bársonyos moháján. Ciak a patakocska egyik partját nyaldosták végig az aranyos sugarak zavartalanul.
Itt a ragyogó napsugarak Özönében Füröd ve állott egy su...