Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.79 MB
2010-02-14 21:01:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1374
4632
Rövid leírás | Teljes leírás (391.36 KB)

Zalai Közlöny 1903. 040-044. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1903. október hó 3-án.
ly^íík
40-lk uám
XLII. évfolyam.
. í> kor. — III. S kor. f»i üli.
Et&/la«ttmí /ir: Efíli érre . ■ 10 kor. — fltl. Kél írre
rre
Kiryr. alám a) 011.
HIRDETÉSEK 6 htaiboi yelltlorlian 14, mMoiirror 13, i minden további torért 10 fii)
HYILTTÉHBEK petit .oroukoat [Illírért .étetnek (él.
I
részvénytársaság," .nagykanizsai és nőegylet," „u.-kanizsai izr. jótékony
JIETENKINT
A Up Kellemi rénét Illeti minden kft*l«m6ny a felelői uerke«zt5 nevére, a« anyagi róait illotf kö*-lenéayek p^dlg a kiadó nevére cimxetten Nagj kaolinira bér-mentve inléacndók.
Béraantetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kiíratok vliaianem kBIdcinek
A d agy kanizsai .Ipar-Testölet/ „a nagykanizsai Takirétpénrlár részvénytársaság,\' a .Kotori Ukarékpőnztár a galamboki önkéntes tQroltó egylet/ a .nagykanizsai kisdednerelő egyesület," a .nagykanizsai tanitói járáskör/ a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápiutézete." a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai kai választmányának hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kisiparos.
Tornyosulnak a viharfelhők az égbolton.
Hónapok óta nem csinálunk semmit. Ebben az irtózatos semmittevésben pang minden.
Érezzük mindnyájan a veszedelmet, de talán senki sem sínylődik annak nyomasztó hatása alatt keservesebben, mint a kisiparos.
Nem is ettől a pangástól keletkezik a baja. Régibb keletű az már.
Ide benn a hazánkban? Csak itt álluuk ám igazán csehül. A töke uralma teszi tönkre a kisiparost.
Ugyan ki hallotta, hogy valaha kisiparos hozzájutott volna egyetlen csizma, egyetlen katonai nadrág szállításához. Ki állana szóba Magyarországon érdes tenyerű, egyszerű ruházatu iparossal? Megpályázza ő is az állami szállítást, de ki veszi számba? Azt mondják, hogy anyagi helyzete nem nyújt biztosítékot. Jönnek a simára borotvált kifogástalan öltözetű pénzes vállalkozók, akiknek a nyomukban nem támad bagaria illat, az enyv szaga sem érzik rajtuk, a tenyerük sem érdes, C9ak ugy siklik rajta a bankó. Ezekben van garancia. Nagy furfanggal írják ki nálunk a szállítási feltételeket. Oda teszik, hogy az olcsó ajánlattevő feltételeit nem köteles elfogadni a hivatal, s a beérkezett feltételek között tetszés szerint választhat, s elfogadhatja a drágábbat is. Szemérmetlen szemfényvesztés, a bolond is megérti, miért van ez így. Ezek az állandó szállító-alakok százezreket nyernek vállalkozásaikon. S vájjon hullatnak-e legalább morzsákat a százezrekből a kis-
iparosnak, annak, akinek a kérges tenyere nem elég sikos, hogy garancia lehessen a személye?
Odaadják-e legalább a felvállalt szállítást feldolgozás végett a kisiparosnak. Dehogy adják. Az 6 I _,yes patronusok gondoskodik arról is, hogy jövedelmüket nehogy elfecséreljék holmi kisiparosoknál. Mire valók a rabok, ha nem arra, hogy a vállalkozó urak felvállalt munkáját elvégezzék.
Vácon, Sopronban, Szegeden, Lipótváron, Szamosujvárott s a többi börtönben egyenkint van 500—600 rab. Az igazságügyi kormány minden évben nyilvános árverésen bérbe adja a rabok munkaerejét vállalkozóknak 40, 00, 80 fillér és 1 korona 60 fillérért. Aki többet igér, annak adja. Licitálnak, mint az ócska vasra. Aztán létrejön a vállalkozóval, aki sziutén pénzes ur, a szerződés, mely Bzerint az állam bérbe ad x polgártársnak mondjuk 100 rabot egyenkint 40, 60, 80 fillérért és 1 korona 60 fillérért szabó-munkára. Az ügyész saját területén állami pénzen épített és a modern technika minden kivinalmainak megfelelő villanyn...