Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.38 MB
2010-02-13 20:50:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
668
4517
Rövid leírás | Teljes leírás (337.93 KB)

Zalai Közlöny 1901. 022-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. juvtius hó 15-én.
22-ik szám.
XXXX. évfolyam.
F.lSflzetfsi Ar: KcÍ\'íx cire . . 10 kor. — flll IV] érre ... Ti Irfr. — ölt. Nt-I\'j\'i\'ili vre . . 2 kor. S"l liH.
i:i(n ..iám io mi.
hirdetések
M>..&l>t>.pelit.<*rl"n 14, [«A-nl.*<>r
| J. i miuJt\'i] rnráM\'i l«nrt 10 fill
nyílt térben
tirlii Bormik\'nt 2ü lilcrárt TÍlet-fel.

ZALAI I0ZL0IT.
A l«p szellemi rétiét illető minden » felelői tcerkeattS nevére, ar anyagi résit illető köt-lrDiénvik p*dír & kiadó nevére rnimicn Naiyf-Kanlr.Hiirn bér-roonlro intfj:end6k.
Rérmmtctlen levelek nem fogadtatnak cl.
Kéziratok xlnízanem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület/ „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ á ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör,■ a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai liadastyáu egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
IIBTMjaNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMTJ HETILAP.
A közigazgatás és a nagyközönség,
.Nacskanlifn, 1!H)1. máj. 31.
A mapyar ember fél a hivataltól, ezért alázatos benne. Különben hánya* vetien nagyúri a magyar ember természete; ilc ha hivatalba lép, alázatos. Ma már a mezörendőrt is előbb • süvegeli meg, jóllehet amig ~ csak amolyan hivatalos cini nélkül szűkölködő szőlőpésztnr volt, parancsolt neki a gazda.
Nem Í3 csoda, hogy fél a magyar ember a hivataliéi: nem ért hozzá, ezért. A ki mihez nem ér\'C attól tart. Már pedig a nagyközönség még nagyotszólásbél se vallja, hogy ért a hivatalból.
Műnyelven közigazgatásnak hívják azt, amit a magyar ember -hivatalnak liiv. A hozzáértő ember azonban szintén retteg a közigazgatástól, mint a huzzánemérlü közönség a hivataltól. A hozzáértő ember tudja, amit a hozzAnemérlő csak sejdit: hogy a közigazgatásban nem lépsz fül joggal, hanem kegyet kérsz. Mintha az a hivatalnok a magáéból arína, ugy megkérleled; de nz is, igaz hogy a hivatalnok ép oly kegyesen adja, amit megád, mintha csak a sajátjából adná.
A sok instancia az, amin a nagyközönség nem birt eligazolni. Még ,az elejét az ügynek csak megtalálják valahogy: a jegyzőnél, a kapitánynál, az elöljárónál vagy egyébütt, de a végit azt nem látod. Fatalista a nagyközönség a közigazgatási dolgokban: ha egyszer elejtették az ügyét, már csak a jó szerencsére bizza, inert hogy kire bizza. egyébként, azt uöm tudja.
Most munkálnak nálunk azoD, hogy a magyar közönség e hivataliszonyát
elhessentsék. Tisztává, világossá akarják közigazgatásunk rendszerét tenni, hogy még a hivatalok maguk is eligazodjanak rajta s a nagyközönség is. Mert tévedés azt hinni, hogy csak a nagyközönség nem ért a hivatalokhoz.
A hivatalok maguk se értenek mindig hozzájuk. Annyi ága-boga, nyitja-zára volt eddig a hivatalos szervezetnek, annyi apró-cseprő dologgal kellett a hivatalnak bajlódnia, hogy maga a hivatal is belegabalyodott. Ebből következtek azután a zavarok a közigazgatásban itt is, ott is s a szervezet hibájának egyének adták aieg az árát, egyének, akiket az a balsois ért utói, hogy* épp a mellé a kerék mellé kerültek, a melynél a gépezet — szervi hibája lolytán — elakadt.
Persze esztendők sora óta felpanaszolják ezeket a bajokat.
De persze a nagyközönség nem a panaszkodásban keresett menedéket. Egyöntetűen nem nyilatkozhatott meg a nagyközönség, az egyes egyének p...