Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.95 MB
2010-02-14 21:08:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
543
3568
Rövid leírás | Teljes leírás (343.67 KB)

Zalai Közlöny 1903. 049-052. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1903. december- hó 5-én.
49-ik szánt
J
ElSfisettsl &r: Ecítz ívre . . 10 kor. — 811 Fíl ívre ... 5 kor. — fili. Nc-jrj-cdévre . 2 kor. 5n fin. Egrj-e* szám 20 (111.
HIRDETÉSEK
6boB*Al»ospeÍitsorl>an M, mAsodsior 12, » miü»U-n továM\'í sorrrt 10.611.
K YI L TTÉ R 8 E N
petit sorunkíiit 20 lillírí/t vétetnek (el.
XLIJ. évfolyam.
részvénytársaság," „nagykanizsai ás nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jútékony
HETENKINT
Á nagykanizsai BIpar-Te^(llet,K a a gaJamboki Önkéntes tűzoltó egylet, nőegylet," „szegények tápintézote,\' a
„nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,* a .Kotori takarékpénztár a „nagykanizsai kisdednevelő egyesület," a „nagykanizsai tanítói járáskőr,"
A Inp szellemi rówét illető mio-dfn közlemény t felelős excrkcfl*t5 ncréro, a* anyugi réaxt illet 5 kft*, leniínyel; p.*df(t a kiidó nercre cio-\\>t(«n Najfyknnlrairft bérmentve hitázeudök.
Rérmnijtetlen lerolek nóta fojj&d-Utnsk el.
Kérhatok vUBZfltaeiu klildoiuek
nagykanizsai keresztény jótékony
„katonai hadastyánegylet," a ,„soproni kereskedelmi iparkamara,\'nagykanizsai külválasztmányánák hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES; TARTALMÚ HETILAP.
Iparpártolás.
„Iparpártolás!? Mi ez? — Kérem, ez egy speciális magyar kifejezés, melynek haszna ránk gyárosokra nézve több mint problematikus.
Magyarázzuk taeg e kifejezés jelentőségét. "Mit jelent ífe szó a közönségre nézve? Éppenséggel semmit. A fogyasztó közönség elméletileg pártolja az ipart. Élvezettel olvassa az erre vonatkozó cikkeket és közleményeket. Jóváhagyólag csettint a nyelvével, ha végig hallgat egy-egy iparpártolásra buzditó beszédet és azután mint a ki\' dolgát jól végezte, bemegy a divatárukereskedőhöz, rendel cseh gallért, rumburgi vásznat, bécsi nyakkendőt. Bemegy a szabóhoz, rendel ruhát brünni posztóból. Ugyan mondjuk meg kérem, ki vesz magának annyi fáradtságot, hogy a kereskedő-től csak annyit kérdezzen: ,Kérem, vau-e ebből a cikkből magyar is?" Ki tartja érdemesnek legalább számon tartani azt a néhány magyar beszerzési forrást, sroely arra a néhány, a közvetlen egyéni fogyasztás tárgyát képező iparcikkre vonatkozik? Akármilyen lurcsának is hangozzék, majdnem igaza van annak a külföldinek, aki itt járva, azt a drasztikus kritikát gyakorolta: .Kérem önöknél csak két ipar virágzik: a szivaripar és a cukrászipar." A hazai szivart veszszük, mert muszáj, a hazai cukrászsüteményt, mert a külföldi sütemény nem érkezik ide Iriss állapotban.
A kereskedő? óh az egészen más. Az tényleg pártolja a magyar ipart, mert ő iparunk leghivatottabb protek-tora, pártfogója hazánkbau. A német kereskedő vásárol német iparcikkeket, a magyar kereskedő pártolja a magyar
iparcikkeket. Tetszik érteni a különbséget e két dolog között? A német gyáros emelt fővel lép be a kereskedőhöz és emelt fővel távozik. A magyar gyáros koldusként lépi át a kereskedő küszöbét és pártolást kér. A német gyáros kereskedőjével üzletet köt avagy nem köt, a magyar gyáros azonban támogatást kér és könyöradományt kap. Blőbb_ kereskedőink teljesen elzárkóztak a magyar ipar elől, ma változott a helyzet és mindegyik vásárol valamit. De mi az a valami? Annyi, hogy éppen lerázzon a nyakáról, annyi, hogy éppen azt mondhassa, hogy ó magyar iparcikkeket is tart raktáron. Lehor-gasztott íövel lépünk be a kereskedőhöz és üzletkötés után szégyenkezve sompoly^unk el. De a- kereskedő tovább is pártol bennüuket. Ha külföldi áruja késlekedik a vasúton, 1 — 2 napi szükségletét nálunk fedezi. Ha egy vevő valami speciális dolgot kér, amit a külföldi gyár...