Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.24 MB
2010-02-13 20:56:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
490
3910
Rövid leírás | Teljes leírás (342.89 KB)

Zalai Közlöny 1901. 031-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. augusztus hó 3-án.
31-ik széni. í
XL. évfolyam.
Ellflzelétl ür: Kgín éne . . 10 kor. —. flll. Fél érre . . . !> kor. — fill. »g)\'etlüTro . . S kor. Sű fill. EfJC» KtSm 20 (111.
IIB.DiTÍSEl S lufl&bofl (irtitiorlim 11, Toi.fxUmr 13, i minden toiibbj sorért 10 üli
NV I LTTFR !EI
pftit Boronként 20 fillérért rétet-nrl fel.
ZALAI KÖZIÖIT.
A Inp szellemi réatét illető minden közlemény a felelöl izerkesttö ncTérc, ax anyagi ríait illető köx-leménjck p^dig a kiadÁ nrríro cimzetien Nagj-KaulzaAra bérmentve intteendölt.
Hórmeatetlen levelek uem íojjad-latnak el.
Ktfzlr&l.uk vl*Hxaiieu! kUldctnok
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,u Bnagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," á ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,* a .nagy-kanizsai-tánitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsaí izr. jótékony nőegylet," ^szegények tápintézete,* a „katouai hadastyán egylet," a „Boproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
ÜETENKINT EGYSZER, SZOMEATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az idei aratás.
->\'ag7kfciilc8a, 1001. ang-. 2.
Nagy reményekkel mentünk az idei aratás elé; tavaszszal minden gyönyörűen állt, s az ország ennek a behatása alatt állt körülbelül junius elejéig. Ekkor kezdtük belátni\', hogy az öröm korai volt. Rossz a termés, mit igazol a hivatalos jelentés, s a mit nem tagad a magánjelentések nagy száma sem.
Az idei termésre a legtalálóbb jelző az, hogy rossz. Valószínű, hogy a későbbi hivatalos jelentések az eddiginél rosszabb végeredményt lesznek kénytelenek regisztrálni, mert általában kellemetlen meglepetéseket hoznak a próbacséplések. Eddig ugy látszik, hogy a külföld termése sem valami kiváló, sót az sok esetben rossznak mondható; valószínű tehát, hogy az árak a továbbiak folyamán emelkednek, ami ilyenkor a nagy kinálat folytán rendesen uem igen szokott jelentkezni.
A rossz termés az általános gazdasági állapotra való visszahatását rövidesen fogja éreztetni. A rossz termés káros, hátrányos hatását hazánkban mindenki érzi. Ez a rossz oldala az egyoldalúságnak, ez a hátránya az egyoldalú fejlesztésnek. Hazáuk mezőgazdasági állam; a gazdák jóléte az ország jóléte, a gazda baja az ország baja.\' Ila a többi közgazdasági ág elég erős, ugy a termések rosszaságát nem érzi annyira minden népréteg, dacára annak, hogy a gazdának, károsodása így is, ugy is egyforma. Viszont azonban a mezőgazdaság kellőleg, nem fejlesztett ágai sürgős rekonstrukcióra szorulnak, hogy a rossz termések káros hatása annál
kevésbbé legyen-érezhető. A gazdák szempontjából nem lehet eléggé sürgetni a még hátralevő kérdések megoldását, ami a fentiek folytán belátható, hogy az ország szempontjából is\' elsőrangú fontossággal bir.
Az aratás ros3z, az idén ez kétszeresen áll. Rossz a szemtermés és rossz a szalmatermés. A vetések általában ritkák voltak, s a szalmatermés minimáliá. Egy cseppet sem tulozunk. ha azt állítjuk, hogy a szalmaterviéi Jélannyi, mint más évben. A gazdaság üzeme szempontjából, a gazdálkodás racionális vitelére való tekintetből ez óriási horderővel bir. Sok helyen nincs elegendő szalma a kiteleltetésre. Ez idei szalmatermésünk oly csekély, hogy az ok-^ szerű gazdálkodás vitele e gazdasági évben lehetetlen lesz. Sok gazdaság már most kezdi a szalmát venni. A szalmát már most veszik Magyarországon, a 6zalmát, melynek vajmi csekély értéket tulajdonítanak, s ami sokfelé mint tüzelőszer birtelső-raugu fo...