Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.13 MB
2010-02-14 20:05:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
665
3458
Rövid leírás | Teljes leírás (314.45 KB)

Zalai Közlöny 1903. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, IS03. január hó 3-án.
I nvvvHtfta^ií ifeáfe
l-sö izám.
\' -V.
XLII. évfolyam;
Eisrtzctfsi ár:
Ejín érre . ■ 10 kor. — 811. Fél érre . . . S kor. — fili. Negyedévre . 2 kor. 5í> fill. Egyeit kíqi 20 01 i.
H I R 0 E T É S 5b»iibo»pt\'lit.orbao 14,m: 12, > miodeo lotálibi »oré:
nyilttérb
petit soroakéut 2U tlllórói
* oek fel.
ALAI KÖZLÖNY.
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,*
részvény-társaság," .nagy-kanizsai és nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARÍALMU HETILAP.
a galamboki önkéntes tűzoltó egylet;" a .nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület,* a ,nagy-kani;
nőegylet," „szegények tápiuiézete.\' a .katonai hadastyánegylet,\' a .soproni kereskedelmi ig^kauizsai kUWálasztmányínak hivatalos lapja.
A lap szellemi réicét illeti min-(len közlemény a felelős izerketstS nevére, az luyaji részt illető kőz-leménjek pedig a kiadó netére eimzetteo Nagj-Kantisára bér-mcDtTe íotéxODdölc.
Bértaentetlen lerelek nem fogad-latnak el.
Kéziratok visszanőni küldetnek
a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a „Kotori takarékpénztár
:ör,\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony
Anonim levelek.
Nnsrlanlwa. 1903. Január 2.
Az anonim levél irása, mely nem egyszer már ugy egyeseknek, mint egész családoknak okozott bajt és kellemetlenséget, kezd modern társadalmunkban annyira terjedni és úgyszólván szokássá válni, hogy végre mi is idejét látjuk sz emberi gyarlóságok ezen kinövésének egy kis "gyeimet szentelni.
Anonim levél azt jelenti: levelet
i aláírás nélkül. Aki levelet kap es az irás nem árulja el annak beküldőjét, mindjárt az aláírást fogja keresni és nem kevésbbé lesz meg-epetve, ha ilyet nem talál. Az okos és értelmes ember, ki az ilyen anonim levél értékét és megveió voltát ismeri, olvasatlanul fogja eldobni. Nem igy a mindennapi, közönséges ember, ki embertársait még nem ismeri. Ez az írásban mindjárt egy titkos barátot gyanit, ki ótet figyelmeztetni akarja és gyanutlanul szivja be a mérget, melyet a másik levelével becsempészett.
Alig létezik gyalázatosabb,.gyávább, undokabb és jellemtelenebb eljárás, mint valakinek névtelen levelet küldeni.
Ha igaz a levél tartalma, miért nem irja akkor nevét is alá? Ha azonban az írottakért nem vállalhat kezességet, miért szükséges másokat hazugságokkal ámítani, tévútra vezetni, miért rágalmakat kikürtölni és ezzel az emberek életét megkeseríteni és szerencséjüket szétzúzni?
Egy őszinte, becsületes, intelligens, nyilt jellemű ember nem fog soha anonim leveleket irni.
Aki tehát anonim leveleket kap, semmiBitse meg azt olvasatlanul, vagy
ha már elolvasta, ne adjon hitelt tartalmának. A legjobb különben mindent elkövetni a levél ivójának kipuhatolására, hogy aljas rágalmazásáért megfenyíthető legyen. Azonban a rendkívül óvatos elővigyázat itt is nagyon helyén vau. meit maguk sz Írásszakértők is gyakran tévedhetnek és az ilyen impertinens becsületrabló kiderítésénél óvatos, körültekintő eljárás és ügyes csel vezethet csak biztos eredményre. (
Hogy az Írásszakértők is tévedhetnek, azt a bünkrónika számos példája bizonyítja és nem egy szomorú eset fordult már elő, hogy az Írásszakértők téves véleménye ártatlanokat juttatott börtönbe.
Az anonim levélírás példáit sokszor láttuk városuukban is. llt bizonyos körökben ezt a mesterséget szakszerűen fizik.
Anonim levelek rendszerint a legaljasabb gyanúsítás szándékáról tanúskodnak. Rendesen szerelmesekhez, vőlegény és menyasszonyhoz intézik, hogy elválaszszák őket egymástól; há...