Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.72 MB
2010-02-14 20:47:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1072
3816
Rövid leírás | Teljes leírás (258.81 KB)

Zalai Közlöny 1903. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én.
SB-iic szám
XLII. évfolyam.
EISfl.ztléti ír: Erfit órrc ■ • 10 kor. — 611 Kíl érre ■ ■ ■ & —•;!;• Neípdívre 2 kor. fK> 611.
Egye* utam 20 1111.
HIROETÉSCK 6 hasAtipi pctittorbio 14,má*oi!«*«r 12, ■ miDÜou tovMibi lorfrt 10 fill
nyilttér8en
pctil .oronkéut 20 tillerórl ríltl-m-k .[el.
ZAIil ROZIM
A lip Kellemi részét Illető minden közlemény & fel elöl sserkeiztŐ neiére, ar anyagi ré««t illeti közlemények pedig a kiadó nevére ciouetten Nagykanizsára bérmentve inlézendók.
Bérmentetlen levelek nem fogad-
Kéziratok vlssíianew küldetnek
A nagykanizsai „ Ipar-Testület, * „a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,\' a .Kotori takarékpénztár részvénytársaság," „nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,• a .nagykanizsai kisdedneve 16-egyesület,- a .nagykanizsai tanitói járáskör,- a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet\' n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara/ nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON. MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Jogéletünk most éli az átalakulás idejét. A közigazgatást egyszerűsítették, s dacára az uj rendszer hibáinak. kétséget sem szenved, hogy érvényesül benne az elv: több szóbeliség, kevesebb irás, kevesebb forma, több lényeg.
A mai költséges, hosszadalmas eljárás helyett a jogkereső gyorsabban, olcsóbban, s me^t az uj eljárás közvetlenebb, bizonyosabban is jut igazához.
Lassan-lassau érvényesül ez az elv. A váltóper 1000 koronán aluli subsztra-tummal kivétetik a rendes eljárás alul. Olcsóbb lesz, nem kell hozzá fiskális. Az avult végrehajtási törvény helyébe uj novella lép, olyan, hogy a hitelező is megkapja a pénzét, de az adós se jusson teljesen tönkre. Csak egy nem változik, a gazdasági helyzet. A jogélet átalakul, modernizálódik, de az alap marad a régi. De mit ér mindez, ha napról-napra fogyunk, anyagilag tönkre megyünk? Mit ér a közigazgatás egyszerűsítése, ha nem lesz, aki a hasznát vegye? Mit ér n végrehajtási eljárás olcsósága, ha már nincs mit lefoglalni, ha a nép nem bírva a tel hőket, eladóaodva, más hazába bujdosik s vagyonát dobra vereti a bank, talán éppen a nemzetiségi bank? Földje megterhelve 10 százalékos adóssággal, küzd, dolgozik éjjel-nappal, a föld azonban nem hoz 10 százalék hasznot, s nem képes jóllakatni azt a hatalmas molubot, a takarékpénztárt, s 6 a termelő, küzdelmes, verejtékes munkája mellett is éhezik, családjával együtt. Mi baja a magyar gazdának? A drága pénz! Pedig a pénz olcsó, ime takarékpénztár csak 4 százalékot fizet a
betétért, a kölcsönért azonban 10 et \\esz. Évekkel ezelőtt látták már ezt Megindult a mozgalom, segíteni, javítani a helyzeten, társadalmi uton is. Agrár bankok keletkeztek. Megindult a mozgalom állami téren is. A belügyminisztériumban évekkel ezelőtt összeült egy ankét. Tárgyaltak, tanácskoztak a nép Dyomoráról, az eladóso dott gazda helyzetének javításáról, a módokról.
Világos elme, jóságos lélek megpendített egy eszmét: a községek által állíttassanak takarékpénztárak, ahol nem az anyagi érdek a főcél, hanem a gazdasági élet fellendítése. Vártuk, hogy a közigazgatás újjászervezése alkalmával, az évekkel ezelőtt megpendített, de Isten tudja miért, a napirendről levett eszmét felszínre hozzák ismét. Sajnos, lepi azt az aktát tovább is az idők pora. Pedig fontosabb kérdés ez a világ minden egyszerűsítésénél. Nézzük a mezőgazda életet, matematikai pontos sággal ki lehet számítani, hogy a magyar gazda mennyi idő alatt fog teljesen tönkre menni, elzü...