Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.97 MB
2010-02-04 21:55:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
932
4637
Rövid leírás | Teljes leírás (217.62 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 006-009. szám február
7. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Jfagy-Kanizsa J S70 ¦ februiir 5-én.
6. szám.
Kiloní$e«lik óvfo ynm
Z,ila-Soin«(|yi Itözldii)
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
a szépirodalom, kereskedne hu ipar. sazdas/ai, iii^máiiy-vs ni n\\ eszet köréből.
*tm I w/tltrm wétM <W kit
$*8erkrs2<AI Iroda <ta kiadó hivatal:
WAJDIT8 JÓZ8EF kBnyrkeresVfldÉsábea.
I Elönzetési föltételek :
i Helyben hisbon hordiss&l ?a vidákre poatin kiíl<3*»\'
Fél érre -
A bit hiiiboí petitsorirt 1-saSr T Itr. i-ssor ? ?i mindéi] ttrribM tmiktaiiiirt b ki
Bétjepdij minden egjea bétktatiiért 30 kr. A ,>\'yill téreo" *sj pttit lor bpikutifli dija 16 kr
Költségelőirányzat
Nagy-Kanizsa Táros előre látható bevételei és kiadásairól 1870. évre.
Bevételek.
I. Unit évi hátralékok.
frt kr.
1.1869. évről még fizetetten s Nagy-Kanizsa várost.illető pótlék ... . 4Ü74 —
II. Községi haszonvételek.
2. Polgári bormérés ... 900 — .1. A fogyasztási adó utáni
5% jövedék...... 1100 -
III. Épületek utáni bérek. 4. Sz.-Gyórgyvári atezaban levő 2 raktár után 1869. évre a katonaság
által még fizetetlen bér 470 21 «. A Sz.-Győrgyvári nt-czában levő nagyobb raktár évi bére..... 400 —
6. Ugyanott levó kisebb raktáré.......... 100 —
IV. Egyéb bevételek.
7. Letelepedési és ipar------------engedélyek utáni dijak-*
ból............ 200 —
8. Dobpénz után..... 20 —
SrÁ törvényszéki költségekre segélyezés fejében reméltetik..... 3400 —
Összesen
kr.
, 10,664 21
Kiadások.
1. Városi tisztviselők fizetése.
frt
1. Város-tisztviselők Bsz-s»s fizetése.....", , 7750 —
II. Szolgaszemélyzet járandósága. 2i Hajdúk összes fizetése 2110 —
3. Hajdúk összes ruházatira. .....
4. -Éjjeli őrök összes fize-,:téae ............
6. Éjjeli őrök összes ruházatára.........
6. Szolgaszemélyzet gyógyszereire s ..........
, 2 qttisztogatóJizeteso
880
1176 —
192 —
50 480
75 -
100 20
IV. Közoktatási költségek.
t\'rt kr
15. Nagy-kanizsai községi közös népiskolák szükséglete fedezésére . . . 6UÚ0 — (A költségvetést az iskolaszék szerkesztvén, 10670 frt Bzükséglet niutatifltoit ki. I
Y. Épületek tatarozása.
16. A Sz.-Györgyvári ut-czában levő két raktár tatarozása és biztosítására ............ 100 —
VI. Tőke törlesztések és kamatok.
17. A Sz.-Györgyvári ut-czában levó két raktár vétel-áráuak elsú részlettörlesztésére .....
18. Ugyanezen két raktár vételára 4951 frt utáni 7 % kamat......
VIL Segélyezésekre.
19. A városi szegények segélyezésérc ....... 100\')
VIII. Egyéb kiadásukra.
20. Illetmény fa uiegvágása és behordása {a taui-
1650
350
150 —
Rendkívüli kiadásokra 400
A kiadás összege . . . —
Egybevetve a bevétellel 10664 21
Mutatkozik hiány . . . 12768 79
A mely hiány városi pótlék utján
fedezendő.
A niult évi költségve-
tésben volt bevétel . . 5086 -
17629 —
Hiány.......... 12543 —
Megjegyezzük, hogy mindazon épülő-; tek, földek, rétek, erdók s egyéb jövedelmek, melyek ezen költségelőirányzatban elő nem fordulnak, mind Kis-Kanizsára! közösek, a közös költségvetésben fordulnak elő, mely közös költségvetést az okbó...