Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.73 MB
2010-01-26 08:36:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
572
4033
Rövid leírás | Teljes leírás (273.81 KB)

Zalai Közlöny 1899. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
38. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

¦AGYKAH1ZSA, 1899. február hó 4-én.
5-ik szám.
XXXVIII. évfolyam.
ElÖfi teteti ár: Egftx erre . . - S &t — kr. Fél érre . , ¦ 1 Itt 50 kr. Narjedérre . . . 1 fit 3s kr KBje* nw 10. kr-
HIRIl KTÉSKK 5 ttasiboa petitsorfcaa 7, MÁswtuor 6. i minden továMti toron S kr.
SVI I.TTRK8KN ftr petit aoroaként 10 kréxt vétetnek fel. Kincstári illeték minden ".-gyri kirdet**ért 30 kr. !i*etet»<ió ¦
ZALAIKÖZLŐN.
A lap szellemi rétzét illető mía-den közlemény i felelős «serkeut5 nerére, az anyagi re*x illető kfl*-Icmények pedig a kiadó netnro címzetten X»íj-iíaj» íwara hw-
kentra.tok tíki^xabem kQIdetni*k
\'1/ \'| 4 n«Br-k»\'»zsai .Ipar-Testület," ,» nagy-kanizsai Takarékpénztár részrénytársisig," a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a gaiamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai üsdedocreló egyesület," a „nagy-kanig i tanítói járáskor," a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,\' .0.-kanizsai izr. jóíékony nőegylet," .szegények tápintézete,\'\' a .katonai badastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külrálasztmányának hivatalos lapja.
HETENKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Hagy-Kanizsa-regedéi h. é. vasút.
IU
üacy-Eulua, 1899. febr. S-áa.
Ha a jelenleg még ugybiszem 1900 évi július l-ig adómente* dunántúli h. é. rasut díjszabását a városunkat legiukibb érdeklő déli vasúti díjszabássá! összehasonlítjuk, mit találunk ?
A rendes díjszabások egység)ételekből és a kezelési illetékekből állítódnak Össze.
A mi az egységtételeket illeti, szóljanak a számok.
Dunárdidi h. é. vasút
gyorsára közönséges 260 fillér. 100 kg. és km.-kint.
I. darabára osztály 1-44 fillér 100 kg. és km.-kint.
A osztály (gabona-bor kicsinyben)
0 64 fillér 100 kg. és km.-kint.
/ külön díjszabás (gabona) 0.54 filiér 100 kg. és km.-kint.
Déli vasút
gyorsára 2-20 fii. 100 kg. és km-kint.
I. darabára osztály
1 20 fillér 100 kg. és km.-kint.
A) osztály
150 kmig 0-80 fillér 100 kg. és kai.-kint.
1 külön díjszabás 50 km.-en felül 0.48 fillér 100 kg. és km. kint. (50 km. alal 0.80 fillér).
A kezelési illetékek Dunántúli h. é. vasút L II. oszt. 20 fillér 100 kg-kint 1 külön dijsz. 10 fillér B és C osztály 8 , Déli vasút I. II. A B 1. és 2. külön 8 fillér.
A mint látjuk a különbözetek akár pro, akár contra, nem oly lényegesek. Nem volnék tárgyilagos, ha meg nem említeném, hogy minikét részről léteznek lényeges különbözeti díjszabások, de ezeket tárgyalni itt alig lehetne, a mint már ezt említettem is.
Hogy magamat a tarifa olcsó voltára nézve eg> szerfiebben kifejezhessem, csak azt állítom, hogy itt mint mindenütt nagyon vigyázzunk arra, hogy amit a réven megnyerünk, ne veszítsük el a vámon. Az olcsó tarifa előnyét már nagynevű .Baross\'-unk előtt kitalálta egy kiránduló helynek vendéglőse, ki ingyen szállított mindenkit saját vendéglőjébe, de sörét és borát felemelt árakon adta, a végeredmény az volt, hogy a nagy közönség bár ingyen átázott, de a pénze elfogyott
Ezekután nagyon röviden végezhetünk ezen h. é. vasú: tervezett Nagy-Kanizsa Zákány-gyékénj esi vonalával is, annál rövidebben, mivel ezen vonalra csak még fokozottabb mértékben áll az, amit már eddig is állítottunk. Utazzunk Budapestre Gyékényesen át, a távolság Gyékényesen át, a tervezett vonal hosszát nem ismerhetvén, a mostani vonallal hasonlóan ennek üzleti hosszát 28 — 35 km. közt véve 289 fcm„ N.-Kanizsa— Bpest directe 221 km., de ez nem baj, ha ...