Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.29 MB
2010-02-13 21:02:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
575
4107
Rövid leírás | Teljes leírás (294.7 KB)

Zalai Közlöny 1901. 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. október hó 5-én.
40-ilc szám.
XL. évfolyam.
Klöfizeti ni ár: Esí«« évro . . 10 kor. — 61!. Fél érre . . . 6 kor — fili. Nff-julírro 2 k>»r. f>.» fiiI.
Kpjrcx Kzánt 20 (111.
HIRDETÉSEK 6 hilábos pi-titiorban 14, miiodtr.nr 12, ■ minden teviblii toivri 10 Űll
NYILTTÍHBEN petit soronkeut tilleróit vitetnek fel.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lip azellemi réaxét Illeti minden közlemény & felelős síerkeszUS nővére, »* aoyvji ré«*t »Het5 kö*-leménjek j>dig & kiadó nevére eitnzeíten Nagjr-Kanlza&ra bérmentve iuíírcodök.
BérmeotrUen Icvt-k-k utm fogadtatnak el.
Kéziratok vluMauem kQldetnek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság,\' .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület.\' a .nagy-kanizsai tanitói járáskör,\' a , oöcgylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyáu egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai k
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALM
| Október 0.
Napjknnixna, 1001. oki. 4.
Imádkozzunk !
Sötét, mély gyász borult e napon a magyar nemzetre.
Önkénytelenül is Arad feléfofdul ma tekintetünk\', s bír a sebek behegedtek, a fájdalom enyhült, az irtózatos véres képet a lángoló honszerelem glóriája övezi, a honfi bánat és a megszeutelt kegyelet mégis fel-ujul a nemzet igaz fiainak lelkében. Milliók és milliók szive dobban meg s ahol csak egy magyar él, az emlékezet szárnyain fölemelkedik a köznapi élet szürkeségéből s megtanul adózni a — kegyeletnek, —
ötvenkét év tűnt le azóta, amikor a telhetetlen boszu a szabadság dicső hőseit, azokat a félisteneket, akiknél nagyobbat a világtörténelem alig tud fölmutatni s akik győztes csatákban ontották vérüket a Szabadságért, — a bitófán végeztette ki, hogy meggyalázza a nemzetet, hogy megölje az eszmét, mely a magyart lelkesítette.
Az aradi hóhérmunka örökre ki-törülhetlenül vésődött be a nemzet történetébe. . .
Szörnyű, rémes esztendő volt az 1
Hazánk legjobbjai bitófán lehelték ki lelküket.
A magyar nemzet fölött elborult az ég s a szabadságszerető népek megvetéssel tekintettek a gyalázatos mészárlásra.
Oh de az eszmét, amely a nemzet nagylelkű hőseit betöltötte, a kötél megfojtani, a golyó megölni nem tudta. Szentségtörő kezek hiába tör-
TÁRCZA.
A messzelátó.
Irta: Jaqoes Madelelne, — A .Zilai Köilönj" tircáji. —
Együtt Öltek a lányok a nevelő-iuté-zet uagy kertjében a szép tavaszi estéo, és mindegyiknek sorba elkellett boszél-nio valamit, ami velo történt. Midőn a sor Eveline Livelio kisasszonyra került, ezzel a szóval kezdte történetéi.
Régen .. . Régeol no lám I Tizenöt esztendős most é? már múltja van. Ennek a picikének, aki rövid szoknyában ugrál a kötéllel és minden este jó éjszakát kiván a babájának. Neki múltja van, éa az idősebb leáoyok (gondolják csak kérem, már tizennyolc évesek l) kitörő kacajára csak válvocogatással és megvető gúnyos ajkbeigyesrtéssel felelt: Mert a legfinomabb éa a legna.vabb lélekben megvan ax az édes gyöngédség, amelyet finom aquarollekben és ... (pesteri pastel-lekben bámulnak. Egy szerelem Bem az első szerelem. A szeretem kezdete mögött ott húzódik a szerettetés végtelenje. A bzív örök. Mielőtt beszélne, dadog, mielőtt dadogua, sóhajok előzik azt meg, álmodozások előzik meg sóhaját, kósza ösztönök álmát éa dobogásának kezdete nem más, mint felrezzenés az álomból, mely csillapít éa újra feléledve, a azenvo-délynek köszöni...