Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.48 MB
2010-02-13 21:26:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
526
3195
Rövid leírás | Teljes leírás (334.39 KB)

Zalai Közlöny 1902. 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1902. március hó 1-én.
9-ik szám.
XLI. évfolyam.
F,!Ö fizet éni ár: Kgmí <?vre . . 10 kor. — üli. Fíl évre . . . 5 kor. — iili. N^yrdírrc . . 2 kur. f>0 fii). Kgyrx sr&ro 20 mi.
HIRDETÉSEK
& hasAbon pcliUorban 14, mAsodízor 12, « miuilcu lovAhlii sorór: 10 fill
NYIITTÉ R B E N
petit soronkÓQi 20 lillvjrön vétet-ack fel.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi réttét illető mio-d<?n kötleméoy a íclolös uerkesxtö nevére, Anyagi résxt illető köz« lemények pt\'dig a kitdő nevéro cimxetten Nagj-KaniíMra bér-menltc íníéiendík.
Bérmcatetlcn letelek nem fogad-tato&k\' el.
K ézlratok vissza nem küldetnek
A. nagy-kanizsai „Ipar-Testület/ na nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kísdedneveló egyesület," a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,« „szegények tápintézete/ & „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A zugsajtó ellen.
XagjrfcanliM) 1W2. Tobr. SS.
Irtó háborút indítottak az újságírók az álujságirdk ellen. Jó magyar néven nem is álujságiró a nevük, hanem zugujságiró. Sötét zugokban ólálkodnak, hogy onuan csaphassanak le a kiszemelt áldozatra.
A zugujságirők teszik ki együtt a zugsajtót. Ez pedig egész fajta. Tömegesen tenyészik ez a fajta, mint a gomba. Tevékenysége legalább is mosgvéjén jár a büntetőtörvénynek, sót rendesen bele is ütközik, még pedig annak azon szakaszába, amelynek címe az, hogy: zsarolás. Sőt a csalás cimfl fejezetet is rá lehet a zugsajtó működésére liuzni.
Hogy. ez a dudvafajta mégis fel-birt igy burjáoozni, ahogy nálunk \'elburjánzott!
Enuek elsősorban maga a közönség az oka. A közönség ugyanis fél a sajtótól; a sajtó szó hallatára tel- I jesen lefegyverzettnek érzi magát, ; mert túlontúl fél a sajtó erejétől és fegyvereitől. Bizony nem mindenki bír a Fejérváry miniszter erkölcsi bátorságival I
Hiszen a sajtónak csakugyan óriási az ereje, talán nem is hetedik nagyhatalom, hanem az első. Á.m csak a sajtó tisztességes fegyvereiben rejlik ily csodaerö. A sajtó tisztességtelen fegyvereiből a golyó mind visszafelé sül magára a sajtóra. Világraszóló lapok buktak már bele egy-egy tisztességtelen támadásba.
Persze nehéz a közönségnek dis-tinguálnia, mert félő, hogy a konkoly között tiszta búzát is kisöpör. Ám lehet a közönségnek egy mértéke.
amely mindig beválik és pontosan mérlegel. Ez a mérték az, hogy a hazugságtól sohasem kell félni. Aki azzal fenyeget, hogy hazugságot közöl rőlad, azt bátran kiakolbolithatod. Az — arai gyakoribb eset — nem közli a hazugságod, vagy pedig ha közli, nem szárad rád a hazugságból semmi, a törrény rcudos utja az a kefe, amelylyel az ilyen sarat leszeded a kabátodról.
Persze egészen más dolog az, ha valaki az igazat akarja megirni rólad és azért próbál megzsarolni, hogy az igazat meg ne írja. hanem mást hazudjon, vagy elhallgassa az igazat. Hát ekkor \'az igaz, hogy bajban vagy. JÍert lehet fontos érdeked,
— anyagi, erkölcsi vagy társadalmi
— hogy valamelyes baklövésed vagy hibád nyilvánosságra ne jusson.
Ekkor is azonban a legrosszabbul teszed ugy, hogy pénzen vásárlód meg a zuglapokat. Annyi pénzed nem lehet, hogy minden rangú és rendű zugsajtót megvásárolj, de ha mégis volna és sikerült a vásár, akkor kerülsz csak igazán ba...